USA får arktisk ambassadør

Regjeringen i USA vil utnevne en ambassadør for Arktis som skal håndtere relasjonene til andre land med territorium i nordområdene.

En av oppgavene til ambassadøren blir å ta seg av kontakten med de andre landene i Arktisk råd, opplyser det amerikanske utenriksdepartementene.

Rådet består av Canada, Russland, Danmark, Finland, Sverige, Island og Norge, i tillegg til USA.

– En arktisk region som er fredelig, stabil, økonomisk framgangsrik og preget av samarbeid, har avgjørende strategisk viktighet for USA, sier en talsmann for departementet fredag.

USA har lenge hatt en «arktisk koordinator», og det er denne stillingen som nå oppgraderes til ambassadør-nivå. Det er foreløpig ikke kjent hvem som får jobben.

Arktis ventes å få større økonomisk betydning etter hvert som isen i polhavet krymper i takt med den globale oppvarmingen.

Skipsfart er allerede blitt enklere, siden det er mer åpent hav om sommeren. Russland er et av flere land som satser på nye skipsruter i Nordishavet.

Også Kina har fått økende interesse for Arktis. Kina har erklært seg som en «nær-arktisk» stat og lagt planer for en «polar silkevei» for frakt av varer gjennom Nordishavet.

Tidligere i sommer ble det publisert ny forskning som konkluderte med at oppvarmingen i Arktis går nesten fire ganger så raskt som på resten av kloden.