Vil komme til bunns i hepatitt-mysterium

Ulike undersøkelser av det angivelige hepatitt-utbruddet har resultert i svært ulike resultater. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP/NTB
Ulike undersøkelser av det angivelige hepatitt-utbruddet har resultert i svært ulike resultater. Foto: Rajesh Kumar Singh / AP/NTB

Tidligere i år ble det rapportert om flere utbrudd av hepatitt hos barn i Europa og USA. Flere tidligere undersøkelser har gitt svært ulike svar. Nå håper forskere fra WHO å kommer til bunns i hepatitt-mysteriet.

Det har gått tre måneder siden det i Storbritannia ble rapportert om at alvorlige og uforklarlige tilfeller av hepatitt førte til at et uvanlig antall små barn ble innlagt på sykehus. Senere ble det rapportert flere hundre tilfeller av hepatitt hos amerikanske og andre europeiske barn. I april advarte Folkehelseinstituttet norske sykehus og ba barneavdelingene om å være årvåkne.

Ifølge Science skal det ha vært rapportert om 18 dødsfall og 41 levertransplantasjoner globalt sett som følge av utbruddet. Årsaken til hepatitt-utbruddet er foreløpig ukjent, men forskere har både adenovirusinfeksjon og covid-19-infeksjoner på listen over mulige årsaker.

– Hittil er det oppdaget aktiv covid-19 ved rundt ti prosent av tilfellene, sier infeksjonslege Philippa Easterbrook til Science.

Nå stilles det imidlertid spørsmål ved utbruddet og om et alvorlig hepatitt-utbrudd faktisk har funnet sted.

Sår tvil

Ulike undersøkelser av det angivelige utbruddet har resultert i svært ulike resultater. En undersøkelse publisert av European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) i mai kunne vise til at forekomsten av hepatitt i enkelte land var uvanlig høy . En annen undersøkelse konkluderte med at dette ikke var tilfellet.

Forskere ved amerikanske Centers for Disease Control and Prevention (CDC) opplyser om at det ikke har vært noe form for økning i levertransplantasjoner på barn eller innleggelser og legevaktbesøk i forbindelse med pediatrisk hepatitt mellom oktober 2021 og mars i år. Tallene er sammenlignet med tall fra før coronapandemien.

Skal gå bredere ut

For å finne ut om man står overfor et reelt alvorlig hepatitt-utbrudd jobber et forskerteam fra Verdens helseorganisasjon (WHO) med å lansere en undersøkelse som skal gå bredere ut enn de tidligere.

– Forhåpentligvis får vi bedre informasjon med den globale undersøkelsen vi lanserer snart, sier Infeksjonslege Philippa Easterbrook , som skal lede undersøkelsen, til Science.

Planen når det gjelder undersøkelsen er hente inn prøver og tall fra forskjellige helsetjenester knyttet til hepatitt og leversykdom verden over.