Tilliten til Russlands Vladimir Putin på bunnpunktet

Russlands president Vladimir Putin har nådd bunnpunkt i tilliten fra 18 land verden over. Selv velgere som tidligere hadde et positivt syn på presidenten, har nå vendt ham ryggen.
Russlands president Vladimir Putin har nådd bunnpunkt i tilliten fra 18 land verden over. Selv velgere som tidligere hadde et positivt syn på presidenten, har nå vendt ham ryggen. Foto: AP
Artikkelen fortsetter under annonsen

Verdens tillit til Russlands president har nådd et bunnpunkt etter invasjonen av Ukraina. Selv på tross av ideologiske skiller kommer presidenten nå negativt ut.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

Målingene Pew Research Center har utført i de i hovedsak USA-vennlige landene viser samtidig at en sterkt økende andel ser negativt på Russland etter invasjonen av Ukraina.

Kun ni prosent har tillit

Over 90 prosent av respondentene fra 18 forskjellige land oppgir de ikke har noe tillit til at den russiske presidenten vil «gjøre det riktige med tanke på verdensanliggender». Kun 9 prosent har tillit til Putin. Til sammenligning melder 60 prosent at de har tillit til at USAs president Joe Biden på samme spørsmål. Kinas president Xi Jinping får tilliten til 18 prosent.

Over de siste to tiårene har tilliten til Putin vært synkende blant respondent-landene, men aldri så lav som nå.

– I 2022 har disse tallene nådd bunnoteringen i hvert land der det har vært mulig å måle trenden, skriver de i rapporten.

Krigen preger inntrykket av Russland

Foto: Pew Research Center
Foto: Pew Research Center

Også Russland som land får dårlige skussmål. 85 prosent sier de har et negativt syn på landet. Polen skiller seg ut som landet med minst tillit til Russland og Putin. Bare 2 prosent av polakkene har et positivt syn på Russland. For tre år siden var det 33 prosent av de spurte i Polen som så positivt på Russland.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

Tidlig på 2000-tallet meldte så mye som 75 prosent av tyskere at de hadde et positivt syn på Putin, mens om lag 50 prosent av amerikanerne hadde det samme.

Den skarpeste nedgangen i tillit til Russland fra 2020 til 2022 hadde Italia, med en nedgang på 34 prosent. Også Hellas og Polen var nedgangen på over 30 prosent. I motsatt ende var USA og Sverige, der nedgangen kun var på åtte og 11 prosent. Her må det legges til at tilliten i utgangspunktet var ganske lav.

Ideologiske skiller viskes ut

– Det var store ideologiske skiller i 2021 om holdningene til Putin, med de på høyre side av det politiske spekteret uttrykte mer tillit til ham enn de på venstresiden. I den nåværende undersøkelsen har tilliten til Putin sunket sterkere blant de på høyresiden, og i mange land har begge grupper like negativt syn på den russiske presidenten, skriver de i rapporten.

De 18 landene som deltok i undersøkelsen var USA, Canada, Polen, Sverige, Nederland, Spania, Belgia, Storbritannia, Frankrike, Italia, Tyskland, Hellas, Israel, Australia, Sør-Korea, Japan, Singapore og Malaysia.