Finlands forsvarssjef: – Vi er klare til å slåss mot Russland hvis vi blir angrepet

Finsk K9 panserartiller i aksjon under Lightning Strike 22-øvelsen i Rovajarvi, Finland, 23. mai 2022.
Finsk K9 panserartiller i aksjon under Lightning Strike 22-øvelsen i Rovajarvi, Finland, 23. mai 2022. Foto: Stoyan Nenov / Reuters

Dersom det utenkelige skulle skje, er den finske hæren klar til å møte enhver fiende, også Russland.

Det forsikrer Finlands forsvarssjef, Timo Kivinen.

– Finland har forberedt seg i flere tiår på et russisk angrep og vil yte hard motstand dersom det skulle skje, sier Kivinen ifølge Reuters.

Etter at landet søkte om medlemskap i Nato samtidig med Sverige i mai, befinner begge landene seg i en sårbar situasjon.

Nato-landet Tyrkia signaliserte tidlig at de ikke uten videre vil si ja til søknadene, og har stilt en rekke tøffe krav, spesielt til Sverige, før de kan bli medlemmer.

Har fått sikkerhetsgarantier fra flere Nato-land

Finland har på sin side sagt at deres søknad er avhengig av at også Sverige blir medlem.

I mellomtiden befinner begge søkerlandene seg i en situasjon hvor de ikke omfattes av Natos artikkel 5 der det heter at angrep mot ett land regnes som et angrep på hele alliansen.

Likevel har både Finland og Sverige fått klare sikkerhetsgarantier fra flere land, blant annet USA, Storbritannia og Norge dersom Russland skulle gå til angrep i ventefasen.

Kan mobilisere 870.000 reservister

Finlands forsvarssjef, Timo Kivinen. Foto: Anne Kauranen / Reuters
Finlands forsvarssjef, Timo Kivinen. Foto: Anne Kauranen / Reuters

I motsetning til andre nordiske land har Finland beholdt verneplikten i årene etter den kalde krigen.

Landet med 5,5 millioner innbyggere har en krigsstyrke på 280.000 mann. I tillegg kan Finland mobilisere ytterligere 870.000 reservister i en skarp situasjon.

Mens mange Nato-land ikke oppfyller kravet om å bruke to prosent av BNP på forsvaret, har Finland satt av to prosent til sine væpnede styrker i årevis. Dermed står de bedre rustet til å møte enhver motstander.

Har et av Europas sterkeste artilleri

Finland har dessuten et av Europas sterkeste artilleri-arsenaler. I tillegg har de et stort lager med kryssermissiler med en rekkevidde på opptil 370 kilometer.

– Vi har systematisk utviklet vårt militære forsvar nettopp for denne typen krigføring som føres i Ukraina, med en massiv bruk av ildkraft, panserstyrker og også luftstyrker. Finnene er klare til å bekjempe ethvert russisk angrep, garanterer Finlands forsvarssjef, Timo Kivinen.

Landet har også mange kampfly til disposisjon, og har i tillegg bestilt 64 F-35 jagerfly fra USA. I tillegg er det planer om å kjøpe fire nye krigsskip og opptil 2.000 droner.

Åtte av ti finner er villige til å gå i krigen

Finland har tidligere utkjempet flere kriger mot russerne, og er vant til å måtte stå alene opp mot en fiende. Landets samlede styrker regnes som en formidabel utfordring for en angriper.

Ifølge en meningsmåling fra det finske forsvarsdepartementet 18. mai oppga 82 prosent av de spurte at de er villige til å delta i det nasjonale forsvaret hvis Finland blir angrepet.

Finland har 5,5 millioner innbyggere og en krigsstyrke på 280.000 mann. I tillegg kan Finland mobilisere ytterligere 870.000 reservister i en skarp situasjon. Foto: Ints Kalnins / Reuters
Finland har 5,5 millioner innbyggere og en krigsstyrke på 280.000 mann. I tillegg kan Finland mobilisere ytterligere 870.000 reservister i en skarp situasjon. Foto: Ints Kalnins / Reuters