Russland har unnlatt å betale renter på gjeld

Russland har brutt gjeldsforpliktelser knyttet til en statsobligasjon, ifølge et utvalg som har vurdert saken.

Konklusjonen til The Credit Derivatives Determinations Committee (CDDC) ble kjent onsdag.

Misligholdet dreier seg om en obligasjon som forfalt 4. april. Renter og avdrag ble ikke betalt før 2. mai, noe som førte til ekstra påløpte renter på 1,9 millioner dollar.

Vestlige sanksjoner mot Russland som følge av invasjonen av Ukraina har i stor grad utestengt landet fra internasjonale finansieringssystemer. Dette kan gjøre det vanskelig for landet å betjene statsgjelden.

Forrige gang Russland misligholdt et lån tatt opp i utenlandsk valuta, var i 1918. Den gang nektet Vladimir Lenin å overholde gjeldsforpliktelsene til den avsatte tsarens regime.

I denne omgang er det så langt bare snakk om en liten del av den russiske statsgjelden som ikke er betjent i henhold til det som var avtalt.

Ifølge Bloomberg vil hendelsen utløse forsikringsutbetalinger til investorer som har kjøpt forsikring mot mislighold av russisk gjeld.