Russisk militæranalytiker: Skryter av ukrainske soldaters moral

Tidliger oberst i den russiske hæren, Mikhail Khodaryonok, har en rolle som militær analytiker under Russlanda krig mot Ukraina. (Foto: Skjermdump fra Twitter)
Tidliger oberst i den russiske hæren, Mikhail Khodaryonok, har en rolle som militær analytiker under Russlanda krig mot Ukraina. (Foto: Skjermdump fra Twitter)

Mens russiske soldater dør i stor skala på ukrainsk jord, viser ukrainske soldater et mot og en kampmoral som gjør inntrykk på selv hardbarkede russiske nasjonalister.

Én av disse, Mikhail Khodaryonok, kommer med overraskende signaler i sin analyse av krigen som har pågått siden 24. februar.

I beste sendetid på russisk statskontrollert TV diskrediterer den tidligere obersten i den russiske hæren innsatsen til de russiske styrkene. Samtidig trekker han frem de ukrainske soldatenes vilje til å slåss til siste blodsdråpe.

– Med et ønske om å beskytte sitt hjemland, og det finnes virkelig i Ukraina, har de til hensikt å kjempe til siste mann. Det er ikke profesjonalitet, men det er en del av en hærs høye kampberedskap, en av de viktigste komponentene i krig, sier Khodaryonok, som ofte brukes som militær analytiker i russiske medier.

Nyheten er blant annet omtalt av Business Insider og CNN.

– I økende grad preget av redusert kampeffektivitet og lav moral

Dette er blitt et vanlig syn i Ukraina: Ødelagte russiske stridsvogner og pansrede kjøretøy, her fra landsbyen Dmytrivka vest for Kyiv. Foto: Zohra Bensemra / Reuters
Dette er blitt et vanlig syn i Ukraina: Ødelagte russiske stridsvogner og pansrede kjøretøy, her fra landsbyen Dmytrivka vest for Kyiv. Foto: Zohra Bensemra / Reuters

Den sterke ukrainske kampmoralen har vist seg gang på gang under krigens gang. Blant annet holdt hundrevis av soldater stand i Azov-stålverket i Mariupol i 82 dager før de kapitulerte

Under slagene i Kyiv, Kharkiv og Mykolajev, samt i flere landsbyer i Luthansk og Donbas har ukrainerne bitt fra seg og tvunget russerne til retrett.

Ifølge britisk etterretning skal så mye som en tredel av de russiske soldatene være satt ut av spill etter 12 ukers krigføring. mange er drept, men enda flere er såret og ute av stand til å kjempe. I tillegg er et stort antall krigsutstyr smadret i kampene eller forlatt intakte.

– De russiske styrkene er i økende grad preget av redusert kampeffektivitet og lav moral. Under disse omstendighetene er det lite sannsynlig at Russland vil eskalere sine fremskritt dramatisk de neste tretti dagene, heter det i analysen. Det vises også til betydelig mangel på utstyr, etterretning, overvåking og rekognoseringsdroner.

– Ærlig talt så vil alt bli verre

Samtidig kommer det meldinger om at ukrainske styrker gjør framgang og presser russerne tilbake. Mikhail Khodaryono tar avstand fra uttalelser om at den ukrainske hæren er på sammenbruddets rand, og at det heller er tvert imot så lenge store mengder våpenleveranser fortsetter å strømme inn i landet.

– Vi må ikke la oss berolige fordi det noen ganger spres informasjon om et moralsk og psykologisk sammenbrudd i de ukrainske militære styrkene, og at de som er på randen av en slags moralkrise. Alt dette er mildt sagt falskt. Selvfølgelig er det tilfelle i spesielle tilfeller, som krigsfanger og i visse enheter, men det er på individnivå, påpeker Mikhail Khodaryonok.

Han mener det overordnede strategiske bildet nå er at de ukrainske væpnede styrkene trolig er i stand til å bevæpne en million mennesker, noe som kan bli en avgjørende faktor i krigen, og som kan endre situasjonen på bakken i ukrainsk favør.

– De sier det selv, at det er ingen problemer med å mobilisere én million mann. Spørsmålet er i hvilken grad de er i stand til å utruste disse med moderne våpen og militært utstyr. Vi må ta hensyn til dette i våre operasjonelle og strategiske beregninger, advarer Khodaryonok.

– En seier på slagmarken er bestemt av høy moral

Underveis i intervjuet på russisk TV blir den tidligere obersten spurt om tilstanden i Russlands væpnede styrker. I sin analyse sammenligner han moralen på begge sider av frontlinjen.

– En vernepliktig hær kan også være svært profesjonell. Måten en hær rekrutteres på, bestemmer aldri nivået på en hærs profesjonalitet. I vårt eget land har dogmet, som er forankret hos noen av våre statsvitere, at hvis en mann er en soldat, så er han en profesjonell. Langt ifra, langt ifra. I Ukraina eksisterer ønsket om å beskytte sitt hjemland. Til syvende og sist er en seier på slagmarken bestemt av høy moral, svarer Mikhail Khodaryonok.

Noen dager senere uttalte den tidligere obersten seg på TV igjen. Da levnet han Ukrainas muligheter for å gå til motangrep som små. Samtidig varslet han at russerne snart vil gi Ukraina «en ubehagelig overraskelse», ifølge CNN.

Ifølge den russiskspråklige nettsiden Mediazona er den største andelen av de falne russiske soldatene i begynnelsen av 20-årene. De fleste kommer fra Nord-Kaukasus og det sentrale Sibir, har fattig bakgrunn og tilhører etniske minoriteter.

Et lite mindretall av de døde soldatene er hjemmehørende i Moskva og St. Petersburg. Årsaken til at Putin har valgt å bruke disse soldatene ved fronten, er ikke kjent, og det er uvisst hvordan soldatenes moral og kampvilje påvirkes av hvilken del av Russland de tilhører.

– Et spørsmål om tid, kanskje noen uker, før de knekker

vis Russland kan presse på i to uker til, så tror jeg ikke de kan gjøre så mye mer før de begynner å trekke seg tilbake. Da er det bare et spørsmål om hvor mye og hvor raskt det skjer, sier Jacob Kaarsbo, tidligere sjefanalytiker i Forsvarets etterretningstjeneste. (Foto: Skjermdump)
vis Russland kan presse på i to uker til, så tror jeg ikke de kan gjøre så mye mer før de begynner å trekke seg tilbake. Da er det bare et spørsmål om hvor mye og hvor raskt det skjer, sier Jacob Kaarsbo, tidligere sjefanalytiker i Forsvarets etterretningstjeneste. (Foto: Skjermdump)

Sikkerhetspolitisk analytiker i dansk TV 2, Jacob Kaarsbo, mener de russiske tapene kanskje er enda større enn det han mener er forsiktige anslag fra britisk etterretning.

– Britene har generelt gitt konservative anslag gjennom krigen. Mitt anslag vil være nærmere 40 prosent når man ser på hva de har tilgjengelig og hva de har satt inn. Det er et spørsmål om tid, kanskje noen uker, før de knekker. Ukrainerne ligger hele tiden et skritt foran. Hvis Russland kan presse på i to uker til, så tror jeg ikke de kan gjøre så mye mer før de begynner å trekke seg tilbake. Da er det bare et spørsmål om hvor mye og hvor raskt det skjer, sier Jacob Kaarsbo, tidligere sjefanalytiker i Forsvarets etterretningstjeneste.

Det er likevel et spørsmål om hvor lenge de ukrainske styrkene klarer å holde stand. Sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Tor Bukkvoll, har tidligere kommentert dette slik:

– Selv om ukrainerne har kjempet godt og imponert alle med sin kampmoral, så er de ikke overmennesker. De som slåss er i hovedsak regulære styrker. De har slåss lenge, og det må være en viss grad av utmattelse. Dette er det store usikkerhetskortet. Vi vet ikke hvor mye de tåler. Det er på en måte en krigshemmelighet, sa Bukkvoll til Abc Nyheter 11. mai.

– Putin har allerede begynt å innse at han taper denne krigen

Russlands president Vladimir Putin under feiringen av seiersdagen 9. mai. Foto: Sputnik / Reuters
Russlands president Vladimir Putin under feiringen av seiersdagen 9. mai. Foto: Sputnik / Reuters

Den tidligere russiske statsministeren Mikhail Kasianov sier til tyske DW News at Vladimir Putins selvtillit er på retur, selv om han utad prøver å beholde roen.

– Han har allerede begynt å innse at han taper denne krigen. Jeg er sikker på at han ble villedet og at han trodde at hæren hans var i god form og at invasjonen ville gå fort, sier Kasianov, som mener at Putin har endret seg.

– Jeg jobbet med ham for 20 år siden, det var en annen tid og han var en annen person. I dag er Russland en helt annen verden. Putin har ødelagt alt som gjør Russland til et demokratisk land. Nå har vi bare et absolutt autoritært regime som gradvis går over til et totalitært regimekonstaterer eks-statsminister Mikhail Kasianov.

– Uansett hvor mye vi vil hate å innrømme dette, så er nesten hele verden mot oss

Den tidligere obersten i den russiske hæren med, Mikhail Khodarjonok, ber den russiske regjeirngen om å være varsomme i forhold til den nye sikkerhetspolitiske situasjonen etter at Finland og Sverige søker om medlemsskap.

– Vi må ikke delta i sabelrasling og og sende missiler i retning av Finlands retning. Det ser ganske latterlig ut. Det viktigste mangelen ved vår militærpolitiske posisjon at vi på en måte er i fullstendig geopolitisk isolasjon. Uansett hvor mye vi vil hate å innrømme dette, så er nesten hele verden mot oss. Den situasjonen må vi komme oss ut av, oppfordrer Khodarjonok.

Han advarer mot å fjerne seg fra den militær-politiske realismen, og at hvis man velger en slik linje så «vil historiens virkelighet før eller siden ramme deg så hardt at du vil angre.»

Ny etterretning: Putin detaljstyrer krigen

Ifølge anonyme vestlige etterretningskilder skal president Putin i økende grad ha blandet seg inn i de væpnede styrkenes strategi og disposisjoner. Dette blir tolket som et utslag av økende frustrasjon helt til topps i Kreml.

– Et statsoverhode burde ha bedre ting å foreta seg enn å ta militære beslutninger. De skal sette den politiske strategi i stedet for å bli hengende i dag-til-dag aktiviteter , sier tidligere britisk brigadegeneral og ekspert i landkrig ved International Institute of Strategic Studies, Ben Barry, til The Guardian.

Dersom etterretningskildene har rett tyder dtete på at Putin tar på seg oppgaver og ansvar som normalt tilhører ordre gitt av militære i det øvre sjikt.

– Vi tror Putin og Gerasimov er involvert i taktiske disposisjoner på et nivå man normalt forventer at tas av en oberst eller brigadegeneral, sier etterretningskildene til avisen.

Ukrainske soldater, som har overgitt seg etter flere uker i Azovstal stålverk, blir ransaket av det pro-russiske militæret i Mariupol, Ukraina. Bildet er frigitt av det russiske forsvarsdepartementet 18. mai. Foto: Russian Defence Ministry / Reuters
Ukrainske soldater, som har overgitt seg etter flere uker i Azovstal stålverk, blir ransaket av det pro-russiske militæret i Mariupol, Ukraina. Bildet er frigitt av det russiske forsvarsdepartementet 18. mai. Foto: Russian Defence Ministry / Reuters