Tidligere bosnisk general dømt til fengsel for krigsforbrytelser

En pensjonert bosnisk general er dømt til åtte års fengsel for krigsforbrytelser begått av utenlandske jihadister mot slutten av Bosnia-krigen i 1995.

Den i dag 69 år gamle Sakib Mahmuljin ble stilt for retten for sin rolle som øverstkommanderende for utenlandske krigere. De drepte over 50 bosnisk-serbiske krigsfanger i Vozuca og Zavidovici nordøst i Bosnia.

Krigsfangene ble drept av en enhet som gikk under navnet El Moudjahid og var underlagt den bosniske hæren.

Enheten besto av hovedsakelig utenlandske jihadister fra Afrika, Midtøsten og enkelte vestlige land, som slo seg sammen med bosniske muslimer.

Mahmuljin ble funnet skyldig av en ankedomstol i Sarajevo for krigsforbrytelser mot sårede og syke mennesker og krigsfanger, inkludert drap og «inhuman behandling». Domstolen sier at han som sjef for enheten burde ha forhindret at handlingene fant sted.

Dommen er en av få fellende dommer mot tidligere høytstående bosniske militærtjenestepersoner for forbrytelser begått av utenlandske jihadister under krigen i Bosnia mellom 1992 og 1995.