Ukraina-krigen rammer ulikt i Midtøsten

Krigen i Ukraina rammer fattige land i Midtøsten og Nord-Afrika hardt, men oljeprodusenter som Saudi-Arabia tjener godt, konstaterer IMF.

Det internasjonale pengefondet (IMF) oppjusterer derfor sin prognose for regionen, som 21 inkluderer arabiske land og Iran, fra 4,1 prosent i oktober til 5 prosent vekst i år.

Russlands invasjon av Ukraina bidrar imidlertid til å øke forskjellene mellom landene, som sliter med høy inflasjon som følge av økte priser på matvarer og energi.

Inflasjonen i de såkalte MENA-landene var i fjor på 14,8 prosent, mens den i år trolig vil ende på 13,9 prosent, ifølge IMFs siste prognose.

Flere av lavinntektslandene rammes ekstra hardt fordi de er avhengige av matvareimport fra Russland og Ukraina, som begge er storeksportører av blant annet hvete. Verst er det ifølge IMF for Sudan og Jemen.

I vekstøkonomier som Egypt, Jordan og Marokko er utsiktene derimot lysere. Disse tre landene kan i gjennomsnitt forvente 4,4 prosent økonomisk vekst i år, ifølge IMFs prognose.

For Saudi-Arabia, som er en av verdens største oljeeksportører, har krigen i Ukraina så langt vært god butikk. Landets økonomi kommer i år trolig til å vokse med 7,6 prosent som følge av den høye oljeprisen, anslår IMF.