USAs justisminister: Beslaglagte russiske midler bør gå til Ukraina

USAs justisminister støtter forslag om å sende beslaglagte midler fra russiske oligarker til Ukraina.

– Det første vi må gjøre er å fryse aktiva. Men vi vil støtte lovforslag som åpner for å sende en del av midlene direkte til Ukraina, sa justisminister Merrick Garland i en budsjetthøring i Senatet.

USA har innført sanksjoner mot en rekke søkkrike russere etter Russlands invasjon av Ukraina. Tidlig i april valgte imidlertid amerikanske folkevalgte å ikke gå videre med et lovforslag som åpnet for overføring av beslaglagte midler til Kyiv.

Det skjedde fordi forslaget manglet ankemuligheter og dermed kan ha vært i strid med grunnloven, ifølge Washington Post. Et oppdatert forslag skal være under utarbeidelse.