Russland innfører eksportforbud for raps- og solsikkefrø

Russland innfører et midlertidig eksportforbud for raps- og solsikkefrø fra og med fredag, som skal vare til slutten av august.

I tillegg skal eksporten av solsikkeolje begrenses til 1,5 millioner tonn fra midten av april til slutten av august, melder det russiske landbruksdepartementet.

De begrunner eksportforbudet i å sikre forsyninger til russiske kunder på bakgrunn av økt etterspørsel og høyere priser.

I Russland har mange matvarer blitt betydelig dyrere som følge av vestlige sanksjoner innført som svar på invasjonen av Ukraina.

Flere dagligvarekjeder har innført en grense på mengden av visse matvarer den enkelte kan kjøpe for å unngå hamstring.