Britiske sykepleiere sier de jobber gratis overtid for å holde helsevesenet gående

Britiske sykepleiere er utslitte og overarbeidet som følge av koronapandemien, og mer enn halvparten vurderer å slutte, ifølge en spørreundersøkelse. Her er helsepersonell på en koronaavdeling på King's College Hospital i London. Foto: Victoria Jones / PA via AP / NTB
Britiske sykepleiere er utslitte og overarbeidet som følge av koronapandemien, og mer enn halvparten vurderer å slutte, ifølge en spørreundersøkelse. Her er helsepersonell på en koronaavdeling på King's College Hospital i London. Foto: Victoria Jones / PA via AP / NTB Foto: NTB

Britiske sykepleiere er utslitte og overarbeidet som følge av koronapandemien, og mer enn halvparten vurderer å slutte, ifølge en spørreundersøkelse.

Mer enn 9.000 sykepleiere og annet pleiepersonale har svart på spørreundersøkelsen som er gjennomført av fagforeningen Royal College of Nursing (RCN).

I den kommer det fram at mange sier de vurderer å slutte i jobben, og at de er misfornøyde med pleien de får gitt på grunn av dårlig bemanning.

– Sykepleie er ikke en heltedåd, en uselvisk gjerning eller et kall, skriver RCN-sjef Pat Cullen i et forord til rapporten. Videre heter det at sykepleie er «uunnværlig for samfunnet» og at sykepleiere er svært bevisst ansvaret sitt.

– Resultatene i denne rapporten viser at mange av våre medlemmer nå opplever presset på seg som utålelig, sier Cullen.

Jobber gratis overtid

I spørreundersøkelsen, som ble gjennomført i oktober – før den mer smittsomme omikronvarianten nådde Storbritannia – sa 74 prosent at de jevnlig jobbet overtid, som oftest uten å få betalt. 17 prosent oppga at de gjorde dette hver eneste vakt.

Mange sa at de jobbet tolvtimersvakter til vanlig, og en tredel sa at de ikke har vært i stand til å ta ut ferie, selv om de føler at dette påvirker helsa og velværet.

Kun 63 prosent, mindre enn to tredel, sa at de hadde hatt mulighet til å ta ut hele ferien sin det siste året. 68 prosent sa at de følte presset på jobb var for stort, mens 62 prosent sa at de var for travle på jobb til å kunne gi pasientene pleien de ønsket.

Mer enn tre firedeler, 77 prosent, sa at de hadde tatt på seg overtidsarbeid når de skulle vært sykmeldt minst én gang det siste året.

Av dem som hadde jobbet mens de var syke, oppga 67 at de hadde stressrelaterte plager, mens 38 sa de hadde slitt med den mentale helsa.

Mer enn halvparten vil slutte

I alt oppga 57 prosent at de enten vurderte eller planla å slutte i jobben. Tallene inkluderer ansatte som planla å pensjonere seg.

Ønsket om å si opp er størst blant pleiepersonalet ved de offentlige sykehusene drevet av helsevesenet NHS, der 60 prosent sier de vurderer eller planlegger å slutte. De vanligste årsakene er en følelse av å ikke være verdsatt og at presset er for stort.

Rundt seks av ti mener de får for lite betalt med tanke på arbeidet de gjør.

– Når pandemien nå går inn i sitt tredje år og vi samtidig går en ny smittebølge i møte, sier medlemmene våre tydelig fra om påkjenningen fra pandemien og flere år med underbemanning, sier Cullen.

– Sykepleie har utvilsomt potensial til å være en svært innholdsrik og tilfredsstillende karriere, men med titusenvis av ikke besatte sykepleierstillinger er situasjonen uholdbar, sier hun videre.

Personvernpolicy