Amerikansk etterretning: Trolig umulig å finne ut hvor covid-19 stammer fra

<p></p><p>De ulike etterretningsanalytikerne er uenige om hvorvidt den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.</p><p></p>
De ulike etterretningsanalytikerne er uenige om hvorvidt den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Med mindre det skjer et helt uforutsett gjennombrudd, vil man ikke kunne finne ut om covid-19 spredte seg fra dyr eller ble lekket fra et laboratorium, mener amerikansk etterretning.

Uttalelsen kom i en ny versjon av en utredning fra USAs etterretningssjef (DNI) fredag.

Den nye versjonen er en utvidelse av den utredningen som president Joe Biden beordret i begynnelsen av sin presidentperiode og som ble sluppet i august.

Den gangen kom man fram til at viruset etter alt å dømme ikke er skapt i et laboratorium.

De ulike etterretningsanalytikerne var imidlertid uenige om hvorvidt den første smitteoverføringen skjedde i et naturlig møte mellom dyr og menneske eller om viruset lekket fra et laboratorium i Wuhan.

Dette konkluderer man altså nå med at man trolig aldri vil finne ut.

Personvernpolicy