Seksuelle overgrep kan kobles til hjerneskader hos kvinner

Foto: Jan Haas / NTB

Kvinner som har vært offer for seksuelle overgrep er mer utsatt for hjerneskader som har vært koblet til kognitiv tilbakegang, demens og slag viser ny studie.

Ifølge lederen av studie, professor Rebecca Thurston, gjelder dette for dem som utsettes for seksuell mishandling i barndommen eller seksuelt overgrep i voksen alder.

Professoren forklarer at de fleste kvinner opplever deres seksuelle overgrep tidlig i voksenlivet, og at dette sannsynligvis er opplevelser vi kan se spor av senere i livet.

Fordi seksuelle overgrep fortsetter å være et stort helseproblem for kvinner, påpeker Thurston at vi fortsatt er nødt til å gi seksuelle overgrep mot kvinner mer oppmerksomhet.

Les også: Ressursmangel sliter mest på overgrepsetterforskere

Overgrepsofre mer utsatt

Thurstons studie lette etter uspesifikke hvitsubstansforandringer i hjernen til 145 kvinner som ikke har noen tidligere hendelser av kardiovaskulære sykdommer, slag eller demens. Uspesifikke hvitsubstansforandringer er spor av forstyrrelser i blodsirkulasjonen som har skadet hjernen.

68 prosent av kvinnene i undersøkelsen hadde opplevd en form for traume, og for 23 prosent av dem var dette traume seksuelt overgrep.

– Ved bruk av hjerneskanning fant vi ut at kvinner som har opplevd seksuelt overgrep har større uspesifikke hvitsubstansforandringer i hjernen, noe som er en indikator på Small Vessel Disease (SVD). SVD har blitt koblet til slag, demens, kognitiv tilbakegang og dødelighet, understreker Thurston.

– Informasjon du absolutt bør dele

Sammenliknet med kvinner som ikke har seksuelle traumer, har tidligere overgrepsofre tre ganger så stor sjanse for å oppleve depresjoner og dobbelt så stor sjanse for økt angst og søvnproblemer, ifølge en studie utført av Thurston i 2018.

Depresjon, angst og søvnproblemer kan alle kobles til hjertesykdom, ifølge US Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

En statistikk fra CDC viser at én av tre kvinner i USA har opplevd seksuelt overgrep minst én gang i løpet av livet. På bakgrunn av dette presiserer Thurston at leger bør snakke med pasientene sine om disse hendelsene, for så å holde et øye med kvinnenes kardiovaskulære risiko med årene som går.

– Dette er informasjon du absolutt bør dele med legen din. Dette er ikke din feil, så vær så snill og del det du er komfortabel med. Det er viktig informasjon som har mye å si for din fysiske helse og emosjonelle velvære, sier Thurston.

Nøkkelfaktorer for hjertesykdommer

Det nye studie, som ifølge CNN ble presentert på det årlige møte til North American Menopause Society, går inn i en fyldig samling av forskning på langtidsinnvirkningen av seksuelle overgrep på både kropp og sinn.

Tidligere studier har kommet fram til at seksuelle traumer kan kobles til høyt blodtrykk og tre ganger så stor risiko for å utvikle carotisplakk. Dette er nøkkelfaktorer for hjertesykdommer.

Personvernpolicy