Søgaard må sone etter at høysterett avviste anke

Svensk høyesterett har avvist anken fra Runar Søgaard, som er dømt til ett år og åtte måneders fengsel for skatteunndragelse og ulovlig bokføring.

Den tidligere predikanten mente lagmannsretten hadde feilbedømt bevisene i saken, men ifølge Expressen har høyesterett altså avvist anken. Dermed blir dommen mot 54 år gamle Søgaard stående.

Han er overrasket og skuffet, sier advokaten hans, Staffan Bergqvist.

Ifølge tiltalen fra 2017 unnlot Søgaard og en slektning å bokføre over ti millioner kroner i regnskapsårene 2013–2016. Søgaard, som i ti år fram til 2000 var gift med artisten Carola, ble også i 2015 dømt for økonomisk kriminalitet. Den gangen sonet han dommen på to måneder med fotlenke, ifølge VG.

Personvernpolicy