Flere tusen demonstrerte mot planlagt gruvedrift i Serbia

Flere tusen demonstranter samlet seg i Beograd i Serbia lørdag.
Flere tusen demonstranter samlet seg i Beograd i Serbia lørdag. Foto: Darko Vojinovic / AP

Flere tusen mennesker demonstrerte lørdag i Beograd mot en planlagt litiumgruve i Serbia og for en løsning på en andre rekke miljøproblemer.

Demonstrasjonen ble organisert av rundt 30 miljøvernorganisasjoner som den siste tiden har fått økt oppslutning, blant annet på grunn av de store forurensingsproblemene landet står overfor.

Demonstrantene holdt plakater med krav om beskyttelse av Serbias elver, natur og luft, som de sier blir truet av profittsøkende statlig politikk og tiår med forsømmelser.

Senere ble en av de viktigste broene i hovedstaden blokkert av demonstrantene, og de kunngjorde at de vil gjennomføre flere blokkeringer rundt i landet de kommende månedene.

Mer enn 100.000 serbere har signert et opprop mot det internasjonale gruveselskapet Rio Tinto, som ønsker å etablere en litiumgruve vest i landet.

– Kravet vårt er at Serbias myndigheter går bort fra alle sine forpliktelser overfor Rio Tinto. Vi har samlet oss for å si nei til dem som tilbyr konsentrert svovelsyre i stedet for bringebær og honning, sier Aleksandar Jovanovic, en av arrangørene av demonstrasjonen.

En rekke eksperter har advart om at naturen vest i Serbia vil lide under uthenting av litium fra det fruktbare landbruksområdet. Litium blir blant annet brukt i produksjon av elektriske bilbatterier.

I tillegg til gruvedrift lider Serbia også av miljøproblemer som følge av dårlig søppelhåndtering, høy luftforurensing forårsaket av bruk av kull og andre miljøgifter, og forurensing med industriavfall i flere elver.

Personvernpolicy