Internasjonalt møte krever at Krim leveres tilbake til Ukraina

Representanter for over 40 land krevde på et toppmøte i Ukrainas hovedstad Kiev at Krim-halvøya leveres tilbake.

De over 40 representantene, inkludert ti regjeringssjefer, var enige om å arbeide for en fredelig slutt på den russiske okkupasjonen av Krim-halvøya.

Resolusjonen, som er vedtatt sju år etter at Russland invaderte og okkuperte Krim og et prorussisk opprør brøt ut i Øst-Ukraina, synes imidlertid å ha liten sjanse til å endre Russlands holdning til saken.

Toppmøtet ble arrangert etter at Ukraina har klaget over manglende støtte fra vestlige allierte, bant annet at de ikke blir invitert til å bli medlem av Nato, at de ikke få kjøpt våpen, og at det bygges en gassledning direkte fra Russland til Tyskland utenom Ukraina.

Personvernpolicy