Coronaviruset: Vil skje igjen hvis vi ikke finner opprinnelsen

<p>Spekulasjoner til om coronaviruset som har preget hele verden var en lekkasje fra dette laboratoriet, Wuhan Institute of Virology, har rast. En ny rapport sier det ikke er bevis for dette.</p>
Spekulasjoner til om coronaviruset som har preget hele verden var en lekkasje fra dette laboratoriet, Wuhan Institute of Virology, har rast. En ny rapport sier det ikke er bevis for dette. Foto: Thomas Peter / Reuters

Ny forskningsrapport støtter WHOs teori om at coronaviruset smittet fra dyr til mennesker naturlig, og at det ikke finnes bevis for en laboratorie-lekkasje. 

Helt siden coronaviruset ble oppdaget i Wuhan, Kina i desember 2019, har dets opphav vært diskutert. I 2020 satte Verdens helseorganisasjon (WHO) offisielt i gang en etterforskning.

Nå har spørsmål knyttet til etterforskningens konklusjon eskalert til en politisk feide. Noen av forskerne, som har undersøkt pandemiens opprinnelse, har til og med blitt anklaget for konspirasjon og for å dekke over sannheten - helt uten bevis.

Nå har 21 forskere gått sammen for å komme til bunns i spørsmålet og prøve å forstå hvordan et virus som opprinnelig fantes hos flaggermus ble overført til mennesker. De har nå kommet med et sammendrag over hvilke vitenskapelige bevis om pandemiens begynnelse de har funnet.

Det melder BBC.

Vet hvor det kommer fra, men ikke hvordan det smittet

Det er allment akseptert blant forskere at en tidlig variant av viruset opprinnelig var en sykdom som sirkulerer ufarlig i ville flaggermus. Det er likevel viktig å finne ut hvordan, hvor og nøyaktig når det først ble overført til mennesker for å forhindre et lignende utbrudd i fremtiden.

I byen Wuhan, hvor det første utbruddet skjedde, ligger også Wuhan Institute of Virology (WIV), et laboratorium i Kina hvor de forsker på nettopp coronavirus i flaggermus.

Derfor har det vært flere spekulasjoner om viruset ved et uhell eller med vilje har blitt lekket fra nettopp dette laboratoriet.

LES OGSÅ: Kinesisk virusforsker avviser lekkasje fra laboratorium

En rapport publisert av amerikansk etterretning hevdet også at forskere ved dette laboratoriet ble syke og innlagt på sykehus så tidlig som november 2019, før covid-19 offisielt ble oppdaget. Dette var med på å styrke hypotesen blant dem som trodde på den.

LES OGSÅ: Britisk etterretning stempler lab-teori som «trolig»

Flere mener derimot at det verken finnes bevis som motbeviser eller beviser at covid-19 kan komme fra WIV. Forskerne bak den nyeste rapportens mål er derfor å presentere alle tilgjengelige bevis og forklare hva de betyr.

Konklusjon: Virusets biologiske egenskaper samsvarer med virus funnet hos flaggermus

Rapporten, som avventer revidering av andre eksperter, konkluderer med at virusets biologiske egenskaper samsvarer nøye med virus som er funnet i naturen, og da hos flaggermus.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

En tidlig utgave av covid-19 er blitt funnet hos flaggermus. Det er derimot fortsatt usikkerheter rundt hvordan dette utviklet seg til å smitte mennesker. Foto: AP Photo
En tidlig utgave av covid-19 er blitt funnet hos flaggermus. Det er derimot fortsatt usikkerheter rundt hvordan dette utviklet seg til å smitte mennesker. Foto: AP Photo

I tillegg ligner utbruddet veldig mye på fremveksten av det første Sars-viruset tilbake i 2003. Da ble viruset funnet hos arten asiatisk palmesivett. Videre oppdager forskere veldig like virus i flaggermus, og forgjengeren til Sars-viruset ble funnet i en gruppe hestesko-flaggermus i sør-Kina.

Forskerne bak den nyeste rapporten er til syvende og sist enig i WHOs rapport som også konkluderte med at smitten fra dyr til menneske høyst sannsynlig hadde skjedd naturlig, sannsynligvis i sammenheng med disse «wet markets» hvor det foregår kjøp og salg av levende dyr, og ikke lekket fra et laboratorium ved et uhell.

Andre forskere i harnisk

I den nyeste rapporten påpekes det også at ingen av de coronavirusene forskerne ved Wuhan Institute of Virology forsket på var, eller kunne ha blitt manipulert til å bli Sars-Cov-2, bedre kjent som Covid-19.

Det er ikke alle forskere enig i.

– Jeg ser på denne rapporten som en bevisst innsats for å samle all mulig informasjon for å støtte opp under en allerede god hypotese, nemlig at det har smittet over naturlig, men rapporten er ikke balansert eller objektiv nok, sier Professor ved Stanford University i USA, David Relman til BBC News.

Professor Relman var en av forskerne som forfattet et brev til det høyt profilerte forskningstidsskriftet Science, hvor de satte spørsmålstegn ved konklusjonene i WHOs rapport, og ba om en mer grundig etterforskning av laboratorie-lekkasje hypotesen.

En komplisert debatt

At forskere er uenige med hverandre er vanlig og ofte en del av en vitenskapelig prosess, men naturlig smitteoverføring versus laboratorie-lekkasje debatten har blitt mer komplisert.

I februar 2020 skrev Peter Daszak, mannen som ledet WHO undersøkelsen, og 26 andre medforfattere en uttalelse i det medisinske tidsskriftet Lancet hvor det blant annet sto at de sterkt fordømmer konspirasjonsteorier som antyder at Covid-19 ikke har en naturlig opprinnelse. Daszak ble så anklaget for å stilne enhver debatt om muligheten for en laboratorie-lekkasje.

I tillegg var det flere som ikke stolte på informasjonen kinesiske myndigheter hadde gitt WHOs etterforskere.

President Joe Biden har beordret amerikansk etterretning til å etterforske lekkasje-hypotesen nøye. Foto: Evan Vucci / AP Photo
President Joe Biden har beordret amerikansk etterretning til å etterforske lekkasje-hypotesen nøye. Foto: Evan Vucci / AP Photo

Over et år senere ga den amerikanske presidenten Joe Biden sitt eget etterretningsbyrå ordre om å styrke sin etterforskning av covid-19s opprinnelse, også hypotesen om at det kom fra WIV.

Omtrent samtidig ble forskere som offentlig hadde avvist lekkasje-hypotesen utsatt for sterk hets, spesielt i sosiale medier.

Ingen nye beviser

Til tross for at argumentene for en lekkasje har eskalert det siste året, har det ikke kommet nye vitenskapelige beviser som peker mot en slik lekkasje.

Uansett hvilke side de står på, mener derimot nesten alle forskerne at en grundig leting etter bevis på covid-19s opprinnelse er den eneste veien å gå.

– Det vi ikke trenger nå er forskere som insisterer på deres favorittforklaring i fravær av ny, solid data, sier professor Relman ved Standford University.

En av forfatterne bak den nye rapporten, professor Stuart Neil ved King's College London, mener at eneste måten å faktisk finne ut hvordan viruset havnet i Wuhan, og hvor det var før det, er å samarbeide med kinesiske myndigheter. Da må myndighetene i Kina derimot være mye mer åpen om hva de vet om den tidlige epidemien i Wuhan i slutten av 2019, sier Neil.

Neil påpeker også at dette er den andre gangen et coronavirus smitter fra flaggermus til mennesker i løpet av 20 år. Hvis vi ikke finner ut av dette vil det trolig skje igjen, tror han.

Personvernpolicy