Dystre påstander i rapportutkast

Utkast til klimarapport fra FN: Konsekvensene kommer tidligere enn fryktet

<p>Rapportutkastet fra FNs klimapanel slår fast at flere hundre millioner mennesker vil være utsatt for flom innen 2050 som følge av klimaendringene. Bildet er fra en flom i Shanghai i Kina i 2015.</p>
Rapportutkastet fra FNs klimapanel slår fast at flere hundre millioner mennesker vil være utsatt for flom innen 2050 som følge av klimaendringene. Bildet er fra en flom i Shanghai i Kina i 2015. Foto: NTB

Et lekket utkast fra FNs kommende klimarapport fastslår at konsekvensene av klimaendringene kommer til å treffe oss raskere og hardere enn først antatt.

Utryddelse av arter, flere sykdommer, ulevelig varme, økosystemkollaps og byer under vann – dette er noen av katastrofene jorda er på vei mot, og det vil bli svært tydelig før barn som blir født i dag runder 30 år, ifølge et utkast til FNs nye klimarapport. Det skriver France24.

Det dystre utkastet til rapporten er utarbeidet av FNs klimapanel. Det er det franske nyhetsbyrået AFP som har fått tilgang til utkastet. Selve rapporten, som designes for å påvirke politiske avgjørelser, forventes offentliggjort i februar neste år.

I utkastet hevdes det at alvorlige klimaendringer vil skje før man tidligere fryktet. Det blir også konkludert med at klimaendringene vil gå verst utover mennesker som har forurenset minst.

– De verste konsekvensene vil gå utover våre barn og barnebarns liv i langt høyere grad enn våre egne, heter det i rapporten.

Ser mørkt ut

Rapportutkastet advarer og påminner om at store klimaendringer tidligere har ført med seg dramatiske konsekvenser og utryddet de fleste artene på jorda.

– Liv på jorda kan tilpasse seg drastiske klimaendringer ved å utvikle seg til nye arter og skape nye økosystemer, heter det i rapportutkastet.

– Det kan ikke mennesket, legges det til.

Ifølge prognosene i rapportutkastet vil flere titalls millioner mennesker lide av kronisk hungersnød innen 2050 som følge av klimaendringer. Antallet mennesker som lever i ekstrem fattigdom kan øke med 130 millioner i løpet av ett tiår, ifølge France24.

Ifølge rapportutkastet vil man oppleve tørke i langt høyere grad i fremtiden som følge av global oppvarming. Dette vil påvirke tilgangen på mat og vann. Foto: NTB
Ifølge rapportutkastet vil man oppleve tørke i langt høyere grad i fremtiden som følge av global oppvarming. Dette vil påvirke tilgangen på mat og vann. Foto: NTB

Flere hundre millioner mennesker vil også mangle tilgang på drikkevann. Ifølge utkastet vil 350 millioner flere mennesker i urbane områder være utsatt for vannmangel som følge av tørke hvis temperaturen på jorda øker med 1,5 grader innen 2050.

Hvis temperaturen stiger med 2 grader vil dette tallet øke til 410 millioner.

Ved temperaturøkning står også deler av jorda overfor potensielt dødelige hetebølger.

Blir vanskelig å nå 2 graders-målet

Nesten 200 nasjoner har skrevet under på Parisavtalen fra 2015. Formålet med avtalen er blant annet å redusere utslipp av drivhusgasser, utføre klimatilpasninger og støtte utviklingslands omstillinger.

Landene som har bundet seg til Parisavtalen er enige om at temperaturen på kloden ikke må stige mer enn 2 grader før århundret er over, aller helst ikke mer enn 1,5 grader.

Ifølge rapportutkastet fra FNs klimapanel kommer temperaturen i beste fall til å stige med 3 grader hvis utviklingen fortsetter som slik den er i dag.

2 graders målet blir med andre ord ikke nådd hvis man ikke reduserer utslippene drastisk..
Personvernpolicy