Canadas folkevalgte stemmer for kriminalisering av konverteringsterapi

Underhuset i Canada har med stort flertall stemt for å kriminalisere terapiformer som har til hensikt å omvende eller undertrykke folks seksuelle identitet.

Vedtaket ble gjort med 263 mot 63 stemmer. Forslaget går nå videre til overhuset for avstemning der.

Lovforslaget omfatter blant annet forbud mot å tvinge mindreårige til å underlegge seg konverteringsterapi, forbud mot å sende mindreårige til utlandet for å gjennomgå terapi der, og forbud mot å tvinge personer til å gjennomgå konverteringsterapi mot egen vilje.

Hver femte mannlige canadier tilhørende seksuelle minoriteter i landet har vært utsatt for forsøk på å endre kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering, ifølge statistikk som den føderale regjeringen har presentert.

Loven handler om å ivareta verdighet og like rettigheter, uttaler justisminister David Lametti.

– Hvis loven vedtas, får Canada den mest progressive og fullverdige loven mot konverteringsterapi i verden, sier han.

Personvernpolicy