Siktelser mot politifolk henlagt etter seriedrapssak på Kypros

Påtalemyndigheten henlegger sakene mot 15 politifolk for tjenesteforsømmelse og rasisme etter at flere utenlandske kvinner ble ofre for en seriedrapsmann.

Politifolkene var mistenkt for tjenesteforsømmelse i forsvinningssakene til de sju kvinnene og jentene som ble drept.

– At forsvinningssakene ikke ble koblet til en mulig drapssak utgjør ikke «en villet og bevisst forsømmelse av tjenesteplikten», heter det i en uttalelse fra justisminister George Savvides.

Offiser dømt til livstid

Påtalemyndigheten sier den ikke kan bevise «ut over rimelig tvil» at politifolkene hadde opptrådt uaktsomt.

– Det er tydelig i rettskildene at «feil, uansett hvor alvorlige, forsømmelse, dumhet, utilstrekkelighet og inkompetanse», ikke utgjør ulovlig tjenesteforsømmelse, står det i uttalelsen.

Nikos Metaxas, en tidligere kaptein i den kypriotiske hæren, soner en livstidsdom fot drap på fem kvinner og to barn. Han erklærte seg skyldig da drapene ble kjent i 2019. Ofrene var fra Filippinene, Romania og Nepal og ble drept mellom 2016 og 2018. Blant de drepte var det to barn på seks og åtte år, døtrene til to av de fem drepte kvinnene.

Kritikk

Selv om saken mot politifolkene er henlagt, får politiet krass kritikk fra Savvides.

– Etterforskningen avslørte en rekke systemproblemer i politiet, som kan henge sammen med politifolkenes opplæring, evner og organisering, samt mulige underliggende rasistiske oppfatninger blant enkelte i politiet, sier han.

En uavhengig gransking har tidligere konkludert med at politiet sviktet ved å ikke ta meldingene om forsvunne barn og kvinner alvorlig.

Personvernpolicy