Rapport: Færre bier og sommerfugler truer EUs matvaresikkerhet

Nedgangen i antall bier og sommerfugler truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius.
Nedgangen i antall bier og sommerfugler truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius. Foto: John Thys / AP

Nedgangen i antall bier og sommerfugler er fortsatt alvorlig. Den kan true EUs matsikkerhet, viser en statusrapport fra EU-kommisjonen.

Det er fremdeles en nedgang i populasjonen blant hver tredje bie- eller sommerfuglart. Hver tiende art er utrydningstruet.

En bie samler nektar på hvitveis. Foto: Paul Kleiven / NTB
En bie samler nektar på hvitveis. Foto: Paul Kleiven / NTB

Pollinatorer er viktig for landbruket. Ifølge rapporten er 80 prosent av avlingene og ville blomster helt eller delvis avhengige av disse pollinatorene.

– Den alarmerende tilbakegangen av insekter som pollinerer avlinger og ville planter, utgjør en risiko for matsikkerheten og truer vår overlevelse og naturen som helhet, sier miljøkommissær Virginijus Sinkevicius i en pressemelding.

I rapporten konstateres det at noen av tiltakene som er gjort etter 2018 har hatt effekt, men at de ikke er tilstrekkelig og at det må gjøres mer.

Personvernpolicy