Tørke i Somalia

Humanitære organisasjoner erklærer tørke i Somalia og advarer om at millioner av mennesker risikerer å sulte.

Mer enn 80 prosent av Somalia er rammet av moderat til alvorlig tørke, heter det i en felles uttalelse fra FN i Somalia og Somalias departement for humanitære saker og krisehåndtering.

Hvis det kommer mindre nedbør de neste to månedene enn normalen, kan tørkens omfang skyte fart i store deler av landet, advarer de.

– Somalia opplever en tørkesyklus hvert femte til hvert sjette år, og fravær av regn så langt denne gang tilrettelegger for katastrofe, sier departementets statsråd Khadija Diriye.

Humanitære organisasjoner i landet anslår at det trengs i overkant av 9 milliarder kroner for å dekke behovene til 4 millioner mennesker.

Personvernpolicy