Forskere om fremtidens årstider: Kortere vinter – lenger sommer

<p>Dersom dagens utvikling fortsetter i samme spor som de siste tiårene mener forskerne det vil resultere i en betydelig endring av årstidene og varigheten på disse slik vi kjenner de i dag. Sommeren forventes å vare i nesten et halvt år, mens vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100. Foto: Colourbox</p>
Dersom dagens utvikling fortsetter i samme spor som de siste tiårene mener forskerne det vil resultere i en betydelig endring av årstidene og varigheten på disse slik vi kjenner de i dag. Sommeren forventes å vare i nesten et halvt år, mens vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100. Foto: Colourbox

Synes du vinteren er for lang og sommeren for kort? Da kan du håpe på at kinesiske klimaforskere får rett.

Resultatene deres, publisert i Geophysical Research Letters, viser at sommeren på den nordlige halvkule i gjennomsnitt har økt fra 78 til 95 dager i årene mellom 1952 og 2011.

I samme tidsrom er vinteren blitt kortere, fra 76 til 73 dager. Også våren og høsten er blitt kortere.

«Utgjør økt risiko for menneskeheten»

Forskerne bak studien mener de tydelige klimaendringene kan forklares med drivhuseffekten.

Nå varsler de at ytterligere endringer vil utløse hyppigere hetebølger, stormer og branner i årene som kommer.

«Dette utgjør økt risiko for menneskeheten», konkluderer forskerne bak den nye studien.

«Vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100»

«I henhold til scenariet business-as-usual forventes sommeren å vare i nesten et halvt år, mens vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100,» heter det i den nye klimastudien. Foto: Kyrre Lien / Scanpix
«I henhold til scenariet business-as-usual forventes sommeren å vare i nesten et halvt år, mens vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100,» heter det i den nye klimastudien. Foto: Kyrre Lien / Scanpix

Dersom dagens utvikling fortsetter i samme spor som de siste tiårene mener forskerne det vil resultere i betydelige endringer av årstidene og varigheten på disse slik vi kjenner de i dag.

«I henhold til scenariet business-as-usual forventes sommeren å vare i nesten et halvt år, mens vinteren vil vare mindre enn to måneder innen 2100.»

Da vil somrene i så fall bli dobbelt så lange som de var på 1950-tallet, skriver The Guardian.

«Vidtrekkende påvirkninger vil finne sted overalt»

Klimaendringene vil også påvirke og forstyrre landbruket i mange land og tvinge fram nye måter å drive på. Dyrelivet både til lands og til vanns vil også kunne bli sterkt påvirket.

«Middelhavsregionen og det tibetanske platået forventes å oppleve de største endringene, men vidtrekkende påvirkninger på jordbruk, menneskers helse og miljøet vil finne sted overalt» , heter det i rapporten fra de kinesiske forskerne gjengitt i Advancing Earth and Space Science.

Video: – Menneskeheten kan bukke under som følge av klimaendringer

Personvernpolicy