Hørselstap koster verden dyrt

Hørselsproblemer vil kunne ramme én av fire mennesker i verden innen 2050. Illustrasjonsfoto: Anders Wiklund / TT / NTB
Hørselsproblemer vil kunne ramme én av fire mennesker i verden innen 2050. Illustrasjonsfoto: Anders Wiklund / TT / NTB Foto: NTB

Hørselsproblemer vil kunne ramme én av fire mennesker i verden innen 2050, advarer Verdens helseorganisasjon (WHO). Svært mange av hørselstapene kan forhindres.

For første gang er det laget en verdensomspennende rapport om hørsel.

I dag har én av fem i verden en eller annen form for problemer med hørselen. Den nye rapporten fra WHO viser at antallet vil øke kraftig de neste tre tiårene. I 2050 vil antallet som lider av hørselsproblemer utgjøre rundt 2,5 milliarder mennesker. I 2019 lå antallet på rundt 1,6 milliarder.

700 millioner av disse vil ha så alvorlige plager at de vil ha behov for en eller annen behandling. I 2019 hadde rundt 430 millioner behov for behandling for sine hørselsproblemer.

Den ventede økningen i hørselsproblemer er i stor grad et resultat av befolkningsutviklingen i verden.

Mange årsaker

Infeksjoner, sykdommer, fødselsskader, lydpåkjenninger og livsstil kan være noen av årsakene til tap av hørsel. Mye kan gjøres for å hindre skader.

WHO foreslår en tiltakspakke som vil koste 1,33 dollar (rundt 11 kroner) per person i året. Hvis ikke det settes inn tiltak vil det i motsatt fall utgjøre nærmere en billion dollar i tap av arbeidskraft og andre sosiale kostnader.

Hørselstap kan utgjøre et stort handikap. Mange kan bli sosialt isolerte, gå glipp av utdanning, jobbmuligheter og inntekt.

Et stort fattigdomsproblem

Tap av hørsel er et spesielt stort problem i lavinntektsland. Rundt 80 prosent av folk med hørselsproblemer i verden bor i fattige land, som ofte har dårligere helsetilbud. Men selv i rikere land kan helsetilbudet variere sterkt, slår rapporten fast.

Manglende helsetilbud og kunnskap fører til at mange ikke får nødvendig behandling eller kan forebygge tap av hørsel.

– Selv helsepersonell mangler ofte kunnskap om hvordan man kan forhindre hørselstap, som tidlig å identifisere sykdom knyttet til hørselstap – eller riktig behandling, heter det i rapporten.

Støy må reduseres

Det er mange måter man kan forhindre hørselstap på. Støy på offentlige steder kan reduseres. Vaksinasjon mot sykdommer som hjernehinnebetennelse, screening og kartlegging av problemer inngår også i den samme problemstillingen.

Blant barn kan man forhindre hørselstap i 60 prosent av tilfellene ved tidlig kartlegging og behandling.

-Hvert år taper vi enorme summer på grunn av vår kollektive mangel på å håndtere problemer knyttet til hørsel, påpeker WHOs generalsekretær Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Men økonomien er bare en ting. Vi må ikke glemme den store byrden folk med hørselstap har som følge av tap av kommunikasjon, utdanning og sosial samkvem, legger WHOs generalsekretær til.

Personvernpolicy