Frankrike forlenger bruk av 40 år gamle atomreaktorer

Franske myndigheter har godkjent fortsatt drift av landets eldste atomreaktorer, som ble startet opp for 40 år siden.

Reaktorene ble tatt i bruk på 1980-tallet og har i utgangspunktet en levetid på 40 år. Målet er å forlenge denne til 50 år.

Frankrikes kjernefysiske reguleringsorgan mener dette er mulig så lenge operatøren EDF gjør noen sikkerhetsforbedringer.

I Frankrike er det påbudt med en sikkerhetsanalyse av atomreaktorer hvert tiende år for å kunne godkjenne videre bruk. Miljøorganisasjonen Greenpeace har krevd at landets eldste reaktorer må stenges før de fyller 40 år.

Frankrike har en større andel kjernekraft enn noe annet land. Planen er å redusere denne andelen fra 70 til 50 prosent innen 2035 for å øke andelen fornybar energi.

Personvernpolicy