Den svenske regjeringen hasteinnkaller til pressekonferanse

<p> Sosialminister Lena Hallengren under en digital pressekonferanse. </p>
 Sosialminister Lena Hallengren under en digital pressekonferanse.  Foto: Janerik Henriksson/tt / NTB

Svenske myndigheter er urolige for smittespredningen. Nå presenteres et lovforslag som åpner for ny nedstengning dersom situasjonen utvikler seg i gal retning.

Lovforslaget innebærer muligheter for å stenge ned blant annet butikker, restauranter, museer og treningssentre.

– Vi ser med uro på utviklingen. Det er usikkert hvordan situasjonen vil utvikle seg, og det er en risiko for en tredje bølge, sa sosialminister Lena Hallengren på en hasteinnkalt pressekonferanse.

Tiltakene i lovforslagene vil gjelde fra 11. mars.

Myndighetene vil også gi kommunene mulighetene til å innføre oppholdsforbud på enkelte steder. Folk som bryter forbudene, vil kunne risikere bøter på drøyt 2.000 kroner.

Kultur- og idrettsminister Amanda Lind sier at arrangementer med reserverte plasser kan tillate et høyere antall personer. Samtidig skal museer kunne holde åpne med de samme begrensningene som butikker.

Da pandemien kom for et drøyt år siden, ble det satt en grense på 500 deltakere på arrangementer. Dette ble senere justert til 50, og så etter hvert ned til 8. Folkhälsomyndigheten skal nå komme med sine innspill til hvor grensen skal være.

Bransjer og bedrifter som kan rammes av de nye tiltakene, vil ikke få ytterligere støtte enn det som eksisterer fra før, sier Hallgren.

– Det er klart vi hele tiden følger utviklingen og gjør alt vi kan for å kompensere, sier hun.

Smittespredningen fortsatt er høy i Sverige. Virusmutasjonene innebærer dessuten en økt risiko. Landet har mindre grad enn andre land stengt ned samfunnet, men har den siste tiden skjerpet smitteverntiltakene.

Personvernpolicy