Norsk barnevernssak behandles i storkammer i EMD

En sak der Norge ble felt for brudd på retten til privat- og familieliv skal opp til ny behandling i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg onsdag. Arkivfoto: Violetta Kuhn/ DPA / NTB
En sak der Norge ble felt for brudd på retten til privat- og familieliv skal opp til ny behandling i Menneskerettsdomstolen i Strasbourg onsdag. Arkivfoto: Violetta Kuhn/ DPA / NTB Foto: NTB scanpix

Den europeiske menneskerettsdomstolen tar onsdag opp en norsk barnevernssak til ny behandling i storkammer. Norge ble felt i saken i desember 2019.

Saken handler om sønnen til en somalisk kvinne som kom til Norge som flyktning. Sønnen, som ble født i Kenya i 2009, ble plassert i fosterhjem sent i 2010 og senere adoptert bort mot morens vilje.

I desember 2019 fikk moren medhold i sin klage om at norske myndigheter hadde krenket retten til privat- og familieliv, som er nedfelt i artikkel 8 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Her var det også en faktor at gutten ble plassert i en kristen familie, mens moren er muslim og ønsket at han skulle bli oppdratt i tråd med hennes religion. Kvinnen hadde også bedt domstolen om å vurdere om artikkel 9 om religionsfrihet var brutt. Domstolen i Strasbourg mente at også de delene av klagen som gjaldt kvinnen og guttens religiøse og kulturelle bakgrunn, skulle vurderes opp mot artikkel 8.

Etter dommen for et drøyt år siden ba kvinnen om at saken skulle behandles på nytt i storkammer, noe retten sa ja til i mai i fjor. Dermed skal 17 dommere vurdere saken denne uken.

Personvernpolicy