Kinas handelsoverskudd med USA økte i 2020

Kinas handelsoverskudd med USA vokste i fjor til tross for en avtale som forpliktet Kina til å importere flere amerikanske produkter.

Tall fra den kinesiske tolletaten offentliggjort torsdag viser at overskuddet økte med 7,1 prosent til 317 milliarder dollar, tilsvarende 2.680 milliarder norske kroner.

Det var salget av elektronikk og beskyttelsesutstyr som i hovedsak drev eksportveksten.

Personvernpolicy