FN-granskere fant bevis for krigsforbrytelser i Mali

Det er funnet bevis for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten i den væpnede konflikten i Mali, skriver FNs granskere i en rapport.

Tre granskere har undersøkt situasjonen i Mali gjennom seks år med væpnet konflikt fra 2012. I en 338 sider lang rapport til Sikkerhetsrådet retter de anklager mot flere hold.

– Kommisjonen har rimelig grunn til å tro at maliske forsvar- og sikkerhetsstyrker har begått krigsforbrytelser. Dette inkludere vold mot sivile og ikke-stridende som mistenkes for å tilhøre eller hjelpe væpnede ekstremistgrupper, skriver de i rapporten, som nyhetsbyrået AFP har fått innsyn i.

Granskerne mener jihadistgrupper og andre væpnede grupper i landet har begått forbrytelser mot menneskeheten.

Personvernpolicy