Rapport: Mikrobølger gjorde amerikanske diplomater syke

Direkte rettet mikrobølgestråling var sannsynlige årsaken til sykdom hos amerikanske diplomater på Cuba og Kina, konkluderer en ny rapport.

Rapporten fra National Academy of Sciences (NAS) ble bestilt av det amerikanske utenriksdepartementet og er det nyeste forsøket på å finne årsaken til den mystiske sykdommen som ble oppdaget hos ambassadeansatte i Havanna i 2016.

Studien mener «direkte, pulserende radiofrekvensenergi» ser ut til å være den mest sannsynlige årsaken til at folk fikk symptomer som sterk hodepine og svimmelhet. Den finner videre at det er mer sannsynlig enn tidligere rapporter som har pekt på tropiske sykdommer, psykologiske problemer og myggmiddel som mulige forklaringer.

Det blir ikke utpekt noen kilde til strålingen, men det blir bemerket at tidligere forskning på denne type skader ble utført i tidligere Sovjetunionen.

Mellom 2016 og 2018 klaget om lag 26 amerikanske og canadiske diplomater i Havanna på helseproblemer. Det samme gjorde personell ved det amerikanske konsulatet i Guangzhou i Kina tidlig i 2017.

Flere har vært kritisk til amerikanske myndigheters håndtering av problemene, og minst en ansatt har gått til sak mot utenriksdepartementet.

Personvernpolicy