94 coronadødsfall i Sverige over helgen

Siden fredag er det registrert 94 coronarelaterte dødsfall i Sverige. Hittil har 6.500 mennesker dødd under pandemien i landet.

Over helgen er det registrert 17.265 nye smittetilfeller. Totalen er nå oppe i 225.560, viser tall fra Folkhälsomyndigheten.

I Danmark er det registrert 1.367 nye smittetilfeller og åtte dødsfall det siste døgnet. Til sammen har 73.021 personer fått påvist smitte i landet. 797 er døde.

En oversikt fra Statens Serum Institut viser at 255 personer er innlagt på sykehus med covid-19. 40 personer ligger på intensivavdeling, 23 med respirator.

Krass kritikk

Det er oppdaget alvorlige mangler i pleie og behandling av eldre med covid-19 på sykehjem i Sverige. En av fem pasienter fikk ikke individuell legekonsultasjon.

Det kommer fram i en nasjonal granskning fra den svenske tilsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

– Dette er en kraftig kritikk og da er det veldig alvorlig. Det er tydelig i lovgivningen hva innbyggerne kan forvente seg når det gjelder helse og omsorg, sier statsminister Stefan Löfven.

– Regionene må sørge for at alle får den omsorgen de har krav på, og det har ikke fungert, slår statsministeren fast.

Vil være best i verden

Han gir følgende løfte til Sveriges eldre:

– De skal ha verdens beste eldreomsorg.

IVO konkluderer med at ingen av helseregionene har tatt ansvar for sikre pleie og behandling tilpasset individuelle behov for pasienter med mistanke om eller påvist covid-19. En gjennomgang av journaler viser at en femdel av de eldre på sykehjem ikke fikk individuell legekonsultasjon.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, sier generaldirektør i IVO Sofia Wallström.

Fikk ikke informasjon

Granskningen viser også at eldre og deres pårørende ikke har fått informasjon eller har fått ta del i pleie og behandling ved mistenkt eller påvist coronasmitte.

Beslutninger og gjennomføring av pleie i livets sluttfase har heller ikke skjedd i samsvar med gjeldende regelverk under pandemien for eldre på sykehjem.

Det er ikke mulig å holde oversikt over hvilken pleie og behandling coronarammede eldre på sykehjem har fått på grunn av mangler i primærhelsetjenestens pasientjournaler.

Personvernpolicy