Krass kritikk av behandlingen coronarammede eldre har fått i Sverige

<p>Statsepidemiolog Anders Tegnell på en tidligere pressekonferanse.</p>
Statsepidemiolog Anders Tegnell på en tidligere pressekonferanse. Foto: Anders Wiklund / AP

Det er oppdaget alvorlige mangler i pleie og behandling av eldre med covid-19 på sykehjem i Sverige. En av fem pasienter fikk ikke individuell legekonsultasjon.

Det kommer fram i en nasjonal granskning fra den svenske tilsynsmyndigheten IVO (Inspektionen för vård och omsorg).

IVO konkluderer med at ingen av helseregionene har tatt ansvar for sikre pleie og behandling tilpasset individuelle behov for pasienter med mistanke om eller påvist covid-19. En gjennomgang av journaler viser at en femdel av de eldre på sykehjem ikke fikk individuell legekonsultasjon.

– Det er et veldig høyt tall, og det er ikke akseptabelt, sier generaldirektør i IVO Sofia Wallström.

Granskningen viser også at eldre og deres pårørende ikke har fått informasjon om eller fått ta del i pleie og behandling ved mistenkt eller påvist coronasmitte. Beslutninger og gjennomføring av pleie i livets sluttfase har heller ikke skjedd i samsvar med gjeldende regelverk under pandemien for eldre på sykehjem.

Det er ikke mulig å følge pleie og behandling av coronarammede eldre på sykehjem på grunn av mangler i primærhelsetjenestens pasientjournaler.

Personvernpolicy