Høyesterettsdommer ber Pennsylvania telle forsinkede poststemmer for seg selv

USAs høyesterettsdommer Samuel Alito har gitt valgmyndighetene i Pennsylvania ordre om å telle stemmer som har kommet inn etter valgdagen for seg selv.

Det tilsvarer det administrasjonssjefen i Pennsylvania allerede har gitt ordre om. Stemmene som har kommet inn etter valgdagen skal altså telles, men telles for seg selv slik at det er klart hvor mange stemmer det gjelder.

Avgjørelsen er ikke ventet å få stor betydning for valgresultatet, men dersom det viser seg at stemmesedlene som har kommet inn etter valgdagen vil utgjøre en forskjell, kan saken ende opp i høyesterett.

Det pågår en rettsstrid om hvorvidt stemmene skal være gyldige. Denne rettsstriden kan ende opp i høyesterett, og da vil høyesterett vite hvor mange stemmer det gjelder.

Personvernpolicy