Rekordinnhenting for svensk økonomi

Halvparten av fallet i svensk økonomi etter coronakrisen er nå hentet inn igjen. Det viser tall for den økonomiske veksten i tredje kvartal.

Etter en kraftig nedgang i andre kvartal viser tallene for tredje kvartal en økning i bruttonasjonalproduktet (BNP) på 4,3 prosent, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB).

Det er den største kvartalsvise oppgangen statistikkbyrået har registrert siden de begynte denne statistikkserien i 1980. En stor del av veksten skyldes økende eksport.

Om lag halvparten av fallet på åtte prosent i løpet av andre kvartal er dermed reversert, ifølge SCB. Sammenlignet med tredje kvartal i fjor har BNP i Sverige falt med 3,5 prosent.

Personvernpolicy