Sult og fattigdom følger i pandemiens fotspor

De indirekte følgene av den globale pandemien langt overskrider de umiddelbare virkningene som verdens mest utsatte land opplever, advarer FN.

Nødhjelpskoordinator Mike Lowkock redegjorde om situasjonen for FNs sikkerhetsråd denne uken. Budskapet var klart og tydelig: de indirekte følgene av pandemien er mer fattigdom, kortere levealder, mer sult, dårlige skolegang og økt barnedødelighet.

Lowkock sa at konsekvensene for de svakeste landene i første rekke er økonomiske, men i neste runde rammer virkningene sosiale og medisinske forhold og gir dårligere levekår. Blant de økonomiske konsekvensene er fallende råvarepriser, brudd i handelsforbindelser og produksjonslinjer og nedstengning i mange sektorer.

Kvinner

I sum gjør dette livet vanskeligere for store grupper av mennesker, ikke minst kvinner og dagarbeidere, framholdt nødhjelpskoordinatoren. Han la til at følgene for en svak helsesektor blir dobbelt opp siden mange allerede er smittet av sykdommer som meslinger, malaria og tuberkulose. På toppen av dette kommer så covid-19.

FNs politiske sjef Rosemary DiCarlo, som også deltok i redegjørelsen for Sikkerhetsrådet, sa at pandemien svekker opinionens tiltro til offentlige institusjoner, en utvikling som igjen kan føre til ustabilitet.

Hun frykter reaksjonene dersom folk skulle få det inntrykk at myndighetene ikke har håndtert pandemien på en forsvarlige måte eller at viktige opplysninger er blitt holdt tilbake.

Mer vold

DiCarlo sa at FN merker seg en økning i diskriminering og kjønnsbasert vold i mange land og at flere staters myndigheter legger begrensninger på ytringsfriheten. Skjøre fredsprosesser står i fare for å bryte sammen flere steder, sa hun.

Generalsekretær António Guterres oppfordret 23. mars verdenssamfunnet til å stanse all krigføring for å styrke den globale innsatsen mot korona. Dette førte til midlertidige våpenhviler i land som Colombia og Filippinene.

– Men dessverre har mange av prosessene løpt ut i sanden, uten forlengelse. Resultatet har vært lite framgang i kampen mot sykdommen på bakken, sier DiCarlo.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden