Færre arbeidsledige i USA

Det ble skapt 1,8 millioner nye arbeidsplasser i USA i juli, og den offisielle ledigheten falt fra 11,1 til 10,2 prosent, viser tall fra myndighetene.

Økningen i sysselsettingen var langt svakere enn i mai og juni, da det ble skapt henholdsvis 2,7 og 4,8 millioner nye arbeidsplasser.

Selv om 9,3 millioner har fått jobb de siste tre månedene, utgjør dette fortsatt bare 42 prosent av de 22 millioner som har mistet jobben som et resultat av coronapandemien, viser tallene fra arbeidsdepartementet.

Den offisielle arbeidsledigheten er også høyere enn det den var på høyden av den økonomiske krisen i 2008–2009.