Ny studie: Abortnekt gir økt risiko for fattigdom

Republikanernes lovforslag om abort i Ohio har utløst protester. Foto: Rich Pedroncelli / AP / NTB scanpix
Republikanernes lovforslag om abort i Ohio har utløst protester. Foto: Rich Pedroncelli / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

En studie utført over ti år på 30 abort-klinikker i USA viser at nesten alle som har tatt abort er fornøyd med valget i etterkant, mens de som har blitt nektet abort ofte blir sittende fast i fattigdom.

Coronapandemien har gjort aborttjenester utilgjengelige mange steder i verden, men i USA har tilgang på aborttjenester blitt kraftig innskrenket også før helsevesenet ble overbelastet.

Disse ulikhetene i muligheten til å ta abort har de siste 13 årene blitt utgangspunktet til en stor studie som så på konsekvensene av å bli nektet abort. Det skriver magasinet Insider, som omtaler studien «banebrytende».

Forskningen har blitt presentert i boken The Turnaway Study, skrevet av professor Diana Greene Foster, som ledet studien.

Forskningen blir omtalt som «studien som avkrefter de fleste abortargumenter» av The New Yorker.

– Abortmotstandere anklager ofte kvinner som etterspør abort for å være lite opplyste, uansvarlige eller umoralske. Men resultatene av studien vår viser faktisk tydelig at kvinner tar gjennomtenkte, veloverveide valg når det kommer til abort, konkluderer Diana Greene Foster, som ledet studien.

Les også: Stortinget styrker helsetjenesten for kvinner som tar abort

Kjenner på lettelse over å ha tatt abort

Blant de som fikk ta abort, oppga 99 prosent at å ta abort hadde vært det riktige valget, da de ble spurt tre år senere.

Fem år etter aborten oppga 95 prosent av kvinnene at den sterkeste følelsen de kjente på når de tenkte på valget de hadde tatt var lettelse.

Studien tyder på at livene til kvinnene som har fått muligheten til å ta abort er bedre på de fleste områder:

  • De har bedre fysisk helse og et mer optimistisk syn på fremtiden.
  • Dessuten har de en mer stabil økonomi, setter mer ambisiøse mål for seg selv, har bedre sjanser for å finne en god romantisk relasjon, oppdrar barna sine under mer stabile forhold og har større sannsynlighet for å få et ønsket barn senere.
  • Også barna til kvinnene som har valgt å ta en abort har det bedre, konkluderer studien.

Les også :Varsler ny abortkamp i Arbeiderpartiet

Avgjørende for å bryte med fattigdom

Kvinnene som ble nektet abort, opplevde mer seriøse helseutfordringer knyttet til fødsel enn de som som tok abort (og som valgte å få barn senere). De valgte oftere å opprettholde kontakten med en voldelig partner, endte oftere opp som eneste forsørger for barnet og opplevde oftere økonomiske utfordringer og usikkerhet som varte i flere år etterpå.

Barn som vokste opp i hjem hvor moren ble nektet en abort hadde tre ganger så høyrisiko for å vokse opp under fattigdomsgrensen enn barna til de kvinnene som fikk ta abort.

Forfatterne bak studien anslår at flere enn 4000 kvinner nektes abort hvert år. Kvinner som etterspør aborter sent, gjør det ofte fordi de ikke har innsett at de var gravide tidligere og på grunn av logistiske hindre, som de økonomiske kostnadene av abort. Mange av kvinnene i studien manglet offentlig eller privat helseforsikring.

– I det første intervjuet fremsto kvinnene i de to gruppene usedvanlig like, skriver Foster.

– Livene deres gikk derimot i to vidt forskjellige retninger etterpå, på måter vi kan knytte direkte opp mot hvorvidt de fikk ta abort.

– Har blandet de gledelige overraskelsene sammen med katastrofene

Studien, som besto av jevnlige intervjuer med kvinner, rekruttert fra 30 abortklinikker, så på hvordan det gikk med kvinner som fikk ta abort og kvinner som ble nektet abort.

Dette skiller studien fra en del tidligere studier hvor man har intervjuet kvinner som har vært uplanlagt gravide, uten å spørre dem om de ønsket barnet eller ei.

– Tidligere har man blandet de gledelige overraskelsene sammen med katastrofene, sier Foster.

I Fosters studie hadde alle kvinnene som utgangspunkt at de ønsket å ta abort. Totalt ble det gjort over 8000 intervjuer med 1132 kvinner.

Les kommentaren: Vi trenger ikke endre kvinners holdninger til abort

Studien ble utført av en gruppe med 40 forskere fra ni universiteter og fire forskningsinstitutter, ledet av professor Foster. Gruppen besto av psykologer, epidemiologier, demografer, sykepleiere og forskere med offentlig helse som spesialitet, skriver Ms. Magazine.

Kvinnene ble intervjuet hver sjette måned i fem år etter at de hadde tatt eller forsøkt å ta abort.

Har du tatt abort eller vurderer å ta abort og ønsker noen å snakke med ? Stiftelsen Amathea tilbyr gratis samtaler med en nøytral veileder, for kvinner, menn og par.

Les også: Abort øker ikke kvinners risiko for selvmordsforsøk

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden