Israelsk æ-bæ til den palestinske stat

Maskerte israelske politimenn på vakt.
Maskerte israelske politimenn på vakt. Foto: Ahmad Gharabli / AFP

Norge har nektet å anerkjenne Palestina som stat. Nå påberoper israelerne seg at det er fullt lovlig å annektere Vestbredden - fordi området ikke tilhører noen annen stat.

Kommentar: Thomas Vermes
Politisk kommentator

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Takket være folkets preferanse for president i USA, har Israels statsminister Benyamin Netanyahu nå en unik sjanse til å oppfylle en drøm:

Å formalisere Israels herredømme over det som skulle vært palestinernes land, ytterligere.

Av mange punkter i den såkalte freds- og velstandsplanen president Donald Trumps svigersønn har konstruert for Israel og palestinerne, åpnes det for at Israel skal få annektere deler av den palestinske Vestbredden, det som ifølge tostatsløsningen skulle vært palestinsk.

De verbale protestene internasjonalt har vært formidable, også fra Norge.

Det gjør at Israel har behov for å myke opp verdensopinionen, noe jeg selv har fått oppleve.

Bakgrunn: Verda held pusten medan Israel klargjer anneksjon: – Spikaren i kista

Det er forskjell på annekteringer

Så hva betyr annekteringen som angivelig er planlagt i begynnelsen av denne måneden?

Til nå har palestinerne «bare» vært okkupert av Israel. Å annektere betyr ifølge Store Norske Leksikon at en stat overtar et område, erobrer det og erklærer det for sitt.

Hvis Israel nå virkelig omgjør okkupasjon til annektering, blir det neppe sanksjoner fra norsk side.

Det er et alvorlig skritt. Vi har friskt i minne reaksjonene på at Russland annekterte Krimhalvøya, som i noen tiår har tilhørt Ukraina. Vesten inkludert Norge innførte knallharde sanksjoner som gjelder den dag i dag mot Russland.

Men det er to forskjeller på annektering av Krim og annektering av Vestbredden:

1. Flertallet av befolkningen på Krim ønsket ifølge meningsmålinger å slutte seg til Russland. Palestinerne har slett intet ønske om å bli del av Israel framfor å få oppfylt det internasjonale vedtaket om egen stat. Særlig ikke når palestinerne i det nye israelske land angivelig ikke får israelsk statsborgerskap.

2. Reaksjonene mot en israelsk annektering vil bli milde. I motsetning til sanksjoner mot vår nabo Russland, har regjeringen i Granavoldenplattformen slått fast at den vil:

«Legge til rette for styrket forsknings-og utviklingssamarbeid, handel, turisme og kulturutveksling med Israel. Regjeringen anser ikke boikott av Israel som et bidrag til dialog, forståelse og en fredelig utvikling i Midtøsten.»

Det har ikke kommet signaler om at regjeringen vil gå tilbake på dette som følge av en annektering.

Les også: Netanyahu ber Assad holde seg unna Iran

Israel i Ukrainas posisjon?

Sammenlikningen med annekteringen av Krim var noe den israelsk-amerikanske juss-professoren og folkerettseksperten Avi Bell, tilknyttet Bar Ilan University og University of the San Diego School of Law tok opp, da jeg overvar et nettseminar i regi av organisasjonen EIPA nylig. EIPA arbeider for å oppdatere europeiske journalister om israelske spørsmål.

Den israelske folkerettsekperten hadde en overraskende vri.

I sammenlikningen mellom annekteringen av Krim og Vestbredden mener han at Israels rolle ikke er som Russlands, men som offeret Ukrainas.

«Krim-saken er instruktiv. En som viser styrken i Israels juridiske krav. Israels krav minner mer om ukrainske krav, slett ikke russiske.», sa Bell til de europeiske journalistene og fortsatte:

«Russland tok territoriet – riktignok med stor støtte i befolkningen. Russerne utplasserte tropper, men brukte ikke makt, mesteparten av maktutøvelsen var allerede gjort. Forskjellen var at Russland selv gjorde det klart at de ville annektere Krim, det vil si et område de ikke hadde suverenitet over.»

På Vestbredden oppfatter Avi Bell derimot at de okkuperte områdene de facto er israelske allerede.

Les også: Israel: To raketter avfyrt fra Gaza

Kan forsure forholdet til Black Lives Matter

EIPA-seminaret kommer ikke alene for å balansere protestene verden over mot den planlagte annekteringen.

I USA har deler av jødisk lobby blitt stresset på at de kan komme i konflikt med den sterke Black Lives Matter-bevegelsen og andre minoritetsbevegelser, og heller bli forbundet med apartheid, som følge av det ventede framstøtet.

Et lekket taktikk-dokument fra den antirasistiske organisasjonen Anti-Defamation League (ADL), som JewishCurrents har fått tilgang til, legger opp til at organisasjonen ikke åpenlyst skal støtte annektering, men prøve å mildne reaksjonene.

Frykten er at ADL vil bli isolert fra de andre bevegelsene. Annektering kan «klebe ADL på feil side av black lives matter-bevegelsen; bli brukt til å stemple Israel som en okkupant-, rasist- og apartheid-stat; og utfordre tilknytningen mellom ADL og mange menneskerettighetsorganisasjoner og -koalisjoner.», heter det i det lekkede notatet. [min oversettelse]

Vi skal forsvare annekteringen hvis det trengs, sier derimot lederen for American Jewish Committee (Den amerikanske jødiske komiteen), Jason Isaacson. Men det vil komme med en høy politisk pris for Israel, spår han.

Israel har hatt makta der i 53 år

Tilbake til EIPA og professor Avi Bell: Han mener å kunne bevise at Israels planlagte skritt slett ikke har noe å gjøre med forbudet mot annektering i internasjonal folkerett.

– Det er forvirring og mediadekningen tenderer til å gjengi politisk retorikk på en måte som ikke belyser hva fakta er, hevdet han.

Ifølge Bell er den juridiske betydning av det som skal skje, at israelsk sivil lov erstatter den militære loven, rester av lover fra Jordan og det britiske mandatområdet, samt ottomansk lov.

Bell kritiserer at diskusjonen internasjonalt har bygd på feilaktig bruk av begrepene suverenitet og annektering.

Han påpekte at Israel har utøvd de facto suverenitet over Vestbredden i 53 år. Det som da vil skje er ikke opprettelse av ny suverenitet, for den har Israel utøvd i mange år.

Palestinernes status i de nye «israelske» områdene kom han ikke inn på i foredraget, men svarer på mitt spørsmål at alle som befinner seg i territoriene dette gjelder, vil bli underlagt samme lover og ha rett til israelsk statsborgerskap.

Ingen andre staters territorium

Videre regner Bell med at tiltaket Israel nå planlegger ikke vil skje ved bruk av makt.

Han kom ikke inn på det han selv nevnte om Russland i Krim: De behøvde ikke å bruke makt ved annekteringen, fordi volden allerede var utøvd.

– Definisjonen av agggresjon ble vedtatt av FNs generalforsamling i 1974. Den sier at det er ulovlig aggresjon ved krigliknende handlinger mot andre stater, inkludert enhver annektering av en annen stats territorium ved hjelp av makt, framholdt Avi Bell.

Et grunnleggende problem ved å kalle dette en annektering, er ifølge Bell at uansett hva vi sier om Vestbredden, er det åpenbart ikke territoriet til en annen stat.

Jordan har for lengst trukket sitt krav på Vestbredden.

Norge ville ikke anerkjenne Palestina

Han kunne ikke komme utenom palestinerne som en annen interessent.

Og da kommer vi til Norges motvilje mot å anerkjenne Palestina som stat, med det sterke argumentet at de palesinske myndighetene rett og slett ikke er i stand til å utøve myndigheten.

Flertallet av FNs medlemsland har uansett anerkjent Palestina som stat, uten at det har fått nevneverdig virkning. At Norge ikke er blant dem, får ny symbolsk tyngde idet israelsk retorikk nå benytter poenget - at de har klart å forhindre en selvstendig palestinsk stat.

Som professor Bell knaller til:

– De har ikke en regjering som utøver fullstendig kontroll over noe territorium. Palestinerne selv anerkjenner dette idet de sier at de er okkupert av Israel. Det juridiske grunnlaget for at palestinerne skulle kunne kreve suverenitet, er mer eller mindre identisk med det Israel har. Forskjellen er at Israel har et bedre grunnlag for å reise juridisk krav på territoriet.

Da blir det annekterte nypoteter

Norge har etter at FNs første generalsekretær, norske Trygve Lie, bak mål svek palestinerne ved å bistå Israel, og ved at Norge skaffet tungtvann til Israel for å realisere deres ulovlige atombombe, prøvd å gjøre mye også for palestinerne.

Forgjeves.

I ly av Osloavtalen har Israel omgjort palestinske Vestbredden til et territorium som består av 169 isolerte «øyer», gjennomskåret på kryss og tvers av israelske veier og ulovlige bosettinger.

Ingen palestiner aner hvor lang tid det tar å komme fra ett palestinsk område til et annet, hvor mye trakassering og ventetid de vil bli utsatt for ved israelske kontrollposter.

Hvis Israel nå virkelig omgjør okkupasjon til annektering, blir det neppe sanksjoner fra norsk side. Det blir Granavolden-erklæring om økt samarbeid og samhandel med Israel.

Nypoteter i grønnsaksdisken skal ikke lenger komme fra okkuperte områder. Heretter kommer nypotetene fra annektert jord. Israelsk jord.

Artikkelen er oppdatert med svar fra professor Avi Bell.

Thomas Vermes kommenterer jevnlig i ABC Nyheter. Les tidligere kommentarer her

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden