Nordmenn mer skeptiske til USA

Nordmenn støtter internasjonalt samarbeid, selv om skepsisen til USA øker. Her avlegger Norges FN-ambassadør Mona Juul stemme under valget av nye medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo via AP / NTB scanpix
Nordmenn støtter internasjonalt samarbeid, selv om skepsisen til USA øker. Her avlegger Norges FN-ambassadør Mona Juul stemme under valget av nye medlemmer av FNs sikkerhetsråd. Foto: Eskinder Debebe / UN Photo via AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Selv med endringene som finner sted i internasjonal politikk, støtter nordmenn multilateralisme og internasjonalt samarbeid. Men skepsisen til USA øker.

Det går fram av en undersøkelse som Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) har laget om nordmenns holdninger til Norges utenrikspolitikk i en skiftende verden, som ble produsert av NUPI like før coronaepidemien brøt ut.

Bakgrunnen for undersøkelsen er at det i flere år har vært tegn til bevegelse og endringer i noen av de viktigste prinsippene og reglene for internasjonalt samarbeid.

Undersøkelsen viser likevel at nordmenn fortsatt er opptatt av å bevare multilateralisme og globalt samarbeid.

Over 81 prosent av de spurte mener at Norge bør fortsette å støtte FN og et regelbasert internasjonalt samarbeid, og 80 prosent støtter Norges alliansepolitikk.

65 prosent ser positivt på Nato, men 61 prosent mener også at Nato bør være mer uavhengig av USA, selv om det skulle bety høyere forsvarsbudsjetter.

Kritisk til Russland og Kina

– Samtidig er vi skeptiske til nært samarbeid med Russland og Kina, og også i økende grad med USA, sier Øyvind Svendsen ved NUPI, som er en av medforfatterne av rapporten.

58 prosent vil ha gode økonomiske relasjoner med Russland, mens 42 prosent mener Norge bør være tøffere mot Russland på utenrikspolitiske temaer.

Når det gjelder Kina, mener 74 prosent at Norge må stå fast ved våre holdninger, selv om det kan ramme våre økonomiske interesser, og over 63 prosent er skeptiske til kinesiske investeringer i Norge.

Men opinionen er delt omtrent på midten når det gjelder om Norge bør følge USA og innta en tøffere holdning mot Kina.

Økende skepsis til USA

Bare 37 prosent av de spurte mener at Norge bør samarbeide mer med USA, mens 32 prosent vil ha mindre samarbeid.

Ifølge rapporten kan dette tolkes som en refleks av endringer i verdenspolitikken, men kan også bare være uttrykk for misnøye med USAs president Donald Trump. Det betyr at dette kan endre seg om Trump ikke blir gjenvalgt.

I tråd med den synkende tilliten til USA mener rapporten å finne en økende tendens til europeisering.

Mer samarbeid med Europa

Tallene viser et noe høyere ønske om mer samarbeid med europeiske land som Tyskland, Frankrike og Storbritannia, og et økende ønske om at Europa skal ta mer ansvar for sin egen sikkerhet, blant annet ved å øke forsvarsbudsjettene for å bli mer uavhengig av USA.

Nordmenn håper at brexit ikke skal vanskeliggjøre samarbeidet med Storbritannia.

Men samtidig er motstanden mot å bli medlem av EU fortsatt grunnfestet, mens nordmenn flest er mer eller mindre fornøyd med de eksisterende samarbeidsformene med EU.

EØS-skepsis

Likevel sier bare 44 prosent at de ville stemme for EØS nå. Om EØS ikke fantes, mener 41 prosent at Norge burde søke en mindre omfattende avtale med EU, 18 prosent at Norge ikke burde ha noen avtale, mens bare 25 prosent da ville gå inn for EU-medlemskap.

Undersøkelsen viser også at nordmenn ikke er særlig bekymret for eventuelle trusler mot Norge.

Det nordmenn er mest redd for, er cyberangrep og klimaendringer. Dernest følger flyktninger og migranter, terrororganisasjoner som IS og nasjonalisme og populisme i Europa og USA. At epidemier endte nederst på NUPIs liste, kan kanskje forklares med at undersøkelsen ble ferdigstilt før coronapandemien slo til.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært