Ungarn blokkerer lov som skal bekjempe vold mot kvinner

Nasjonalforsamlingen i Ungarn blokkerer ratifiseringen av Istanbul-konvensjonen, som skal bekjempe vold mot kvinner.

Europarådets Istanbul-konvensjonen skal forebygge og bekjempe vold mot kvinner, fra voldtekt i ekteskapet til kjønnslemlestelse.

Europarådet la fram konvensjonen i 2011. Flesteparten av EU-landene, blant dem Ungarn, skrev under på den i 2014. Men Ungarns nasjonalforsamling, som har en av de laveste kvinneandelene i Europa, har ennå ikke ratifisert konvensjonen.

Aktuelt: Dyster demokratitrend forsterkes i coronakrisen

Da saken var oppe til behandling tirsdag, avviste nasjonalforsamlingen ratifiseringen og støttet seg på en erklæring fra regjeringen om at tiltaket fremmer «ødeleggende kjønnsideologier» og «ulovlig migrasjon».

Statsminister Viktor Orbans parti Fidesz stiller seg riktig nok bak essensen i konvensjonen, men viser til at alle juridiske garantier for å beskytte kvinner fra vold i hjemmet, allerede er omfattet av ungarsk lov.

Partiet avviser også henvisninger i konvensjonsteksten om plikt til å motta flyktninger som er forfulgt på grunn av seksuell orientering eller kjønn.

– Tekstens ideologiske tilnærming står i motsetning til Ungarns rettslige orden og regjeringens overbevisning, sa Lorinc Nacsa, en folkevalgt fra regjeringspartiets partner Kristendemokratene.

Traktaten vil dessuten sette fortgang i eller forenkle innvandring til Europa, hevdet han.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært