Bistandsbransjen: Vi har et særlig ansvar for å ikke spre coronasmitte til fattige land

<p>Ved Mbagathi-sykehuset i Kenyas hovedstad Nairobi er de ansatte klare for å ta imot pasienter som er smittet av coronaviruset. Bildet er tatt 6. mars 2019, men så langt har Kenya ikke meldt om smittede, ifølge WHO. Foto: Dennis Dennis Sigwe / ZumaPress / NTB scanpix</p>
Ved Mbagathi-sykehuset i Kenyas hovedstad Nairobi er de ansatte klare for å ta imot pasienter som er smittet av coronaviruset. Bildet er tatt 6. mars 2019, men så langt har Kenya ikke meldt om smittede, ifølge WHO. Foto: Dennis Dennis Sigwe / ZumaPress / NTB scanpix

Flere norske organisasjoner innfører strenge reiserestriksjoner for sine ansatte. Målet er å hindre coronaspredning fra Norge til land som har svakere forutsetninger for å takle viruset. Norad og Utenriksdepartementet har innført strengere regler enn Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Verdens helseorganisasjon omtalte det som «et dystert øyeblikk» da antall smittede i verden nådde 100 000 i helgen. WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus uttalte i dag at det er en reell mulighet for at coronautbruddet kan bli en global pandemi.

Foreløpig er smittetilfellene svært ulikt fordelt mellom verdens regioner. Mens Norge i øyeblikket er i ferd med å passere 200 smittetilfeller, har Afrika sør for Sahara samlet registrert få tilfeller. Senegal har fire tilfeller, Sør-Afrika: 3, Nigeria og Kamerun: 2 og Togo: 1. Frykten er imidlertid at afrikanske land, med svake helsesystemer, skal få ytterligere spredning og utbrudd de ikke vil makte å holde kontroll på.

Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.
Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.

FN har avlyst eller nedskalert en rekke møter og konferanser for å hindre spredning av viruset, og nå innfører også hjelpeorganisasjoner restriksjoner for sin virksomhet. Bistandsaktuelt har spurt noen av de største aktørene i norsk bistandsbransje om hvordan de håndterer spredningen av coronaviruset.

Les også: Høie ber sykehusene stålsette seg for «et middels pandemiscenario»

Redd Barna: – Ansvar for å ikke spre smitte

– Utgangspunktet vårt er at vi har et særlig ansvar for unngå spredning til land som ikke har samme forutsetninger til å takle coronaviruset som vi har i Norge. Derfor har vi innført strenge reiserestriksjoner for våre ansatte: Kun helt nødvendige reiser kan gjennomføres. Alt annet settes på vent, sier Redd Barnas Line Hegna.

Kommunikasjonssjefen forteller at tre ansatte ved hovedkontoret i Oslo er i karantene.

– Det er ikke påvist smittet, men de kommer fra områder med vedvarende smitte eller har vært i kontakt med smittede, sier Hegna.

Hun forteller at Redd Barna ikke vil gripe inn i ansattes privatliv, men sier at dersom ansatte på fritiden velger å reise til områder med smitte, må de jobbe hjemmefra i to uker etter hjemkomst.

– I tillegg har vi pålagt alle ansatte å ha med seg datamaskin hjem fra jobb hver dag, slik at vi som organisasjon kan fortsette arbeidet selv om vi skulle bli nødt til å stenge kontoret. Det er vel bare et tidsspørsmål før vi – med 200 ansatte i Norge og en stor internasjonal organisasjon – har egne ansatte som er smittet, sier Hegna.

Redd Barna i Norge har opprettet en egen «coronavirus-task-force» som følger situasjonen tett og oppdaterer sine ansatte jevnlig:

– Vi er bekymret for de langsiktige konsekvensene av dette utbruddet. Det er nå 300 millioner barn som ikke går på skolen på grunn av dette viruset, og anslag tyder på at dét tallet kan doble seg når viruset når flere land. Vi ser allerede de økonomiske konsekvenser i rike land, og på sikt kan dette få konsekvenser for arbeidet med fattigdomsbekjempelse.

Hegna er også bekymret for at store medisinproduserende land som Kina og Sør-Korea kan komme til å eksportere mindre.

– Dette er foreløpig uoversiktlig, men vi frykter at viruset kan påvirke vårt arbeid med barns rettigheter – og arbeidet med å nå bærekraftsmålene. Det kan høres litt voldsomt ut nå, men vi mener faktisk dét er et scenario vi må forholde oss til.

Les også: – Rigide Norec-regler hindrer legehjelp til Malawi og India

Røde Kors: – Kan få humanitære konsekvenser

Også Norges Røde Kors har innført strenge reisebegrensninger, forteller organisasjonens utenlandssjef Tørris Jæger. Siden Røde Kors internasjonalt i stor grad jobber via nasjonale foreninger, blir deres arbeid mindre berørt enn hos mer sentraliserte organisasjoner, mener han.

Jæger er imidlertid bekymret for mulige konsekvenser for det humanitære systemet over tid:

– Vi og andre aktører kan begrense reisevirksomheten en viss periode uten at det får store konsekvenser. Men store humanitære aktører opererer jo globalt, og det er klart at dette vil ramme det humanitære arbeidet over tid, hvis situasjonen fortsetter eller forverres.

Hva hvis det skjer en stor katastrofe nå?

– Hvis det skulle skjer en større katastrofe, vil det være de humanitære behovene som styrer vår innsats. Og så vil vi vurdere de konkrete situasjonene og iverksette tiltak som kreves. Røde Kors har erfaring fra lignende situasjoner, blant annet ebola-utbruddet, sier Jæger.

Les også: Afrika har fått sitt første corona-tilfelle, kundene skyr Kina-butikker

Malin Stensønes, kommunikasjonsdirektør i Norad.
Malin Stensønes, kommunikasjonsdirektør i Norad.

UD og Norad: – Strengere enn Folkehelsa

Malin Stensønes, kommunikasjonsdirektør i Norad, opplyser til Bistandsaktuelt at direktoratet har innført flere tiltak, blant annet begrensninger på besøk, reiser og automatisk 14-dagers karantene for ansatte som har reist i områder med spredning – eller har nærstående som har gjort det.

– Vi følger de retningslinjene som UD har, de er hakket strengere enn de anbefalingene Folkehelseinstituttet gir. Det gjør vi fordi vi jobber så tett med UD at det er naturlig å følge de samme reglene, sier hun.

Norads kommunikasjonsdirektør opplyser at det foreløpig ikke er noen Norad-ansatte som er smittet, men at en ansatt er i karantene. Vedkommende har ingen tegn på sykdom. Stensønes, som sitter i Norad og UDs taskforce for corona-beredskap, sier at Norad er svært fokusert på å ikke spre viruset til andre land.

– Både UD og Norad samarbeider med mange land som ikke har et like godt helsevesen som i Norge. Faren for at vi tar med oss smitte er absolutt til stede, så det er noe vi er veldig opptatt av å unngå, sier hun.

Les også: Slik vil Ulstein jobbe for å nå bærekraftsmålene det neste tiåret

KN: – Følger helsemyndighetenes råd

– Vi følger særlig med på utbredelsen av coronaviruset i de landene der vi er til stede. Basert på rådene fra helsemyndighetene vil ansatte som kan være smittet og har symptomer på det oppfordres til å jobbe hjemmefra. Vi råder de som har vært i områder i utlandet med utbredt smitte om å jobbe hjemmefra, sier Anne Kirkhusmo, kommunikasjonssjef i Kirkens Nødhjelp (KN).

Hun opplyser at KN fra og med fredag 6. mars kun gjennomfører reiser som er strengt nødvendige – for å redusere risikoen for at ansatte blir smittet, blir sittende i karantene i utlandet eller uforvarende sprer viruset til andre land.

– Vi oppfordrer ansatte til å gjennomføre videomøter og webinarer og kommunisere digitalt. Våre operasjoner i felt er ikke berørt og fortsetter som normalt. Vi har inkludert opplæring om corona i våre vann- og hygieneprosjekter i relevante områder, sier hun.

Flyktninghjelpen: – Svært alvorlig

Kommunikasjonssjef Tuva Raanes Bogsnes forteller at Norges største hjelpeorganisasjon nå jobber med beredskapsplaner for organisasjonens 32 landkontorer og fem regionskontorer, samt for hovedkontoret i Oslo.

Tuva Raanes Bogsnes, kommunikasjonssjef i Flyktninghjelpen.
Tuva Raanes Bogsnes, kommunikasjonssjef i Flyktninghjelpen.

– Vi har allerede innført reiserestriksjoner på internasjonale reiser. Vi vil forhindre at ansatte blir satt i karantene eller ikke kommer seg tilbake til sine respektive landkontorer, men like viktig er det at vi ikke ønsker å øke risikoen for at noen tar med seg viruset til menneskene som lever i leirene vi jobber i, sier hun.

Hun forteller at Flyktninghjelpen også har avlyst flere større internasjonale møter og seminarer, og forsøker å finne alternative måter å avholde disse på. Bogsnes sier at viruset foreløpig ikke har fått store konsekvenser for organisasjonens arbeid i felt, men beskriver situasjonen som «svært alvorlig».

– Flyktninghjelpen er særlig bekymret for at viruset skal spre seg blant flyktningene og de internt fordrevne i land hvor helsesystemene og muligheten for behandling er mangelfull, sier Bogsnes.

– Folk på flukt har ikke samme tilgang til informasjon om smitteverntiltak, og de har dårligere tilgang til sanitære hjelpemidler som varmt vann og såpe. Dessuten er vi bekymret for at flyktninger og internt fordrevne ikke blir inkludert i nasjonale beredskapsplaner og tilbudt tiltak som resten av befolkningen for å forhindre smitte.

Hun opplyser at det ikke er noen ansatte i NRC globalt som er smittet. Hun har ikke et eksakt tall på antall ansatte i karantene, men sier det ikke er mange.

– Alle ansatte på hovedkontoret som har vært i Nord-Italia, Iran, Kina, Japan, Singapore eller Hongkong, er pålagt å være i hjemme-karantene, slik helsemyndighetene rådgir, sier hun.

Les også: Corona-smittede henges ut i Sør-Korea: – Kunne ikke skjedd i Norge

Regnskogfondet: – Vil ikke skape frykt

– Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger, men i tillegg vurderer vi nå alle reiser nøye fra dag til dag. Vi har bestemt oss for å oppdatere vår respons minst ukentlig, fordi situasjonen utvikler seg raskt. Dét vi bestemte sist torsdag er ikke nødvendigvis gyldig i dag, sier Regnskogfondets leder Øyvind Eggen.

Han sier det er viktig for ham som leder å ikke bidra til ugrunnet frykt.

– Men dette er en vanskelig balansekunst. Vi tar situasjonen på alvor, men om vi som arbeidsgiver går for langt i responsen, kan det bidra til ugrunnet frykt blant ansatte. Dessuten tenker jeg at vi, siden vi reiser til eksotiske steder, må være oppmerksom på at vi kan ta med oss smitte fra Norge. Det må vi ta hensyn til.

Eggen sier Regnskogfondet ikke har ansatte som er smittet eller er i karantene. Han påpeker at coronaviruset foreløpig ikke påvirker organisasjonens arbeid.

– Vi er redd for ytterligere reisebegrensninger, men jeg tror ikke vår virksomhet er spesielt utsatt, slike vi leser situasjonen nå, sier Eggen.

Utviklingsfondet: – Mye mer forsiktig

– Coronaviruset påvirker oss på den måten at vi er mye mer forsiktig enn vi vanligvis er. Om noen hoster eller har tegn på sykdom, ber vi dem holde seg hjemme. Vi har laget retningslinjer og må nå vurdere hvor fornuftig det er å reise. Vi tar situasjonen på alvor, sier Utviklingsfondets leder Jan Thomas Odegard.

Han forteller at ingen av Utviklingsfondets ansatte har påvist coronavirus.

– Men det var en som hostet litt i dag, og hun ble sendt hjem i dag, sier Odegard.

I Guatemala, Malawi, Mosambik og Etiopia – land der Utviklingsfondet har prosjekter – er det så langt ingen smittede, ifølge statistikk fra WHO

– Det er registrert ett tilfelle i Nepal. Så Norge er det landet, av de stedene vi jobber, der det er klart flest smittede. Men dette kan jo fort endre seg. Vi vurderer situasjonen fortløpende og ser på alternativer til det å reise ut i felt, slik at vi får gjennomført det vi må gjøre, sier Odegard.

Les også: Oslo kommune advarer mot «corona-svindel»

Leger uten grenser: – Ikke innført nye rutine

– Vi har innført en del reiserestriksjoner som påvirker egne internasjonale møter. Innreiseforbud til ulike land kan påvirke vårt feltarbeid ved at vi ikke kan nå pasienter som trenger helsehjelp. Vi ser at en del land, som Mosambik, har innført innreiserestriksjoner. Afrika har foreløpig hatt få eller ingen utbrudd, så at de nasjonene er opptatt av å beskytte seg, er høyst forståelig. Det viktigste prinsippet for oss nå, er at vi som organisasjon ikke skal bidra til smitte, sier kommunikasjonssjef i Leger Uten Grenser, Silje Grytten.

Silje Grytten, kommunikasjonssjef i Leger uten grenser.
Silje Grytten, kommunikasjonssjef i Leger uten grenser.

Hun forteller at Leger utengrenser i Norge ikke kjent med at ansatte er registrert smittet eller i karantene, og Grytten sitter heller ikke på informasjon om at MSF globalt, med sine mer enn 40 000 ansatte, har noen som er smittet.

– For oss er det viktig at vi følger retningslinjer fra offisielle helsemyndigheter. Samtidig er det slik at vi jobber med smitteforebygging hele tiden, så vi har ikke innført nye rutiner. Selv ble jeg ganske forkjølet i helgen. Det betyr for eksempel at jeg ikke håndhilser på kolleger – selv om det er usannsynlig at jeg har coronavirus, da jeg ikke har vært i et område med spredning av coronaviruset eller har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet syk.

– Frykter dere at utbruddet skal påvirke hjelpearbeid på sikt?

– Vi har over 400 prosjekter i mer enn 70 land, og det vil selvfølgelig påvirke helsehjelpen om hjelpearbeidere ikke kan reise inn i disse områdene. Men det er for tidlig å si noe konkret om hvordan utbruddet vil påvirke vårt arbeid om utbruddet skulle bli langvarig og stort. Vi driver helsehjelp som veldig mange mennesker er avhengig av. I den grad vi er bekymret, er det at utbruddet skal begrense vår mulighet til å hjelpe de som trenger det mest, sier Grytten.

Saken er opprinnelig publisert på bistandsaktuelt.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden