Nye britiske visumregler – vil velge på øverste hylle

Video: Innenriksminister: – De beste kan komme til Storbritannia.

Storbritannias poengbaserte system for arbeidsinnvandring skal åpne døren for «de smarteste og beste», men ikke slippe til dem med lav lønn og utdanning. 

Regjeringen ber arbeidsgivere slutte å basere seg på billig arbeidskraft fra Øst-Europa og heller jobbe for å holde på de ansatte og satse på automatisering, skriver BBC.

Når overgangsperioden etter brexit utløper ved nyttår, blir EU-borgere likestilt med andre utlendinger som ønsker å flytte til Storbritannia. Det betyr også at de ikke nyter godt av britiske velferdsordninger før de har fått permanent opphold, noe som normalt tar minst fem år.

Storbritannias poengbaserte visumregler:

Regjeringens forslag innebærer at man må ha 70 poeng for å få arbeidstillatelse.

* Basiskrav: Jobbtilbud fra godkjent sponsor (20 poeng), jobb på godkjent kompetansenivå (20 poeng), engelskkunnskaper (10 poeng)

* Inntektspoeng: 20.480-23.039 pund (0 poeng), 23.040-25.599 pund (10 poeng), 25.600 pund eller mer (20 poeng)

* Andre tilleggspoeng: Jobb i yrke med underskudd på arbeidskraft (20 poeng), doktorgrad som er relevant for jobben (10 poeng), doktorgrad i realfag (20 poeng).

* Det settes ikke noe tak på hvor mange som kan få arbeidstillatelse, noe arbeidsgiverorganisasjonen CBI er fornøyd med.

* Studenter må bevise at de har studieplass, kan engelsk og kan forsørge seg selv.

Vil ha de beste

Det uttalte målet med de nye reglene er å redusere den samlede innvandringen til landet. Det som nå blir presentert, er i tråd med valgløftene De konservative kom med i desember.

Systemet skal gi poeng for engelskkunnskaper, bekreftet arbeidsavtale og lønn over et visst nivå. Doktorgrader og kvalifikasjoner det er mangel på, gir også poeng.

– Systemet gjør at de smarteste og beste kan komme til Storbritannia, sier innenriksminister Priti Patel.

Kommentar: Hull i CV-en betyr livserfaring. Den kan være dyrkjøpt

Motstand

Labour advarer mot «et fiendtlig miljø» og utfordringer med å tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft på alle nivåer.

– Vi kommer til å trenge mange unntak, for helsevesenet, helse- og omsorgssektoren og store deler av privat næringsliv, sier Patels motpart i opposisjonen, Diane Abbott, som mener hele poengsystemet må skrinlegges.

Sykepleierforbundet frykter det ikke vil være mulig å dekke befolkningens behov for helse- og omsorgstjenester.

Arbeidsgiverorganisasjonen CBI er positiv til deler av forslaget, men sier noen bedrifter kommer til å lure på hvordan de skal rekruttere folkene de trenger for å drive virksomheten.

– Bedriftene vet at rekruttering fra utlandet og investering i ansattes kompetanse ikke er et spørsmål om enten/eller. Begge deler trengs for å drive økonomien fremover, sier CBI-direktør Carolyn Fairbairn.

Storbritannia: Umulig å beskytte alle mot flom

Øker noen kvoter

Regjeringen på sin side påpeker at de øker kvoten for sesongarbeidere i landbrukssektoren og ordninger som lar 20.000 unge komme til Storbritannia hvert år. I tillegg mener regjeringen at de 3,2 millioner EU-borgerne som har søkt om å bli i landet etter brexit, kan bidra til å dekke behovet for arbeidskraft.

Blant dem som har søkt om fortsatt opphold etter at fri flyt av arbeidskraft opphører ved årsskiftet, er det 12.600 norske borgere.

Farage: – Det er ingen vei tilbake

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden