WHO: Årlig koster behandling av kjønnslemlestelse over 12 milliarder kroner

For første gang har WHO beregnet de årlige kostnadene av kjønnslemlestelse. Tallet ligger på 1,4 milliarder dollar – tilsvarende 12,9 milliarder kroner.

Uttalelsen fra Verdens helseorganisasjon (WHO) torsdag sammenfaller med den internasjonale dagen for nulltoleranse mot kjønnslemlestelse av kvinner.

Dette er en FN-dag som markeres 6. februar, der formålet er å øke kunnskapsnivået og få iverksatt konkrete tiltak mot kjønnslemlestelse av kvinner.

30 prosent av helsebudsjettet

Mange kvinner og jenter som er utsatt for forskjellige typer av kjønnslemlestelse, sliter med langvarige helseplager. Kostnadene knyttet til helsekomplikasjonene, inkludert gynekologi, obstetrikk, seksuelle og mentale plager – kan utgjøre opp til 30 prosent av helsebudsjettet i noen land.

WHO beskriver kjønnslemlestelse som et brudd på menneskerettighetene og en ekstrem form for kjønnsdiskriminering.

– Kjønnslemlestelse er ikke bare et katastrofalt misbruk av menneskerettigheter, som i betydelig grad skader den fysiske og mentale helsen til millioner av jenter og kvinner, det er også et sluk for et lands budsjett og økonomiske interesser, sier Ian Askew, leder for WHOs avdeling for seksuell helse.

200 millioner tilfeller

Det er anslått at minst 200 millioner kvinner og jenter, som lever i dag, har opplevd å bli kjønnslemlestet. Tallet er fordelt på 31 land. Praksisen er mest utbredt i et belte rundt Sahara i Afrika og i noen land i Midtøsten.

Ifølge tall fra UNICEF blir mer enn 90 prosent av jentene i Somalia, Guinea og Djibouti utsatt for kjønnslemlestelse.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
Populært