«Nye IS» kan bruke barn som dør i propaganda

En kvinne i al-Hol-leiren dytter en trillevogn. Sikkerhetssituasjonen i leiren er spent.
En kvinne i al-Hol-leiren dytter en trillevogn. Sikkerhetssituasjonen i leiren er spent. Foto: Delil Souleiman / AFP

Dersom vestlige fremmedkrigere eller deres familier dør i leirene, vil nye IS sannsynligvis benytte dette i sin propaganda, noe som kan gi økt terrorfare. Dette kan ha vært med i vurderingen da regjeringen valgte å hente hjem 29-åringen og hennes sønn.

Kommentar: Atle Mesøy
Terroranalytiker

Delta i debatten

Send oss gjerne forslag til kronikker vi kan publisere.
Formen bør være kronikk/kommentar/blogginnlegg med maks 1000 ord.

E-post: stemmer@abcnyheter.no

Hjemhentingen av 29-åringen og hennes to barn fra interneringsleiren Al-Hol har gjort at nordmenn flest har fått øynene opp for hvilken krevende situasjon den norske regjeringen og andre land står i. Den humanitære situasjonen ble vurdert som alvorlig, derfor hentet norske myndigheter, barna og den IS-siktede moren. Noe som har vært mindre fokus på er sikkerhetssituasjonen. Å ikke hente hjem moren og den syke gutten, kunne ha medført økt terrorfare mot Norge.

Risiko etter retur

Risiko omtales som trusselens potensiale, som er definert som sannsynlighet ganger konsekvens. Risikoen for Norge fra fremmedkrigere finnes først og fremst i Syria, Irak og i Norge. En del forskere innen terrorstudier har forsøkt å tallfeste risikoen hjemvendte fremmedkrigere utgjør gjennom en tilbakeslags-rate. Her har Thomas Hegghammer ved FFI ledet an. I tillegg har to forskere, David Malet og Rachel Hayes, sett på tiden mellom retur, planlagte angrep og angrep. Konklusjonen er at sannsynligheten for angrep fra returnerte fremmedkrigere generelt er lav.

Risikoen er IS-ideologien, restene av IS, og «det nye IS». Det gamle IS ble aldri knust, kun sterkt svekket.

Norge står i en spesielt god stilling, på grunn av et sterkt lovverk, mentorprogram i fengslene og gode ressurser til å følge opp barna og de dømte etter soning. Ansvarlig for strategisk analyse i PST, Kathrine Holden, understreket nylig faren utenfor Norge, i tillegg til faren de returnerte IS-mistenkte kan utgjøre i Norge.

Radikalisering og det nye IS

Den største risikoen vi står ovenfor er i interneringsleiren Al-Hol, i det nordøstlige Syria, hvor ca. 65.000 IS-mistenkte og deres familier holdes fanget. Norske mannlige fremmedkrigere holdes sannsynligvis innesperret i fengsler i Syria, Irak og Tyrkia. Risikoen er IS-ideologien, restene av IS, og «det nye IS». Det gamle IS ble aldri knust, kun sterkt svekket.

I den delen av leiren Al-Hol hvor de utenlandske kvinnene og deres barn er, råder det en streng kustus hvor mange av kvinnene viderefører troen på Den Islamske Stat og noen få bestemmer hvordan de andre kvinnene skal oppføre seg. Sikkerheten innad i leiren er svak, særlig etter Tyrkias militære operasjon mot den kurdisk ledede militære organisasjonen SDF, (De Syriske Demokratiske Styrker), i oktober i 2019.

Radikaliseringen fortsetter fordi mange av kvinnene aldri forlot IS-ideologien og i tillegg har de mistet sine menn i krigen, og barna har mistet sine fedre.

I denne fortellingen er de vestlige landene terroristene, og de rett-troende muslimene er de som skal rense verden fra ondskapen.

I en tale 16. september oppfordret den tidligere IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi sine tilhengere å storme leirene og fengslene hvor fremmedkrigerene befinner seg. En annen side av risikoen i leirene er at bitterheten og hatet til sine hjemland øker. Al-Hol kan sees på som et arnested for «det nye IS». IS har gått tilbake til geriljakrigføring med mange mindre celler i Irak og slår til mot irakiske styrker og shiamilitser. Det kan tyde på «det nye IS» bygger seg opp i Irak, i Mosul og i de kurdiske fjellområdene, (Hamrinfjellene), og noen soner sør for Kirkuk. Utenfor Irak har IS styrket seg i Sahel og Sentral-Afrika. I det som ser ut til å være en ny lydfil publisert av ISIS, på minnedagen for Holocaust, oppfordrer de til kjemiske angrep mot Israel og jøder. I lydopptaket erklærer den nye talsmannen, Abu Hamza al-Qurayshi, en ny fase i deres globale operasjoner. Dette ser ut til å være et direkte svar på Trumps nye fredsplan for Israel og de palestinske områdene. Budskapet viser betydningen av Jerusalem, hatet mot jødene og en hevngjerrig ledelse med et globalt perspektiv.

Les også: Eriksen Søreide: IS-siktet kvinne må betale egne utgifter

Sårbarheten øker

Sårbarheten øker på grunn av vinteren som har kommet og de humanitære forhold i leiren som stadig forverres. Mennesker dør hver dag på grunn av mangelsykdommer, og det går verst ut over barna. Til tross for sikkerheten i og rundt leirene, har en del klart å rømme. Det er uklart hvor mange. Dersom leirene og fengslene skulle bli stormet vil det få store utslag. Konsekvensen kan bli at flere tusen vil slutte seg til «det nye IS» som vokser frem i Irak, og dermed true det internasjonale samfunnet og skape mer stabilitet i Midtøsten. Det vil da være en risiko for at noen ønsker å hevne seg på landene de kom fra. Selv om sikkerheten på grensene til Europa er god, er det ingen garanti for at noen ikke kan slippe gjennom. Hevn er et kjent motiv innen radikalisering og terrorisme, og dersom vi tar utgangspunkt i menneskesmugling, ser vi at grensene til Europa ikke er vanntette skott.

Dype fortellinger og propaganda

En annen risiko er kampen om narrativene, med andre ord de dype fortellingene som sier hvem IS er og hvem vi, som vestlige land er. Al-Qaida og IS har vært gode til å formidle sine narrativer gjennom deres propaganda, på og utenfor nettet. I denne fortellingen er de vestlige landene terroristene, og de rett-troende muslimene er de som skal rense verden fra ondskapen. Innen forsvarsstudier er det kjent at narrativene og fremstillingen av disse, (psykologisk krigføring), er halve slaget. Dersom vestlige fremmedkrigere eller deres familier dør i leirene, vil IS sannsynligvis benytte dette i deres propaganda.

Det er disse sikkerhetsfaktorene våre politikere må ta med når spørsmålet om videre hjemhenting skal bestemmes.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden