Is, vann og metan:

Dette har forskerne funnet ut om Mars det siste tiåret

VIDEO: I over 50 år har vi sendt romsonder til Mars. Noen bare for å se. Andre for å røre.

De siste ti årene har romfartøy lyttet til marsvinden, sonder har sett store mengder is, og rovere har reist over eldgammel sjøbunn.

På slutten av 1800- tallet rettet astronom Giovanni Schiaparelli teleskopet sitt mot Mars og beskrev det han synes så ut som sjøer og kontinenter på overflaten.

I dag vet vi at Mars er en gold og ugjestmild verden.

Men en gang for veldig, veldig lenge siden, så Mars annerledes ut.

I løpet av de siste 10 -20 årene har rovere trålet overflaten, og romsonder har inspisert planeten fra lufta.

Bak mange av ekspedisjonene lurer det mest spennende spørsmålet: Har det noen gang vært liv på Mars, og kan det være at det finnes der fremdeles?

Leire på Mars

– Det store nye på 2000- tallet var spektrometeret om bord på den europeiske romsonden Mars Express, sier Stephanie Werner til forskning.no.

Hun er professor ved Senter for Jordens utvikling og dynamikk ved Universitet i Oslo.

– For første gang kunne forskerne se i detalj hvilke mineraler man kunne forvente å finne på overflaten av Mars, og sette det i sammenheng med geologi.

I 2006 nådde også NASAs Mars Reconnaissance Orbiter Mars.

Og romsondene avslørte noe spennende.

– En av de store oppdagelsene de siste 15-20 årene var mineraler som er relatert til vann-aktivitet, sier Werner, som blant annet forsker på planetformasjon og geofysikk.

Data fra sondene tydet på at det var leir-mineraler og andre mineraler som behøver vann for å dannes på marsoverflaten.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Burns Cliff i Endurance krater. Foto: NASA/JPL/Cornell; modified from original by Tablizer at en.wikipedia
Burns Cliff i Endurance krater. Foto: NASA/JPL/Cornell; modified from original by Tablizer at en.wikipedia

Farvel til Spirit

Tvilling-roverne Spirit og Opportunity landet på Mars i januar 2004. Sistnevnte skulle holde det gående langt ut i neste tiår. Fartøyene hadde med seg utstyr til å gjøre undersøkelser av overflaten og kunne manøvreres fra jorden.

Kjøretøyenes oppgave var å lete etter bevis for at planeten en gang hadde hatt vann. De skulle undersøke steiner, sand og geologiske formasjoner.

2010 begynte med et farvel til Spirit.

Den siste tiden hadde den dratt seg rundt med to defekte hjul og overlevd en global sandstorm som nesten tok knekken på begge roverene.

I 2009 kjørte Spirit seg fast i finkornet sand. Den ble sist hørt fra i mars 2010. Da hadde den klart seg mye lenger enn de 90 dagene den opprinnelig var designet for.

(Saken fortsetter under)

Dette bildet tok Spirit av solnedgangen på Mars. Foto: NASA/JPL/Texas A&M/Cornell
Dette bildet tok Spirit av solnedgangen på Mars. Foto: NASA/JPL/Texas A&M/Cornell

Øyne på overflaten

Opportunity kjørte videre.

I løpet av oppdraget sendte roveren over 200 000 bilder hjem. Den ga forskerne et detaljert skue av den rustrøde grunnen og av formasjoner i landskapet. Roveren løftet også blikket og har tatt vide panoramabilder i farger og fanget jordnedgangen.

Den viste «dust devils» eller sandvirvelvinder som spant over ødemarken og laget spor i sanden. Den så også hvordan vinden drev skyer av iskrystaller over himmelen.

Ikke minst fikk den undersøkt geologien i bunnen av eldgamle nedslagskratere.

«Blåbær» på landingsplassen

Der hvor roveren landet så forskere raskt noe som lignet på blåbær som var strødd ut over bakken. De små, rare kulene fascinerte, og de ble funnet i stort antall flere steder på planeten.

Hvordan ble de til? På jorden er det funnet lignende kuler som er laget av mineraler utfelt av grunnvann. Forskerne tror samme prosess har laget de små kulene på Mars.

Det var også indikasjoner på at Meridiani Planum, landingsplassen, var dekket av flytende vann tidligere i Mars sin historie. Her er det forekomster av grå hematitt, jernoksid som ofte dannes i vann eller vulkansk aktivitet. Andre tegn var sulfater og steinenes utseende, ifølge NASA.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Forskere klødde seg i hodet over disse kuleformede steinene på et par millimeter. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS
Forskere klødde seg i hodet over disse kuleformede steinene på et par millimeter. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/USGS

En lys åre dukker opp

I 2011 nådde Opportunity det såkalte Endeavour-krateret etter en lang og farefull ferd.

Her gjorde fartøyet en ny oppdagelse. En åre med lyse mineraler kom til syne på bakken. Den var ikke mer enn en tommelbredde tykk.

Det var gips. Forskere tror den ble avsatt av vann fra undergrunnen, en gang for lenge siden.

Det er den type oppdagelser som «får geologer til å hoppe i stolen», sa en av forskerne i teamet, ifølge en melding fra NASA.

Både blåbærkulene og avsetningen tyder på at det var grunnvann på mars.

(Saken fortsetter under)

Forskere tror denne åren av gips ble dannet av vann som kom opp fra undergrunnen. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU
Forskere tror denne åren av gips ble dannet av vann som kom opp fra undergrunnen. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU

Traff blink

Opportunity undersøkte Endavour-krateret videre. Og forskerne pekte seg ut en lys stein som de ville gjøre analyser av. Det var et godt valg.

Steinen viste seg å være «intenst endret av vann», skrev NASA. Komposisjonen av mineraler i steinen var ulik fra andre som roveren hadde undersøkt.

Området var et mål for forskerteamet fordi NASAs Mars Reconnaissance Orbiter tidligere hadde sett leir-mineraler i krateret. Det dannes typisk i i forbindelse med vann. Vann som ikke er for surt.

Den sprukne steinen, som ble kalt Esperance, tydet på at krateret kan ha hatt et ideelt miljø for liv, tidlig i Mars sin historie.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Selvportrett av Opportunity, som NASA kalte «meg og skyggen min». Her er kjøretøyet på vei lenger inn i Endurance-krateret tidligere i oppdraget. Foto: NASA/JPL
Selvportrett av Opportunity, som NASA kalte «meg og skyggen min». Her er kjøretøyet på vei lenger inn i Endurance-krateret tidligere i oppdraget. Foto: NASA/JPL

Inn kommer den nysgjerrige

Undersøkelsene til de to roverne viste positive tegn på at det har vært vann i grunnen og over bakken i planetens fjerne fortid.

Curiosity, NASAs neste og oppgraderte rover tok over ballen.

Roverens oppgave: Å finne ut om Mars noen gang hadde et miljø som faktisk gjorde liv mulig. Destinasjonen var Gale-krateret.

Den landet trygt på Mars-overflaten den 2. august 2012.

(Saken fortsetter under)

Curiosity hadde med seg flere og mer avanserte vitenskapelige instrumenter med seg enn de tidligere roverne. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Curiosity hadde med seg flere og mer avanserte vitenskapelige instrumenter med seg enn de tidligere roverne. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

En kikk tilbake i tid

Gale-krateret er over 150 kilometer langt og har et stort fjell i midten. Krateret stammer fra et kraftig meteornedslag for mellom 3,8 og 3,5 milliarder år siden.

Ved hjelp av Curiosity har forskere nå en teori om hva de kan se i krateret. Tidlig i Mars sin historie var planeten varmere og våtere. Grunnvann og bekker rant inn i krateret og lagde innsjøer. Sand og stein samlet seg på bunnen og ble til sedimentlag ettersom tiden gikk.

Når Mars tørket ut, så la det seg nytt materiale oppå den tørre bunnen, og den ble krakelert av grunnvann. Med tiden har vind gravd seg ned i materialet og blottlagt lag i de gamle sedimentene. Det gjør at Curiosity kan få en titt tilbake i tid. Dette forklares i denne videoen fra NASA.

Les også:

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Nye funn på Mars styrker teorien om at planeten kan ha hatt liv, og kanskje har det fortsatt

Velkjent form

Kort tid etter landing gjør Curiosity sitt første funn.

Den oppdaget avrundede småstein.

– De fleste er kjent med avrundede elvesteiner, sa planetforsker Rebecca Williams, som ledet en studie av funnet.

– Kanskje du har plukket opp en jevn, rund stein for å sprette den over vannet. Det er spennende og gledelig å se noe så kjent i en annen verden, sa hun i meldingen fra NASA.

Steinene ble mest sannsynlig formet av å ha blitt rullet og slipt i en elv. Vannet var ankelhøyt eller til knes, ifølge forskerne. Steinene er for store til å ha blitt slipt av vind.

(Saken fortsetter under)

Steinene og den sprukne bakken er en del av et uttørket elveleie, mener forskere. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Steinene og den sprukne bakken er en del av et uttørket elveleie, mener forskere. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Organiske molekyler

Et år senere, i 2013, gjorde Curiosity nye oppdagelser, 100 meter unna.

Den drillet ned i den tørre bunnen på en plass som kalles Yellowknife Bay. Så undersøkte roveren det fine pulveret som ble liggende ved siden av borehullet.

Det viste deg at sedimentsteinen inneholdt svovel, nitrogen, hydrogen, oksygen, forsfor og karbon - viktige elementer for organisk liv.

Forskerne beskriver at selve steinen var bygget opp av finkornet mudderstein, som inneholder leir-mineraler, sulfat-mineraler og andre kjemikalier.

NASA formidlet at området ser ut til å være enden av et eldgammelt elvesystem, eller en vekslende våt sjøbunn der forholdene kunne ligge til rette for mikrober.

Det våte miljøet var ikke surt eller ekstremt salt, noe som ser ut til å ha vært tilfellet i flere andre tidlige vannansamlinger på mars.

Senere fant Curiosity også organiske molekyler i gammel sjøbunn på Mars. De kan stamme fra geologiske prosesser, meteorer, eller fra organismer.

Curiosity bekreftet at det finnes plasser på Mars hvor det er mulig at liv oppstod på et tidspunkt.

Les også:

(Saken fortsetter under)

I Gale-krateret. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
I Gale-krateret. Foto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

Metan-mysteriet

Det ble for første gang målt bittelitt metan på Mars i 2003. Men målingene siden har vært sprikende.

Det første året registrerte ikke Curiosity noe metan på Mars. Men så, i 2014, meldte NASA at roveren hadde oppdaget en plutselig økning av metan i lufta.

Metan er en interessant gass på Mars for forskere. Det er fordi gassen brytes relativt raskt ned i planetens atmosfære. Tilførsel av metan må bety at det er noe som slipper det ut. På jorda er det mange mikroorganismer som slipper ut metan som et restprodukt. Metanen på Mars trenger ikke komme fra noe levende, men kan slippes ut fra permafrost eller fra geologiske reaksjoner.

Roveren har senere registrert små variasjoner i metan-nivået med topper i sommermånedene. Nylig ble det kjent at også oksygennivået varierer noe, og forskere sliter med å forklare hvorfor, ifølge NASA.

Om det er varierende nivåer av metan på Mars eller ikke er fremdeles en stor debatt sier Stephanie Werner.

– ExoMars Trace Gas Orbiter, har høyere sensitivitet for å oppdage metan og har ikke funnet metan i atmosfæren. Det er en stor diskusjon om det er prosesser på mars som slipper ut og fanger metan eller ikke.

(Saken fortsetter under)

Sandstormen i 2018 farget planeten dus-oransje. Bildet er tatt av Hubble-teleskopet. Foto: NASA, ESA, and STScI)
Sandstormen i 2018 farget planeten dus-oransje. Bildet er tatt av Hubble-teleskopet. Foto: NASA, ESA, and STScI)

Global sandstorm

I juni 2018 blåste det opp til storm rundt Opportunity, den andre roveren som hadde vært på planeten helt siden 2004. I løpet av dager spredde stormen seg til nærmest hele planeten.

Sandstormer på Mars kan oppstå i løpet av kort tid og vare i uker eller måneder. Store stormer blåser opp så mye sand i lufta at det nærmest totalt blokker solen ute.

Himmelen ble mørk, og utenfra kunne man se at planeten var skjult under et teppe av sand i lufta.

Opportunity var avhengig av sol for å få lade batteriene sine, og gikk inn i dvalemodus. Forskere håpet den skulle våkne opp igjen, med det gjorde den ikke. Curiosity derimot, er drevet av kjernekraft og klarte seg derfor godt.

Det siste panoramabildet som Opportunity tok våren 2018, viser en vakker utsikt fra roverens siste hvilested, Perseverance Valley.

Det aller siste bildet Opportunity sendte var dette:

Les også:

(Saken fortsetter under)

En sandstorm i 2018 ble slutten for Opportunity. Foto: NASA
En sandstorm i 2018 ble slutten for Opportunity. Foto: NASA

Lyden av Mars-vind og skjelv

En robot tok avskjed, mens en annen ble sendt opp. I november 2018 landet sonden InSight på overflaten.

I motsetning til roverne, kan ikke InSight kjøre rundt, og forblir stående der den landet.

Når støvet hadde lagt seg, rettet InSight ut sine to solcellepaneler. Kort tid etter begynte roboten å samle inn data. Den har med seg et seismometer som registrerte vibrasjonene fra vinden. Det gjorde at vi for første gang kan høre vind på Mars:

InSight plasserte senere seismometeret forsiktig i sanden. Målet er å registrere mars-skjelv. Det kan gi forskerne en idé om hvordan Mars ser ut på innsiden. De skal se på hvordan seismiske bølger endres når de passerer gjennom planetens innside. Hvordan bølgene endrer seg, kommer nemlig an på hva planetens indre er laget av.

I april 2019, meldte NASA om at Insight trolig hadde registrert et marsskjelv for første gang.

(Saken fortsetter under)

InSight har plassert ut seismometeret. Foto: NASA
InSight har plassert ut seismometeret. Foto: NASA

Is, ikke bare på polene

Is dekker de to polene på Mars. Men is finnes også lenger inn på planeten. Nylig kartla forskere hvor den befinner seg. I flere områder finnes is bare noen centimeter under et lag med sand. Mennesker som besøker planeten kan grave seg frem til den med spade, ifølge en melding fra NASA. Det kan komme godt med på en ekspedisjon til planeten.

I løpet av det siste året har det også kommet flere andre studier om is og vann på Mars.

Trolig finnes det isbreer under bakken og ikke bare ved polene. Slike isbreer vil sannsynligvis kunne fortelle om fortidas vær og klima på planeten, slik som isbreer på jorden.

Ifølge en annen studie kan det falle snø om natten på Mars, hvis forholdene ligger til rette for det.

I 2018 kom nyheten om at MARSIS-radaren sett tydelige tegn på at det er store flytende vannmasser under Mars sin sørpol. Vannet er dog sannsynligvis veldig salt og giftig.

Les også:

(Saken fortsetter under)

Utsikt på Mars. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ
Utsikt på Mars. Foto: NASA/JPL-Caltech/Cornell Univ./Arizona State Univ

– Sikkert at det var vann på Mars

I dag eksisterer det ikke flytende vann på overflaten på Mars. Trykket er så lavt at vann går rett fra is til damp om isen smelter.

Men forskere er nå temmelig sikre på at det en gang må ha vært flytende vann på overflaten som har endret geologien og landskapet.

– Det må ha vært vann, sier Stephanie Werner.

– Først og fremst, det er iskapper på polene, permafrost, isbreer, og frostskyer som kommer og går. Vi ser strukturer på planeten som ser ut som de har blitt dannet av elver og innsjøer. Vi har funnet mineraler som behøver vann for å dannes.

I tillegg kommer de andre bevisene som roverne har hentet inn.

Curiosity har videre vist at det faktisk er områder på Mars hvor forholdene kan ha ligget til rette for at liv kunne oppstå i en fjern fortid.

(Saken fortsetter under)

VIDEO: Forskere har funnet masse vann på Mars. Øker det sjansene for å finne liv på den røde planeten?

Skal lete etter biosignaturer nede i bakken

I det neste årene skal romforskere forsøke å komme nærmere et svar på om liv rakk å bli til, før Mars ble tørr og mistet mye av atmosfæren sin.

Muligheten holdes også åpen for at det fremdeles kan finnes mikroorganismer på planeten, selv om det vel ikke er så sannsynlig.

De finnes i alle fall ikke på overflaten. Der er det tørt, isende kaldt, i sanden er det perklorater som ødelegger karbonforbindelser og UV-strålingen viser ingen nåde.

Den europeiske romfartsorganisasjon (ESA) skal sende opp en rover med navn Rosalind Franklin. Den skal kunne drille 2 meter ned i bakken og lete etter tegn på tidligere organismer.

– Siden Mars har en så tynn atmosfære og sterk stråling som ødelegger organisk materiale, så er det mer sannsynlig at man vil finne faktiske biosignaturer lenger nede i bakken, sier Werner.

Det kan for eksempel finnes mikrofossiler der. Men det vil ikke bli så lett for roveren å se dem. Roveren har også instrumenter som kan oppdage organiske molekyler og eventuelle rester etter organismer.

– Eller til og med noe som er i live, men det er høyst spekulativt, sier Werner.

Roveren skal lande på en slette som heter Oxia Planum, en plass hvor det er oppdaget rikelig med leirmineraler. Ekspedisjonen heter ExoMars 2020.

Les også: Forskere foreslår at den mystiske «Planet 9» kan være et sort hull

(Saken fortsetter under)

Gale-krateret. Goto: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Gale-krateret. Goto: NASA/JPL-Caltech/MSSS

NASAs nye rover skal se hvordan mennesker vil klare seg

Også NASA skal sende opp en ny rover i år. Både den og ESA sin skal etter planen skytes opp i juli.

– NASAs Mars 2020 var originalt dedikert til forskining på overflaten, men oppdraget har faktisk blitt omdirigert. Det skal nå være en forløper til å studere miljøet på mars, for å se om mennesker kan leve der, forteller Werner.

Roveren skal i tillegg ta prøver fra Mars, og disse skal bli forsøkt sendt tilbake til jorda.

Både NASA og SpaceX har planer om å sende mennesker til Mars så snart det lar seg gjøre.

Også Kina planlegger å sende opp en sonde og rover i 2020, skriver Space.com.

Werner synes videre det bør være et vitenskapelig mål å få bedre oversikt over tidslinjen i Mars sin historie. Hva har skjedd, og i hvilken rekkefølge skjedde det? Foreløpig vet vi ikke helt når vannet forsvant fra Mars sin overflate for eksempel.

– Vi vet ikke om det var vann på overflaten på Mars for inntil 3,5 milliarder år siden, eller bare for frem til 3,7 milliarder år siden. Vi kan ta feil med 200 millioner år, kanskje mer.

VIDEO: Slik ønsker NASA at man kan bo på Mars

VIDEO: For over ti år siden forsvant Beagle 2 på Mars. Nå er marssonden funnet igjen

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
07:09 Norsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00 SV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51 Nybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45 Norsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24 Kina bekrefter flere virusdødsfall06:15 UDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59 Dette skjer i dag05:32 Dette skjedde i natt05:32 Bøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30 Ikke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29 Valgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23 Sjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51 Storbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51 India på innvandrertoppen04:32 Flere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05 Departement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38 Frp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36 Australia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33 Oslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31 Dommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10 Kallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08 Eksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02 Trump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24 Byrådet i Bergen går av00:05 Styremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01 Tidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56 Russere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34 Medier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29 VG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55 Wolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11 Putin besøkte Abbas i Betlehem21:56 Ny jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40 – Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18 DNB advarer mot svindel på Finn.no21:04 Byrådet i Bergen går av20:34 Trump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49 WHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05 Skuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59 Statsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34 Abid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30 DN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13 «Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå bygges det på Holmenkollen17:50 SV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49 Aftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45 VG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38 KrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34 Vaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20 NRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11 Minst ni døde i uvær i Spania16:55 Erfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51 Dronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30 36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30 TV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08 Anniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04 Hauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59 Tre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54 Linda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39 Ulykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31 Eurorenten blir stående på 0 prosent15:29 Thingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12 Frode Berg får millionerstatning fra staten15:02 Turoperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02 Snøskred i turområde i Kirkenes14:46 66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42 Rømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33 VG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19 Kong Harald er friskmeldt14:11 Stadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02 Mann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58 Slik døde 1 million fugler av hetebølge i havet13:40 Medier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister12:57 Influensautbruddet har stagnert12:25 Flere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 201912:25 Russlands folkevalgte støtter grunnlovsendringer12:13 «Ukjente» statsrådkandidatene kan redde kjønnsbalansen12:03 Falun sliter tungt med desperat snømangel12:03 Død person funnet i branntomt11:48 Gris ble dyttet ut i strikkhopp i Kina: – Dyremishandling av verste sort11:28 En fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet11:23 Norwegian med nye regler for håndbagasje10:50 Folket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria10:49 Været endrer programmet under ski-NM10:24 NAF: – Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert10:07 Fortsatt ingen endring i styringsrenten09:35 Virusfrykt rammer Asia-børsene09:28 Norge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16 Mye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest09:15 Brækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene09:14 Barn av danske fremmedkrigere mister retten til automatisk statsborgerskap09:14 – 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»09:12 Laila Anita Bertheussen tiltalt for angrep og trusler mot statsorganer08:46 Arbeidsledigheten opp til 4 prosent08:45 Stadig flere ungdommer havner på glattcelle08:05 Eksperter: Minst ett år til lungevirus-vaksine er klar07:30 Intense spekulasjoner om Hareide-comeback07:10 Rio Ferdinand: – Jeg er flau07:06 – 1,5 graders-målet i Paris-avtalen er komplett urealistisk07:00 Norge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond06:47 Tre døde da brannfly styrtet i Australia
Siste nytt
07:09VerdenNorsk forsker med 40 EU-lovendringer: – Uvanlig konkrete forslag07:00NorgeSV vil ha omkamp om Johan Castberg06:51NorgeNybø vil håndplukke utenlandske studenter til Norge06:45NorgeNorsk folkehjelp: 99 banker tjener på okkupasjon av Palestina06:24VerdenKina bekrefter flere virusdødsfall06:15NorgeUDI innvilget mer enn 13.000 norske statsborgerskap i fjor05:59NorgeDette skjer i dag05:32NorgeDette skjedde i natt05:32NorgeBøhler mener straffene for æresmotivert vold må skjerpes05:30Helse og livsstilIkke beviser for at e-sigaretter gjør røykekutt enklere05:29NorgeValgforsker: Distriktsminister kan komme til å styre et nytt tulledepartement05:23VerdenSjef i legemiddelfirma dømt for opioid-krise i USA04:51VerdenStorbritannia irettesetter USA for utleveringsnekt04:51NorgeIndia på innvandrertoppen04:32NorgeFlere i Frp ville ikke trekke partiet ut av regjering04:05NorgeDepartement avviser grunnlag for søksmål fra nordiske folkekirker03:38NorgeFrp garanterer ikke støtte til E18-prosjektet03:36VerdenAustralia etterforsker flyulykke der tre brannmenn døde02:33NorgeOslo kommune brukte 39 millioner på å bli kvitt gamle vedovner – avvikler ordningen02:31VerdenDommedagsklokka viser 100 sekunder på midnatt02:10NorgeKallmyr mener offentligheten vil tjene på å få vite tilstanden til antatt syk femåring02:02Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har01:08NorgeEksperter frykter sterke reaksjoner fra Russland på amerikanske militærfly på Jan Mayen01:02VerdenTrump vil presentere fredsplan før møte med israelske ledere00:24NorgeByrådet i Bergen går av00:05NorgeStyremedlemmer ved Politihøgskolen går av i protest mot studentkutt00:01NorgeTidligere hvitvaskingssjef i DNB mener et ikke er noe vits i å ringe Økokrim23:56VerdenRussere siktet for forsøk på å forgifte eier av våpenfabrikk23:34NorgeMedier: Ingelin Noresjø (KrF) blir statssekretær for Hareide23:29NorgeVG: Tidligere politisk kommentator blir statssekretær22:55SportWolves sprakk Liverpool-nullen, men Firmino sikret 2-1-seier22:11PolitikkPutin besøkte Abbas i Betlehem21:56PolitikkNy jubelmåling for Frp etter regjerings-exiten21:40Verden– Ingen president har misbrukt makten sin som Trump har21:18PengerDNB advarer mot svindel på Finn.no21:04PolitikkByrådet i Bergen går av20:34PolitikkTrump inviterer Netanyahu og Gantz til Det hvite hus19:49VerdenWHO: Kina-viruset utgjør ingen global krise19:05PolitikkSkuespiller fortalte gråtende om Weinstein-voldtekt18:59PolitikkStatsrådslekkasjer: Både Raja og Rotevatn inn i regjering18:34NorgeAbid Raja (V) blir ny kulturminister, ifølge TV 218:30PolitikkDN: Sveinung Rotevatn blir klimaminister18:13Norge«Støyende» og «smakløst» eller ikke – nå bygges det på Holmenkollen17:50PolitikkSV: Kommer til å holde Erna ansvarlig for Nav-skandalen17:49PolitikkAftenposten: Astrup blir ny kommunalminister17:45PolitikkVG: Monica Mæland blir ny justisminister17:38PolitikkKrF-topper vil droppe Granavolden-plattformen17:34VerdenVaksineallianse med hovedsete i Norge skal utvikle vaksine mot nytt coronavirus17:20PolitikkNRK: Torbjørn Røe Isaksen (H) erstatter trolig Hauglie som arbeids- og sosialminister17:11VerdenMinst ni døde i uvær i Spania16:55NorgeErfarne KrF-politikere får partiets fire statsrådsposter16:51PolitikkDronningen har signert Johnsons brexit-lov16:30Norge36-åring tiltalt for Mehamn-drapet skal ha drapstruet halvbroren på sosiale medier16:30PolitikkTV 2: Geir Inge Sivertsen (H) fra Troms blir ny fiskeriminister16:08NorgeAnniken Hauglie (H) ferdig som arbeidsminister, ifølge flere medier16:04PengerHauglie med jubeltall: Én million nye stillinger på tre år15:59NorgeTre menn siktet etter dødsfall på Nordfjordeid15:54PolitikkLinda Hofstad Helleland blir distrikt- og digitaliseringsminister, ifølge VG15:39NorgeUlykkesfly ved Kongsvinger drev med landingstrening15:31PengerEurorenten blir stående på 0 prosent15:29SportThingnes Bø viste Fourcade hvem som er best15:12NorgeFrode Berg får millionerstatning fra staten15:02ReiseTuroperatør må ut med 30.000 for å ha forstyrret fugl på Svalbard15:02NorgeSnøskred i turområde i Kirkenes14:46Sport66 milliarder ble brukt på overganger i 201914:42VerdenRømling sendte postkort fra Thailand til fengselssjefen14:33PolitikkVG: Knut Arild Hareide (KrF) blir samferdselsminister14:19KulturKong Harald er friskmeldt14:11PengerStadig færre mottar kontantstøtte i Oslo14:02VerdenMann pågrepet etter Norrköping-eksplosjon13:58VerdenSlik døde 1 million fugler av hetebølge i havet13:40PolitikkMedier: Tina Bru (H) blir ny olje- og energiminister12:57Helse og livsstilInfluensautbruddet har stagnert12:25NorgeFlere kvoteflyktninger enn asylsøkere i 201912:25PolitikkRusslands folkevalgte støtter grunnlovsendringer12:13Politikk«Ukjente» statsrådkandidatene kan redde kjønnsbalansen12:03SportFalun sliter tungt med desperat snømangel12:03NorgeDød person funnet i branntomt11:48VerdenGris ble dyttet ut i strikkhopp i Kina: – Dyremishandling av verste sort11:28Helse og livsstilEn fjerde by i Kina isoleres som følge av virusutbruddet11:23ReiseNorwegian med nye regler for håndbagasje10:50NorgeFolket støtter beslutningen om å hente familie fra Syria10:49SportVæret endrer programmet under ski-NM10:24MotorNAF: – Hva som skjer med bilavgiftene er nå svært usikkert10:07PengerFortsatt ingen endring i styringsrenten09:35PengerVirusfrykt rammer Asia-børsene09:28SportNorge med kurs for EM-rekord: – Respekt og imponerende09:16SportMye på spill for Norge: EM kan rydde vei for full fest09:15SportBrækhus om veien til suksessen: – Jeg har aldri gått for pengene09:14VerdenBarn av danske fremmedkrigere mister retten til automatisk statsborgerskap09:14Penger– 2019 blir trolig det siste året med «oljeboom»09:12NorgeLaila Anita Bertheussen tiltalt for angrep og trusler mot statsorganer08:46PengerArbeidsledigheten opp til 4 prosent08:45NorgeStadig flere ungdommer havner på glattcelle08:05Helse og livsstilEksperter: Minst ett år til lungevirus-vaksine er klar07:30PolitikkIntense spekulasjoner om Hareide-comeback07:10SportRio Ferdinand: – Jeg er flau07:06Norge– 1,5 graders-målet i Paris-avtalen er komplett urealistisk07:00NorgeNorge undertegner finansieringsavtale med FNs klimafond06:47VerdenTre døde da brannfly styrtet i Australia
Populært