Studie: Grønlands-isen smelter sju ganger raskere enn før

Et isfjell flyter av gårde på havet i solnedgangen nær Kulusuk på Grønland i august i år.
Et isfjell flyter av gårde på havet i solnedgangen nær Kulusuk på Grønland i august i år. Foto: Felipe Dana / AP
Artikkelen fortsetter under annonsen

Issmeltingen på Grønland er nå sju ganger raskere enn på 1990-tallet, ifølge 96 internasjonale forskere tilknyttet 50 universiteter og forskningsinstitusjoner.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Med dagens utviklingstrend vil avsmeltingen av Grønland alene bidra til at 100 millioner mennesker årlig vil oppleve oversvømmelse mot slutten av dette århundret, eller totalt 400 millioner som følge av alle bidragene til de forventede havnivåøkningene, sier professor Andrew Shepherd ved Universitetet i Leeds.

På 1990-tallet utgjorde issmeltingen 33 milliarder tonn is årlig. I dette tiåret er issmeltingen på 254 milliarder tonn årlig, ifølge polarforskernes studie som er publisert i tidsskriftet Nature.

Grønland har mistet nok is siden 1992 til å heve det globale havnivået med 10,6 millimeter. Fortsetter issmeltingen i samme takt, vil det bety at 100 millioner mennesker i kystnære områder verden rundt kommer til å oppleve årlige oversvømmelser mot slutten av dette århundret, ifølge studien fra forskergruppen Ice Sheet Mass Balance Inter-comparison Exercise (IMBIE).

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Dette er ikke usannsynlige hendelser med neglisjerbare effekter; de skjer nå og vil få ødeleggende konsekvenser for kystsamfunnene, sier Shepherd.

Norsk bidrag

Shepherd har ledet studien sammen med Erik Ivins ved NASAs Jet Propulsion Laboratory i California. Studien er støttet av de europeiske og amerikanske romfartsorganisasjonene ESA og NASA. Forskere ved Nansensenteret i Bergen har bidratt til studien.

Nansensenterets direktør Sebastian H. Mernild har bidratt til studien med modellering av Grønlands-isens massebalanse og snødekke, samt analyse av lange tidsserier med temperaturdata.

Artikkelen fortsetter under annonsen
Artikkelen fortsetter under annonsen

– Vi ser akselererende avsmelting av innlandsisen fra 1990-tallet og fram til i dag. Mye tyder på at innlandsisen i de kommende årene kommer til å gi et vesentlig bidrag til stigningen av havnivået, også i årene etter 2100, sier Mernild.

Artikkelen fortsetter under annonsen

– Svært viktig studie

Mernild omtaler studien som svært viktig.

– Konklusjonene er tungtveiende og gir god ballast til politikere som skal fatte beslutninger. Konklusjonene danner også et godt grunnlag for den sjette hovedrapporten fra FNs klimapanel som kommer i 2021, sier Mernild.

Forskerne har kombinert data fra 26 forskjellige satellittbaserte undersøkelser av innlandsisen og beregnet årlige endringer i massen av Grønlands-isen fra 1992 til 2018. Undersøkelsen har anvendt data fra elleve overvåkingssatellitter som har målt endringene av innlandsisens volum, bevegelse og tyngdefelt.

Forskergruppen har også brukt regionale klimamodeller som viser at halvparten av avsmeltingen skjer på overflaten og skyldes økt lufttemperatur. Den andre halvparten skyldes økt utstrømning fra isbreene, som er utløst av økende havtemperatur.

Issmeltingen nådde en topp i 2011 med et tap på 335 milliarder tonn. Deretter flatet issmeltingen ut. Studien omfatter ikke tall for inneværende år.