11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop

<p>En mann prøver å slukke en skogbrann som nærmer seg huset hans med en hageslange.</p>
En mann prøver å slukke en skogbrann som nærmer seg huset hans med en hageslange. Foto: Joana Sousa / AP

– Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «si det som den er», begynner oppropet.

Over 11 000 forskere fra 153 land har signert oppropet som advarer om klimakrise.

Teksten er publisert i tidsskriftet BioScience i forbindelse med at det er 40 år siden den første globale klimakonferansen i Genéve i 1979. Allerede da var det enighet om at noe måtte gjøres.

– Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger så har vi, med få unntak, drevet på som vanlig, står det i oppropet.

– Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet. Den er mer alvorlig enn antatt, den truer naturlige økosystemer og menneskehetens skjebne.

Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise».

Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.

Bruker mer og mer ressurser

Blant tegnene som beskrives som «dypt foruroligende» er befolkningsveksten og det økende antallet drøvtyggere. Utslippene av klimagasser øker. Stadig flere reiser med fly, forbruket av olje og kull går oppover. Andelen av verden som er dekket av skog minker, det spises mer kjøtt per person. Nasjoners bruttonasjonalprodukt øker, noe som betyr fortsatt økt økonomisk vekst, og dermed mer bruk av ressurser. Dette er presentert i grafer som forfatterne kaller «vitale tegn».

Konsekvensene ses blant annet ved stigende andel klimagasser i atmosfæren. Det blir varmere. Is smelter raskt, havet blir varmere. Utgiftene som følge av ekstremvær og branner har gått opp.

– Klimaendringer er forventet å ramme livet i havet, i ferskvann og på landjorda, fra plankton og koraller til fisk og skog. Disse problemene markerer et pressende behov for handling, står det i oppropet.

Les også: Jens Ulltveit-Moe ut mot naturvernere i vindkraft-saken

Noen positive trekk

På den positive siden har antallet fødsler gått ned og ligger nå på 2,4 barn per kvinne. Men fremdeles blir det 80 millioner flere mennesker i året, det vil si 200.000 flere mennesker hver dag.

Andre positive trekk er at det brukes mer vind- og solkraft, og at avskogingen i Amazonas har gått ned. Videre er en større andel av verdens CO2-utslipp underlagt karbonprising. Investering i fossilindustri har gått noe ned.

Forskerne bak oppropet legger likevel til at avskogingen i Amazonas er på vei oppover igjen og at fornybare kilder fremdeles utgjør en ganske liten del av det totale energiforbruket.

Forskerne skriver at klimatiske tilbakekoblinger som kan lede mot såkalte vippepunkter er spesielt bekymringsfulle.

– Disse tilbakekoblingene kan skape betydelige forstyrrelser i økosystemer, samfunnet og økonomien, og potensielt gjøre store deler av jorden ubeboelig, skriver de.

Vant til å være forsiktige i måten å uttale seg

Flere forskere i Norge er blant dem som har underskrevet oppropet.

Vigdis Vandvik er professor ved Universitetet i Bergen og en av dem som har underskrevet oppropet. Foto: UiB
Vigdis Vandvik er professor ved Universitetet i Bergen og en av dem som har underskrevet oppropet. Foto: UiB

En av dem er Vigdis Vandvik. Hun er planteøkolog og professor ved Universitetet i Bergen. Hun forsker blant annet på hvordan klimaet og menneskers bruk av naturen påvirker økosystemer.

– Som forskere er vi vant til å være konservative og forsiktige i måten vi uttaler oss på. Vi sier hva vi vet og hva vi bør gjøre. Men samtidig så opplever vi at måten vi kommuniserer på ikke når frem, sier Vandvik til forskning.no.

Hun ble kjent med oppropet gjennom faglige plattformer og sosiale medier.

– Det er ingen som vil eller mener at enkelte forskningsresultater skal legges til grunn for store endringer i politikk og samfunn. Men når de store synteseorganisasjonene som Klimapanelet og Naturpanelet legger frem rapporter som viser at naturen og de økosystemene vi er avhengige av har kjempestore problemer, så er det frustrerende at det ikke blir tatt til følge, sier Vanvik

–Det står dårlig til, og vi som samfunn gjør mange dumme valg, legger hun til.

– Problemene har oppstått i løpet av veldig kort tid. Halvparten av verdens menneskeskapte CO2-utslipp har skjedd etter at jeg ble myndig, altså ikke bare i min levetid, men i løpet av mitt voksenliv, sier hun.

Vandvik kjente seg inspirert til å undertegne oppropet blant annet på grunn av pågående kampanjer som klimastreiker og demonstrasjoner.

– Massevis av mennesker har gått ut i gatene og sagt «lytt til forskningen!». Det tror jeg ikke har skjedd før, det er ganske spesielt.

Vandvik tror flere forskere har et behov for å støtte opp om engasjementet ved å si ifra om at «ja situasjonen er så alvorlig».

Les også: Elfly skal testes i nordnorsk klima

Seks punkter

Teksten presenterer seks punkter for hvordan veien videre bør se ut for å takle problemene, basert på oppsummert forskning. I kortfattet form er disse:

  1. Energi: Bruke energi mer effektivt og bytte ut fossile kilder med fornybare kilder eller andre trygge kilder. Slutte å substituere fossile brensler, skru opp avgifter for karbonutslipp. Bruke teknologi og natur til å fange og lagre CO2.
  2. Befolkning: Stabilisere og gradvis redusere verdens befolkning via tiltak som styrker likestilling og menneskerettigheter, slik som muligheter for familieplanlegging og skole for alle.
  3. Økonomi: Begrense overflødig forbruk og styre økonomiske mål vekk fra økonomisk vekst.
  4. Natur: Beskytte og restaurere økosystemer, disse spiller en viktig rolle i karbonkretsløpet. Bevare gjenværende skog. Plante mer skog i stor skala for å fange CO2 og stoppe tapet av biodiversitet.
  5. Mat: Spise for det meste plantebasert og redusere mengden animalske produkter i kostholdet. Dette gir mer plass til å dyrke mat direkte for mennesker og mer plass til natur. Drastisk redusere matsvinn.
  6. Kortlevd forurensning: Redusere kortlevd forurensning som metan og sot.

– Den gode nyheten er at en slik transformativ endring, med sosial og økonomisk rettferdighet for alle, lover langt større menneskelig velvære enn å holde fram som vanlig, skriver forskerne.

– Finnes ikke stadig nye områder å utnytte

Vigdis Vandvik er opptatt av å få frem at situasjonen på ingen måte er håpløs.

– Ting skjer utrolig fort nede innenfor mange samfunnssektorer, men hvis myndighetene tok det enda mer på alvor så ville det skjedd raskere.

– Vi klarer ikke å løse klimaproblemene ved å bare gjøre én ting. Vi kan ikke bare slutte å bruke plast for eksempel. Det må gjennomgripende forandringer til. Det handler om at vi må ta innover oss at jorda er en endelig størrelse. Det finnes ikke stadig nye områder vi kan utnytte.

Hun sier at det ikke betyr at vi må leve kjedeligere eller mindre tilfredsstillende liv.

– Tvert imot handler det om å kvitte oss med en del ting som vi ikke trenger, et overforbruk.

En annen norsk forsker som har skrevet under på oppropet er Geir Helge Systad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han forsker på nordlige økosystemer ved kysten.

– Hvorfor valgte du å undertegne oppropet?

– Jeg jobber mye med sjøfugl og ser ganske store endringer i klimaet i disse områdene. Vi ser at klimaet blir varmere, vi ser at bestander flytter seg lenger nord og får begrenset leveområdet sitt. Det sammenfaller med vårt forbruk av fossile brensler. Jeg synes også det er problematisk at vi i de samme områdene som fuglene har som leveområde, driver med utvinning av olje og gass.

Les også: Støre: Klima viktigste sak til valget 2021

Håper det gir et inntrykk

Hans K. Stenøien er professor ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Trond Sverre Kristiansen / NTNU Vitenskapsmuseet
Hans K. Stenøien er professor ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Trond Sverre Kristiansen / NTNU Vitenskapsmuseet

Hans K. Stenøien er også et av de norske navene på listen. Han er professor og instituttleder ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Han forsker blant annet på biologisk mangfold til forskjellige tider.

– Det er en god del trender som er knyttet opp til menneskets velvære og naturens tålegrenser som peker i fundamentalt gal retning, sier Stenøien.

Han synes oppropet er et bra tiltak for å prøve å kommunisere dette på en så effektiv måte som mulig.

– Håpet er at det gir et visst inntrykk at såpass mange fagpersoner gir en klar advarsel til verdenssamfunnet.

– Trendene er alvorlige, vi må gjøre noe med det og det haster. Det må kommuniseres i klartekst. Men så er det viktig å ikke bare ha fokus på en mulig katastrofe, men like mye klare å vinkle på hva vi kan og må gjøre for å gjøre for å bedre situasjonen.

Les også: Ny IPCC-rapport endrer ikke Elvestuens syn på vindkraftverk

Lignende opprop tidligere

Det er William Ripple, professor i økologi ved Oregon State University som tok initiativ til oppropet. Han er også hovedforfatter av teksten.

Han ledet et lignende opprop i 2017, som fikk støtte av 15 000 forskere. Dette advarte blant annet om masseutryddelse av dyr og planter og farene ved forurensing og klimagassutslipp.

Det originale «advarselen fra verdens forskere til menneskeheten» ble publisert i 1992, som blant annet proklamerte at «mennesker og naturen er på kollisjonskurs». Teksten finnes på nettstedet til Union of Concerned Scientists.

Referanse:

William J. Ripple, m.fl: « World Scientists’ Warning of a Climate Emergency», BioScience, 5. november 2019.

Denne saken ble først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
12:35 Vi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28 Russland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27 Regjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48 Elvestuen får kritikk for hemmelighold11:38 SAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36 To vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04 Mistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04 Sp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59 Tyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58 Dommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57 Nesten en million alderspensjonister i Norge10:15 Mali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08 Norge felt i barnevernssak09:54 Nye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35 Rapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34 Nord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32 Hongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23 Forbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09 Hareide fortvilet tross EM-jubel09:08 Sørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06 Pårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51 Norsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51 Nesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10 Medier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08 – Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00 Frode Berg skal snakke med pressen06:48 Millionoverskudd for orienterings-VM06:46 Digitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31 Spillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30 Nordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25 Nav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00 Oppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50 Dette skjer i dag05:49 Israel hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44 Ny studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42 Dette skjedde i natt05:38 Burger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30 Ekspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18 Trumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09 Ugland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30 Hongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59 Flere døde i gruveulykke i Kina03:43 Forskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22 To av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46 Kina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28 Politiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05 Røyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47 Mellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04 Dæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59 Nynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49 King frykter strekk00:31 Tyrkia truer med nye angrep i Syria00:20 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32 USA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21 Muslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36 Norge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29 Innbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24 Julio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02 Ekspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50 USA endrer syn på Israels bosetninger20:28 Danmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03 28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01 Et flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23 Tre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04 Frode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55 Uføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47 – Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46 Over 100.000 barn internert i USA18:39 Ropstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31 Forslag om forbud mot machete sendes på høring17:58 Avduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57 Tre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51 Frode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42 Kraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38 WADA varsler Russland-dom i desember17:16 Mann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02 Staten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01 Torp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57 Coop sponser ski-VM fram til 202516:49 Schumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33 Odd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26 Trump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25 Spansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16 PST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46 Airbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44 Død kvinne i Oslo var siktedes mor15:37 Jehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34 Flere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08 Heggem gir seg i Rosenborgs styre15:00 Kvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00 Tre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48 Politiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30 Tolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16 Trio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38 Tyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36 Vestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35 Bolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14 Platini dømmer VAR nord og ned13:13 Drapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45 Emirates med milliardbestilling fra Airbus
Siste nytt
12:35Helse og livsstilVi spiser mindre sukker enn noensinne, men fortsatt for mye salt og fett12:28VerdenRussland har hentet hjem 32 barn av IS-medlemmer12:27PolitikkRegjeringen vil utrede forbud mot homoterapi11:48PolitikkElvestuen får kritikk for hemmelighold11:38ReiseSAS kutter flyvninger etter uroligheter11:36VerdenTo vestlige gisler løslatt etter flere år i Talibans fangenskap11:04VerdenMistenkt mellommann pågrepet på Malta etter journalistdrap11:04PolitikkSp vil ha avgiftskutt på 3,7 milliarder10:59VerdenTyrkia har pågrepet 101 soldater for å støtte islamsk predikant10:58PolitikkDommen mot Mazyar Keshvari ankes10:57PengerNesten en million alderspensjonister i Norge10:15VerdenMali: 24 soldater drept i ekstremistangrep10:08NorgeNorge felt i barnevernssak09:54MotorNye bomstasjoner gir mindre i kassa enn ventet09:35VerdenRapporter: Tre medlemmer av iranske sikkerhetsstyrker knivdrept09:34VerdenNord-Korea ut mot Sveriges meglerinnsats09:32VerdenHongkongs ledelse sier demonstranter må overgi seg09:23PengerForbrukerrådet: – La dama kjøpe bilen09:09SportHareide fortvilet tross EM-jubel09:08SportSørloth etter sitt «hattrick»: – Jeg går for fire strake09:06VerdenPårørende til lastebil-ofrene må betale for å hente de avdøde til Vietnam08:51NorgeNorsk IS-mistenkt angrer på brev til UD07:51NorgeNesten halvparten av de ansatte i Oslo kommune har ikke fast jobb07:10SportMedier: Spania-sjef Moreno fikk sparken – erstattes av Enrique07:08Penger– Jeg og stoler 100 prosent på min kone, men vi deler ikke passord07:00NorgeFrode Berg skal snakke med pressen06:48SportMillionoverskudd for orienterings-VM06:46NorgeDigitaliseringsministeren ber foreldre holde barna unna smarttelefoner06:31SportSpillerne etter Malta-kampen: – Dette lærer vi av06:30NorgeNordmenn mer skeptiske til norsk økonomi framover06:25NorgeNav-skandalen: Regjeringen visste allerede i 201706:00NorgeOppbemanner for å håndtere Nav-skandalen05:50NorgeDette skjer i dag05:49VerdenIsrael hevder å ha skutt ned raketter fra Syria05:44Helse og livsstilNy studie vekker oppsikt: 1 av 20 barn utsettes for grov vold i hjemmet05:42NorgeDette skjedde i natt05:38VerdenBurger King saksøkes for kjøttsmitte til vegetarburger05:30NorgeEkspert: – Norge forpliktet til å hente hjem Syria-barn05:18VerdenTrumps lege avviser spekulasjoner om presidentens brystsmerter05:09NorgeUgland-skipet Bonita har forlatt Benin04:30VerdenHongkongs ledelse ber demonstranter overgi seg03:59VerdenFlere døde i gruveulykke i Kina03:43VerdenForskere har utviklet et belegg som skal hindre bæsjen i å feste seg i skåla03:22NorgeTo av tre jordmødre på Ahus har vurdert å si opp02:46VerdenKina sier bare de kan bestemme over Hongkongs lover02:28NorgePolitiet med stort etterslep på uttransporteringer02:05VerdenRøyk fra skogbranner gir farlig luft i Sydney01:47NorgeMellom 30 og 40 nyfødte omplasseres av barnevernet årlig01:04SportDæhli imponerte, men måtte ut med hamstringtrøbbel00:59VerdenNynazister delte ut propaganda på skoler i Danmark00:49SportKing frykter strekk00:31VerdenTyrkia truer med nye angrep i Syria00:20SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier23:32VerdenUSA godtar Israels bosetninger på Vestbredden23:21NorgeMuslimske ledere anmelder SIAN etter Koran-brenningen i Kristiansand22:36SportNorge slet på Malta, men avsluttet EM-kvalifiseringen med 2-1-seier22:29NorgeInnbyggere i Sør-Varanger ber E-tjenesten holde seg unna lokalbefolkningen22:24NorgeJulio Kopseng etterforskes for to nye voldtekter21:02ReiseEkspert: Flyskam ikke biter på nordmenn20:50PolitikkUSA endrer syn på Israels bosetninger20:28VerdenDanmarks statsminister forstår Macrons syn på NATO20:03Norge28-åring dømt til 16 års fengsel for å ha drept faren sin20:01PolitikkEt flertall av amerikanerne vil avsette Trump19:23NorgeTre menn varetektsfengslet etter vold på Hadeland i helgen19:04NorgeFrode Berg møtte etterretningssjef Morten Haga Lunde mandag18:55NorgeUføretrygdede på minstesats får ikke fri rettshjelp18:47Verden– Dronning Elizabeth er den ultimate feminist18:46VerdenOver 100.000 barn internert i USA18:39Helse og livsstilRopstad kunne løftet en viktig debatt – men feilet18:31NorgeForslag om forbud mot machete sendes på høring17:58MotorAvduket i natt: Nå strømmer norske kunder til17:57VerdenTre personer er drept ved Walmart i Oklahoma17:51NorgeFrode Berg vil snakke til pressen tirsdag kveld17:42VerdenKraftig økning i avskogingen i Amazonas17:38SportWADA varsler Russland-dom i desember17:16NorgeMann tiltalt for å ha forsøkt å drepe naboen17:02NorgeStaten ber DNB legge alle fakta om hvitvaskingsskandalen på bordet17:01PengerTorp vil ikke gjøre noe med ulovlig transport16:57SportCoop sponser ski-VM fram til 202516:49SportSchumachers kone svarer kritikerne: – Vær så snill, dere må forstå16:33PengerOdd Kalsnes tiltalt for flere brudd på eiendomsmeglerloven16:26VerdenTrump: – Vil vurdere å avgi vitnemål16:25PengerSpansk selskap får milliardkontrakt på E6-utbygging i Trøndelag16:16NorgePST-sjef avhørt om våpenoppbevaring15:46SportAirbnb blir OL-partner – IOC lover miljøgevinst15:44NorgeDød kvinne i Oslo var siktedes mor15:37NorgeJehovas vitner skal fortsatt få statsstøtte15:34VerdenFlere drept i protester i Iran etter kraftig hopp i bensinprisen15:08SportHeggem gir seg i Rosenborgs styre15:00NorgeKvinne skal ha blitt mishandlet med gassbrenner15:00NorgeTre personer siktet for vold på Hadeland i helgen14:48NorgePolitiet slår alarm: 15.000 utlendingssaker ubehandlet14:30SportTolv skiskyttere til verdenscupåpningen i Östersund14:16SportTrio kjemper om å bli årets trener i Eliteserien13:38PengerTyrkisk flyselskap kjøper ti Boeing 737 MAX-fly13:36VerdenVestlige land støtter opposisjonens protester i Georgia13:35VerdenBolivia: Veisperringer fører til mangel på bensin og mat13:14SportPlatini dømmer VAR nord og ned13:13NorgeDrapssiktet 27-åring ble tilbudt helsehjelp drapsdagen12:45PengerEmirates med milliardbestilling fra Airbus
Populært