11 000 forskere erklærer klimakrise i nytt opprop

<p>En mann prøver å slukke en skogbrann som nærmer seg huset hans med en hageslange.</p>
En mann prøver å slukke en skogbrann som nærmer seg huset hans med en hageslange. Foto: Joana Sousa / AP

– Forskere har en moralsk forpliktelse til å tydelig advare menneskeheten om enhver katastrofal trussel og til å «si det som den er», begynner oppropet.

Over 11 000 forskere fra 153 land har signert oppropet som advarer om klimakrise.

Teksten er publisert i tidsskriftet BioScience i forbindelse med at det er 40 år siden den første globale klimakonferansen i Genéve i 1979. Allerede da var det enighet om at noe måtte gjøres.

– Til tross for 40 år med globale klimaforhandlinger så har vi, med få unntak, drevet på som vanlig, står det i oppropet.

– Klimakrisen har kommet og akselererer raskere enn de fleste forskere forventet. Den er mer alvorlig enn antatt, den truer naturlige økosystemer og menneskehetens skjebne.

Forskerne erklærer «klart og utvetydig at planeten står overfor en klimakrise».

Teksten inneholder et sett med grafer som er ment til å gi et tydelig bilde på situasjonen. Det presenteres også 6 punkter for hva som må gjøres for å løse krisen.

Bruker mer og mer ressurser

Blant tegnene som beskrives som «dypt foruroligende» er befolkningsveksten og det økende antallet drøvtyggere. Utslippene av klimagasser øker. Stadig flere reiser med fly, forbruket av olje og kull går oppover. Andelen av verden som er dekket av skog minker, det spises mer kjøtt per person. Nasjoners bruttonasjonalprodukt øker, noe som betyr fortsatt økt økonomisk vekst, og dermed mer bruk av ressurser. Dette er presentert i grafer som forfatterne kaller «vitale tegn».

Konsekvensene ses blant annet ved stigende andel klimagasser i atmosfæren. Det blir varmere. Is smelter raskt, havet blir varmere. Utgiftene som følge av ekstremvær og branner har gått opp.

– Klimaendringer er forventet å ramme livet i havet, i ferskvann og på landjorda, fra plankton og koraller til fisk og skog. Disse problemene markerer et pressende behov for handling, står det i oppropet.

Les også: Jens Ulltveit-Moe ut mot naturvernere i vindkraft-saken

Noen positive trekk

På den positive siden har antallet fødsler gått ned og ligger nå på 2,4 barn per kvinne. Men fremdeles blir det 80 millioner flere mennesker i året, det vil si 200.000 flere mennesker hver dag.

Andre positive trekk er at det brukes mer vind- og solkraft, og at avskogingen i Amazonas har gått ned. Videre er en større andel av verdens CO2-utslipp underlagt karbonprising. Investering i fossilindustri har gått noe ned.

Forskerne bak oppropet legger likevel til at avskogingen i Amazonas er på vei oppover igjen og at fornybare kilder fremdeles utgjør en ganske liten del av det totale energiforbruket.

Forskerne skriver at klimatiske tilbakekoblinger som kan lede mot såkalte vippepunkter er spesielt bekymringsfulle.

– Disse tilbakekoblingene kan skape betydelige forstyrrelser i økosystemer, samfunnet og økonomien, og potensielt gjøre store deler av jorden ubeboelig, skriver de.

Vant til å være forsiktige i måten å uttale seg

Flere forskere i Norge er blant dem som har underskrevet oppropet.

Vigdis Vandvik er professor ved Universitetet i Bergen og en av dem som har underskrevet oppropet. Foto: UiB
Vigdis Vandvik er professor ved Universitetet i Bergen og en av dem som har underskrevet oppropet. Foto: UiB

En av dem er Vigdis Vandvik. Hun er planteøkolog og professor ved Universitetet i Bergen. Hun forsker blant annet på hvordan klimaet og menneskers bruk av naturen påvirker økosystemer.

– Som forskere er vi vant til å være konservative og forsiktige i måten vi uttaler oss på. Vi sier hva vi vet og hva vi bør gjøre. Men samtidig så opplever vi at måten vi kommuniserer på ikke når frem, sier Vandvik til forskning.no.

Hun ble kjent med oppropet gjennom faglige plattformer og sosiale medier.

– Det er ingen som vil eller mener at enkelte forskningsresultater skal legges til grunn for store endringer i politikk og samfunn. Men når de store synteseorganisasjonene som Klimapanelet og Naturpanelet legger frem rapporter som viser at naturen og de økosystemene vi er avhengige av har kjempestore problemer, så er det frustrerende at det ikke blir tatt til følge, sier Vanvik

–Det står dårlig til, og vi som samfunn gjør mange dumme valg, legger hun til.

– Problemene har oppstått i løpet av veldig kort tid. Halvparten av verdens menneskeskapte CO2-utslipp har skjedd etter at jeg ble myndig, altså ikke bare i min levetid, men i løpet av mitt voksenliv, sier hun.

Vandvik kjente seg inspirert til å undertegne oppropet blant annet på grunn av pågående kampanjer som klimastreiker og demonstrasjoner.

– Massevis av mennesker har gått ut i gatene og sagt «lytt til forskningen!». Det tror jeg ikke har skjedd før, det er ganske spesielt.

Vandvik tror flere forskere har et behov for å støtte opp om engasjementet ved å si ifra om at «ja situasjonen er så alvorlig».

Les også: Elfly skal testes i nordnorsk klima

Seks punkter

Teksten presenterer seks punkter for hvordan veien videre bør se ut for å takle problemene, basert på oppsummert forskning. I kortfattet form er disse:

  1. Energi: Bruke energi mer effektivt og bytte ut fossile kilder med fornybare kilder eller andre trygge kilder. Slutte å substituere fossile brensler, skru opp avgifter for karbonutslipp. Bruke teknologi og natur til å fange og lagre CO2.
  2. Befolkning: Stabilisere og gradvis redusere verdens befolkning via tiltak som styrker likestilling og menneskerettigheter, slik som muligheter for familieplanlegging og skole for alle.
  3. Økonomi: Begrense overflødig forbruk og styre økonomiske mål vekk fra økonomisk vekst.
  4. Natur: Beskytte og restaurere økosystemer, disse spiller en viktig rolle i karbonkretsløpet. Bevare gjenværende skog. Plante mer skog i stor skala for å fange CO2 og stoppe tapet av biodiversitet.
  5. Mat: Spise for det meste plantebasert og redusere mengden animalske produkter i kostholdet. Dette gir mer plass til å dyrke mat direkte for mennesker og mer plass til natur. Drastisk redusere matsvinn.
  6. Kortlevd forurensning: Redusere kortlevd forurensning som metan og sot.

– Den gode nyheten er at en slik transformativ endring, med sosial og økonomisk rettferdighet for alle, lover langt større menneskelig velvære enn å holde fram som vanlig, skriver forskerne.

– Finnes ikke stadig nye områder å utnytte

Vigdis Vandvik er opptatt av å få frem at situasjonen på ingen måte er håpløs.

– Ting skjer utrolig fort nede innenfor mange samfunnssektorer, men hvis myndighetene tok det enda mer på alvor så ville det skjedd raskere.

– Vi klarer ikke å løse klimaproblemene ved å bare gjøre én ting. Vi kan ikke bare slutte å bruke plast for eksempel. Det må gjennomgripende forandringer til. Det handler om at vi må ta innover oss at jorda er en endelig størrelse. Det finnes ikke stadig nye områder vi kan utnytte.

Hun sier at det ikke betyr at vi må leve kjedeligere eller mindre tilfredsstillende liv.

– Tvert imot handler det om å kvitte oss med en del ting som vi ikke trenger, et overforbruk.

En annen norsk forsker som har skrevet under på oppropet er Geir Helge Systad ved Norsk institutt for naturforskning (NINA). Han forsker på nordlige økosystemer ved kysten.

– Hvorfor valgte du å undertegne oppropet?

– Jeg jobber mye med sjøfugl og ser ganske store endringer i klimaet i disse områdene. Vi ser at klimaet blir varmere, vi ser at bestander flytter seg lenger nord og får begrenset leveområdet sitt. Det sammenfaller med vårt forbruk av fossile brensler. Jeg synes også det er problematisk at vi i de samme områdene som fuglene har som leveområde, driver med utvinning av olje og gass.

Les også: Støre: Klima viktigste sak til valget 2021

Håper det gir et inntrykk

Hans K. Stenøien er professor ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Trond Sverre Kristiansen / NTNU Vitenskapsmuseet
Hans K. Stenøien er professor ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Foto: Trond Sverre Kristiansen / NTNU Vitenskapsmuseet

Hans K. Stenøien er også et av de norske navene på listen. Han er professor og instituttleder ved Institutt for naturhistorie, NTNU Vitenskapsmuseet. Han forsker blant annet på biologisk mangfold til forskjellige tider.

– Det er en god del trender som er knyttet opp til menneskets velvære og naturens tålegrenser som peker i fundamentalt gal retning, sier Stenøien.

Han synes oppropet er et bra tiltak for å prøve å kommunisere dette på en så effektiv måte som mulig.

– Håpet er at det gir et visst inntrykk at såpass mange fagpersoner gir en klar advarsel til verdenssamfunnet.

– Trendene er alvorlige, vi må gjøre noe med det og det haster. Det må kommuniseres i klartekst. Men så er det viktig å ikke bare ha fokus på en mulig katastrofe, men like mye klare å vinkle på hva vi kan og må gjøre for å gjøre for å bedre situasjonen.

Les også: Ny IPCC-rapport endrer ikke Elvestuens syn på vindkraftverk

Lignende opprop tidligere

Det er William Ripple, professor i økologi ved Oregon State University som tok initiativ til oppropet. Han er også hovedforfatter av teksten.

Han ledet et lignende opprop i 2017, som fikk støtte av 15 000 forskere. Dette advarte blant annet om masseutryddelse av dyr og planter og farene ved forurensing og klimagassutslipp.

Det originale «advarselen fra verdens forskere til menneskeheten» ble publisert i 1992, som blant annet proklamerte at «mennesker og naturen er på kollisjonskurs». Teksten finnes på nettstedet til Union of Concerned Scientists.

Referanse:

William J. Ripple, m.fl: « World Scientists’ Warning of a Climate Emergency», BioScience, 5. november 2019.

Denne saken ble først publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
22:28 Leteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11 Ekspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55 Ajer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38 Trolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16 Tre Babcock-fly er reparert21:03 Bloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56 RBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53 Nav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37 New Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32 Briter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23 Fotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08 Person funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04 Drapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46 Setesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17 EU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00 Asylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55 Mann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19 Kritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07 Menneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55 16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52 Deila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36 Trump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35 VG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31 Trump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29 To personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13 PST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41 Chile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35 Profilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34 12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30 Hauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58 90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58 Aviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36 Abelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35 Politiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52 Moxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28 Riksrettsdebatten i Washington er i gang14:10 Det er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09 Trump ber Thunberg slappe av14:06 Haaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06 Mattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23 Det politiske kaoset i Israel fortsetter12:09 Italiensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08 Ansettelsesstopp hos Nordea11:43 Nordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39 Slutt for Drammen travbane etter 64 år11:29 Presidentvalg til store protester i Algerie11:28 Seks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03 To politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02 Valget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44 Hergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43 Seier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43 Flyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19 To siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16 Trygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09 Drapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01 Flere skadd i brann på russisk hangarskip09:59 Sjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46 Syklist påkjørt i Stavanger09:29 Granskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26 To menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00 – Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33 Norske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05 USA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06 Fiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57 Verdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55 Zlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34 Solbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30 Videregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00 Cubanere tar hesten i arbeid igjen06:00 Venstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56 Feilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52 Dette skjer i dag05:45 EU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31 Dette skjedde i natt05:19 Levninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01 USA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00 Motstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59 20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22 To bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41 NHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21 Colombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21 Vulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02 New Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36 De konservatives forsprang til Labour krymper00:56 SSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38 Israel utskriver nok et nyvalg00:20 Haaland i samtaler med Dortmund00:01 To menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43 Jesus-målrush snudde kampen for City23:40 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29 Helse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25 Prisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24 Bayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56 Supertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56 PSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47 Vrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33 New York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04 Lørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne
Siste nytt
22:28NorgeLeteaksjon etter norsk gutt i elv på Island22:11SportEkspertene kritiske til Arsenal: – De trengte flaks, og fikk det21:55SportAjer og Celtic tapte betydningsløs toppkamp21:38NorgeTrolig ingen løsning i Hagen-saken før nyttår21:16NorgeTre Babcock-fly er reparert21:03PengerBloomberg: USA og Kina enige om handelsavtale20:56SportRBK avsluttet med poeng etter Helland-perle: – Skjemte oss ikke helt ut20:53PengerNav ba om hjelp til å tolke EØS-reglementet – fikk nei av departementet20:37VerdenNew Zealand henter ut de døde etter vulkanutbruddet20:32PolitikkBriter trosser regn og vind og går til valgurnene20:23NorgeFotballspiller tiltalt for vold under kamp20:08NorgePerson funnet død på kjøpesenter i Trondheim20:04NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fengslet i fire uker19:46NorgeSetesdals kulturtradisjon på UNESCOs verdensarvliste19:17NorgeEU-parlamentet mener Maltas statsminister må gå av19:00NorgeAsylsøkere tapte ankesak om beviskrav ved fastsettelse av alder18:55VerdenMann dømt til 30 års fengsel for knivangrep i Nice18:19PengerKritikken hagler mot regjeringens forslag: – Rett og slett en katastrofe18:07NorgeMenneskehandeltiltalt ektepar frifunnet i lagmannsretten17:55Norge16 måneder gammel jente fra Tromsø er overført fra Rikshospitalet til UNN17:52SportDeila signerte ny kontrakt med Vålerenga17:36PengerTrump-tweet ga opptur på Oslo Børs17:35SportVG: Fotballspillere utestengt for vold, spilte likevel17:31PengerTrump: USA og Kina svært nær en handelsavtale17:29VerdenTo personer skutt i Hässleholm i Sverige17:13NorgePST bekrefter norsk kobling til terrorsaken i Danmark16:41VerdenChile bekrefter vrakfunn fra savnet militærfly16:35NorgeProfilert realitydeltaker dømt til fengsel for voldtekt16:34Kultur12. ETG: Århundrets julekalender: Velkommen til år 200916:30PengerHauglie: – Jeg tar Nav-rapporten på alvor15:58Norge90 dagers fengsel for elgjeger som skjøt ulv15:58SportAviser: Napoli med muntlig bud på Berge15:36NorgeAbelprisen økes med 1,5 millioner kroner15:35NorgePolitiet henlegger sak etter funn av dødt foster14:52PolitikkMoxnes: – Nav-skandalen er et resultat av en villet politikk14:28PolitikkRiksrettsdebatten i Washington er i gang14:10PengerDet er blitt billigere å fly enn å ta buss, taxi og båt14:09VerdenTrump ber Thunberg slappe av14:06SportHaaland planlegger egen framtid, spiller ikke for Salzburg lørdag14:06NorgeMattilsynet: – Vi ser svært alvorlig på funnene i rapporten12:23PolitikkDet politiske kaoset i Israel fortsetter12:09PolitikkItaliensk opposisjonsleder etterforskes for maktmisbruk12:08PengerAnsettelsesstopp hos Nordea11:43SportNordlie: – Det ville vært en ære å få fortsette11:39SportSlutt for Drammen travbane etter 64 år11:29PolitikkPresidentvalg til store protester i Algerie11:28VerdenSeks menn og to kvinner terrorsiktes i Danmark11:03NorgeTo politibetjenter avhørt etter å ha skutt kvinne i Halden11:02PolitikkValget som vil avgjøre Storbritannias framtid10:44SportHergeirsson kan tangere Marit Breivik10:43SportSeier over Spania gir norsk OL-jackpot10:43NorgeFlyteknikere kan ha funnet ambulansefly-feilen10:19NorgeTo siktede erkjenner å være involvert i drapet i Sola10:16Helse og livsstilTrygg Trafikk advarer mot kjøring i bakrus i julestria10:09NorgeDrapssiktet mann i Kristiansand fremstilles for varetekt10:01VerdenFlere skadd i brann på russisk hangarskip09:59NorgeSjåfør døde etter påkjørsel på E6 i Trondheim09:46NorgeSyklist påkjørt i Stavanger09:29NorgeGranskning: Flere interne Nav-varsler ble ikke fulgt opp09:26NorgeTo menn skadd i arbeidsulykke i Sande – luftambulanse på stedet09:00Helse og livsstil– Liten grunn til moralsk panikk etter #MeToo08:33Helse og livsstilNorske allmennleger mer fornøyd med jobben enn utenlandske kolleger08:05NorgeUSA og Sverige har gjort det allerede – følger Ola-Kari etter?07:06MotorFiasko-satsing: Derfor havnet Elbil-Sverige i bakleksa06:57VerdenVerdens eldste jegertegninger funnet i hule06:55SportZlatan-statue vandalisert igjen – sto i fare for å velte06:34SportSolbergs suksessoppskrift: Slik skal hun holde VM-løpet og sikre norsk gull06:30NorgeVideregående skoler i Hedmark og Møre og Romsdal bidrar mest til at elevene fullfører06:00PengerCubanere tar hesten i arbeid igjen06:00PolitikkVenstre-kamp for langt mer liberal asylpolitikk05:56PolitikkFeilaktige Nav-anmeldelser for 36 millioner kroner05:52NorgeDette skjer i dag05:45PolitikkEU-toppmøte med ny president og uten Boris Johnson05:31NorgeDette skjedde i natt05:19VerdenLevninger på vulkanøy på New Zealand hentes fredag05:01VerdenUSA advarer Nord-Korea om konsekvensene av våpentest05:00PolitikkMotstandere vil stanse brexit med taktisk stemmegivning04:59Kultur20-åring tiltalt for å ha delt samleievideo på Snapchat04:22NorgeTo bilbranner i Sandefjord – politiet mistenker ildspåsettelse03:41NorgeNHH beklager – private sensorkommentarer lekket til studenter03:21VerdenColombia ber om erstatning fra supermarkedkjede02:21VerdenVulkanskadde sendes til Australia for å få behandling02:02VerdenNew Jersey-skyttere mistenkt i en annen drapssak01:36PolitikkDe konservatives forsprang til Labour krymper00:56PengerSSB-forsker vil finne ut hvorfor krona svekkes00:38PolitikkIsrael utskriver nok et nyvalg00:20SportHaaland i samtaler med Dortmund00:01NorgeTo menn i 20-åra siktet etter påkjørsel i Sandnes23:50SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement23:48SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen23:43SportJesus-målrush snudde kampen for City23:40SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray23:29NorgeHelse Nord: Babcock kan ikke lastes for alle hendelser alene23:25SportPrisdobbel til Warholm, Grøvdal ble årets forbilde23:24SportBayern ubeseiret gjennom gruppespillet, Elabdellaoui til europaligaen22:56SportSupertalentet Felix bidro til Atletico-avansement22:56SportPSG-stjernene lekte seg mot Galatasaray22:47VerdenVrakrester funnet i søk etter savnet militærfly i Chile22:33PengerNew York Times: Enighet om forlik på 227 millioner kroner i Weinstein-saken22:04NorgeLørenskog-saken: – Folk sier de har sett henne
Populært