Kvart år vert tusenvis av mindreårige jenter gifte i USA

<p>I 1998 skapte Tina Akers (13) og Wayne Compton (29) overskrifter då dei gifta seg i delstaten Maryland. Hadde dei ikkje gifta seg hadde Compton risikert valdtektsdom for å ha sex med ein mindreårig.</p>
I 1998 skapte Tina Akers (13) og Wayne Compton (29) overskrifter då dei gifta seg i delstaten Maryland. Hadde dei ikkje gifta seg hadde Compton risikert valdtektsdom for å ha sex med ein mindreårig. Foto: Dudley M Brooks / AP / NTB scanpix

Dei siste åra har mange statar heva minimumsaldersgrensene for ekteskap, men motstanden mot ei absolutt aldersgrense på 18 år er stor.

Kvart år vert 12 millionar jenter gifta bort før dei fyller 18 år, ifølgje tal frå Plan International. Men ikkje alle desse barneekteskapa vert inngått i utviklingsland.

Kvart år vert tusenvis av mindreårige gifte i USA.

12 år gamle bruder

Myndigheitsalderen i USA er 18 år, men berre to amerikanske statar har totalforbod mot at mindreårige giftar seg.

I Mississippi kan ein gut gifta seg når han er 17 år, medan jenta berre må vere fylt 15 år. Staten har ikkje noko nedre aldersgrense for når barn kan gifta seg med samtykke frå foreldra. Heller ikkje California har ei slik nedre aldersgrense, sjølv om ein må vere 18 år for å bestemma sjølv om ein skal gifta seg.

Ein reknar med at kring 168.000 amerikanske barn under 18 år vart gifta bort mellom år 2000 og 2010. Tala frå organisasjonen Unchained at last er henta inn frå 38 delstatar.

Brorparten av ekteskapa (77 prosent) var mellom mindreårige jenter og eldre menn.

Dei fleste som vert gifte som mindreårige er 16- og 17-åringar, men i statane Louisiana og South-Carolina har barn så unge som 12 år vorte gifta bort.

Her kan du sjå ei oversikt over aldersgrensene i dei ulike statane.

Strengare reglar i Afghanistan

Sjølv om jenter er desidert mest utsette vert òg mindreårige gutar gifte i USA. Ifølgje FN er det på verdsbasis 115 millionar gutar som er vorte gifte før dei er 18 år gamle.

FN har som mål å få ein slutt på all barneekteskap, tidlege ekteskap og tvangsekteskap innan 2030. Dette er ein del av berekraftsmålet 5 om likestilling.

I samband med at Delaware i fjor vart første stat til å setje ei absolutt grense på 18 år for å inngå ekteskap, skreiv Heather Barr i Human Rights Watch at det er «betre vern i Afghanistan enn i enkelte amerikanske statar».

Ho viser til at land som Afghanistan, Honduras og Malawi har strengare reglar enn nokre av dei amerikanske statane.

I 2014 fekk Plan Intenational Norge mykje merksemd for kampanjen «Stopp bryllupet». I kampanjen hadde den fiktive 12-åringen Thea ein bryllaupsblogg i forkant av eit arrangert ekteskap med Geir (37). Foto: Plan International Norge
I 2014 fekk Plan Intenational Norge mykje merksemd for kampanjen «Stopp bryllupet». I kampanjen hadde den fiktive 12-åringen Thea ein bryllaupsblogg i forkant av eit arrangert ekteskap med Geir (37). Foto: Plan International Norge

Sherry (11) gifta seg med overgriparen

Fram til 2018 kunne norske 16- og 17-åringar gifta seg dersom dei fekk løyve frå foreldre/føresette og fylkesmannen. Denne lova vart endra i fjor etter press frå mellom anna Plan International Norge.

Etter kampanjar frå pressgrupper har òg fleire amerikanske delstatar dei siste åra sett på lovgjevinga si på nytt.

I fjor stemte Florida for eit absolutt forbod mot ekteskap under 17 år.

17-åringar som skal gifta seg må ha løyve frå foreldra og delta på eit ekteskapskurs i forkant. I tillegg får ikkje ein 17-åring gifte seg med ein person som er meir enn to år eldre, ifølgje Reuters.

Tidlegare kunne 16-åringar i Florida gifta seg med samtykke frå foreldre. I tillegg kunne dommarar tillate ekteskap for yngre personar dersom dei var gravide.

I USA har ein sett fleire tilfelle av at mindreårige jenter har vorte tvinga til å gifte seg med valdtektsmannen sin, anten for at han skal unngå straff eller fordi ein ikkje skal få barn utanfor ekteskap.

Ofte handlar det om ein eldre kjærast som risikerer ein valdtektsdom for å ha hatt sex med ein mindreårig, dersom dei ikkje er gift.

Sherry Johnson var ein av pådrivarane for lovendringa i Florida. Elleve år gamal vart ho gift med ein kyrkjetilsett som hadde valdteke ho gjentekne gongar sidan ho var åtte år og gjort ho gravid som niåring.

I januar 2018 vedtok Florida strengare lover kring barneekteskap. Aktivist Sherry Johnson, som vart tvinga til å gifte seg med overgriparen då ho var 11 år gamal, var delvis nøgd med sigeren. Foto: Brendan Farrington / AP
I januar 2018 vedtok Florida strengare lover kring barneekteskap. Aktivist Sherry Johnson, som vart tvinga til å gifte seg med overgriparen då ho var 11 år gamal, var delvis nøgd med sigeren. Foto: Brendan Farrington / AP

Chelsea Clinton mot barneekteskap

Fraidy Reiss, ei jødisk kvinne frå Brooklyn i New York, som vart utsett for arrangert ekteskap i ein alder av 19 år kalla lovendringa i Florida «eit steg i riktig retning, men det er absolutt ikkje ein siger».

I 2011 grunnla Reiss organisasjonen Unchained at last for å støtte kvinner som vil ut av tvangsekteskap.

I juni i fjor vart hennar heimstat, New Jersey, den andre i USA som vedtok eit totalforbod mot barneekteskap. Med på laget har ho mellom andre Chelsea Clinton, dottera til tidlegare president Bill Clinton og presidentkandidat i 2016, Hillary Clinton.

I ein kommentar på nettstaden Refinery 29 argumenterer Clinton og Reiss med at det er dobbelt så stort sannsyn for at barnebruder i USA droppar ut av high school, det er òg mindre sannsynleg at dei fullfører college og dei er mykje meir utsette for fattigdom.

Jentene er òg meir utsett for hjarteinfarkt, psykisk sjukdom og partnervald, skriv Clinton og Reiss.

Må ha hemmeleg adresse

Sjølv om USA har tilslutta seg FN sitt berekraftsmål, er det mykje motstand mot ei absolutt aldersgrense på 18 år for å gifte seg.

I BBC-dokumentaren «America’s Child Brides» fortel Reiss frå Unchained at last at dei mottek trugslar på grunn av arbeidet dei gjer. Som eit resultat av dette har kontoret hemmeleg adresse.

Fraidy Reiss har sjølv vorte overraska over motstanden mot å setje ei absolutt aldersgrense.

Fryktar høgare aborttal

I 2017 var staten New Hampshire på veg mot ei absolutt aldersgrense for ekteskap, men republikanaren David Bates stoppa forslaget.

– Ved å forby alle under 18 år å gifta seg ville du for alltid sikra at alle barn som vert fødde av ein mindreårig vert fødde utanom ekteskapet. Det er ikkje god offentleg politikk og vil truleg få fleire unge til å velja abort, sa Bates til BBC tidlegare i år.

Han viser òg til at staten i løpet av dei siste fem åra i snitt berre har hatt 4,6 ekteskap der mindreårige har vore involverte.

Staten har likevel auka minimumsalderen frå 13 til 16 år og gjort krava for å inngå ekteskap blant mindreårige strengare.

Andre motargument er religiøs fridom og at 17-åringar kan verve seg i militæret. Militærargumentet går lenger. Dersom far er i militæret og gift, vil både mor og barn vere dekt av helseforsikringa, noko dei ikkje er om dei ikkje er gift.

Les også innlegget frå Ferdinand Aspaas: Barneekteskap: Eit liv i glashus

Bryllaupstrafikk

Sidan 2016 har 13 statar heva minimumsgrensa for ekteskap til 16 år og innført krav om samtykke frå foreldre og ein dommar.

Men dersom ein person er for ung til å gifte seg i heimstaten kan foreldra berre frakta barnet over ei delstatsgrense.

I 2016 vart ein far frå delstaten Idaho dømt ti fire månaders fengsel for å ha frakta si 15 år gamle gravide dotter til delstaten Missouri der ho måtte gifta seg med ein 24 år gamal ven av familien som hadde skjenka ho og hatt sex med ho i bilen sin. Dommen vart mellom anna omtalt av nyheitsbyrået Associated Press.

Sidan det var nok med underskrifta frå ein forelder hadde staten Missouri den tvilsame æra av å vera ein destinasjon for barnebryllaup.

The Kansas City Star hadde ein serie om barnebryllaup i 2018, der dei fortalde korleis mindreårige jenter vert tvinga til å gifte seg med eldre menn som ofte er kjærastane deira for at dei skal unngå valdtektsanklager.

I fjor vedtok staten nye lover som heva minimumsalderen for ekteskap med samtykke frå foreldre til 16 år. Den nye lova innber òg at personar over 21 år ikkje kan gifta seg med ein person på 16 år, ifølgje Kansas City Star.

Les også: UNICEF-rapport: Utdanning gjer at færre jenter vert gifta vekk

Eit kjønna valdsproblem

Aktivisten Fraidy Reiss er tydeleg på at barneekteskap er eit menneskerettsbrot. Fordi fleirparten av kvinnene som vert gift som mindreårige er 16-17 år er ho ikkje nøgd før aldersgrensa på 18 år er absolutt.

Ho fortel til BBC at kvinnene som tek kontakt med dei kjem frå alle store religionar, men og frå sekulære heimar. Dei kjem frå alle sosioøkonomiske nivå og det er både familiar som har vore i USA i generasjonar og immigrantar frå alle verdshjørne.

– Fellestrekka er éin: Det er nesten alltid ei jente eller kvinne som vert utsett for dette. To: Gjerningspersonane er nesten alltid foreldra, seier Reiss, som kallar det eit kjønna valdsproblem.

Les også: Vart gift som 15 åring – ungdom krev lovendring i Tanzania

Ei av tre jenter i Tanzania blir gifte før dei atten år. Joyce (25) var ei av dei. Foto: Plan International / Rob Beechey
Ei av tre jenter i Tanzania blir gifte før dei atten år. Joyce (25) var ei av dei. Foto: Plan International / Rob Beechey

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
02:00 Fem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia01:52 Ni år gammel gutt savnet i Oslo01:33 Mann til sykehus etter trafikkulykke i Moss00:54 Dansk mann pågrepet etter drap i Malmö00:53 Politiet ønsker tips etter voldtekt i Stavanger00:24 Prins Andrew: Dårlig dømmekraft å fortsette vennskapet med Epstein00:11 Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang22:49 Sverige klare for EM etter sterk borteseier over Romania22:08 Kvinne funnet drept i Florø22:04 Frode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang21:51 Anita Berg: – Kjempegodt å høre stemmen hans21:39 15-åring uten armer og bein brutalt behandlet av politiet i video21:13 Veksel-spøkelset: Kronestykket kan forsvinne20:59 Demokratene vurderer å se på Trumps tvitring i riksrettssaken20:46 Over 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året20:35 Mystisk stein i Odda avslører dato for «Ragnarok»19:51 Historisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein19:51 Sørloth-dobbel etter hasteinnhopp mot Færøyene19:25 Nå kan norske tog få to etasjer19:09 Bill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42 Søreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken18:04 Tidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02 Haaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene17:56 Manshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45 NRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50 Høyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30 Gratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55 Tror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54 Følte seg truet av Trump under høringen15:15 Tyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07 Kirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06 Skal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11 Equinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02 Valg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01 Palestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52 Frode Berg løslatt i Litauen13:42 Helsesista får dialektpris13:11 Klæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10 Støttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56 Trumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56 Svømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50 Spiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39 Pressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38 Guvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22 Internasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03 Oscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41 Snøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39 Moskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26 Ordfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55 Ny ordning gjør det enklere å melde flytting10:53 Nær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44 Roper varsku om stigende havnivå10:09 Hamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55 Halvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38 Hovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35 Nytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07 Lippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48 Siv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30 Thorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21 Sveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:12 Sjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11 Zikasmitte i Europa før første gang08:09 Regjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48 Sterling reagerer på Gomez-buing07:33 500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23 Oslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20 Fotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02 SD største parti i Sverige på måling06:59 Litauens president har benådet to spiondømte russere06:39 King om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15 Kvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10 Dette skjer i dag06:09 Dette skjedde i natt05:54 Kripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36 To palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30 Rødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00 Trump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12 Warrens skatteforslag får kritikk03:46 Forsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10 Ansatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01 Stoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42 To elever drept i skyting på skole i California01:22 MDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59 Nær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14 Ronaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04 Trump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42 Datter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22 Pompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08 Pelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55 Ble fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33 Tyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26 Kvinne siktet for drap i Oslo20:17 Nav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49 Swire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18 USA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46 Fant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39 Krigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13 Nytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37 Elever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15 Italia erklærer unntakstilstand i Venezia
Siste nytt
02:00VerdenFem Morales-tilhengere drept i sammenstøt i Bolivia01:52NorgeNi år gammel gutt savnet i Oslo01:33NorgeMann til sykehus etter trafikkulykke i Moss00:54VerdenDansk mann pågrepet etter drap i Malmö00:53NorgePolitiet ønsker tips etter voldtekt i Stavanger00:24VerdenPrins Andrew: Dårlig dømmekraft å fortsette vennskapet med Epstein00:11NorgeFrode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang22:49SportSverige klare for EM etter sterk borteseier over Romania22:08NorgeKvinne funnet drept i Florø22:04NorgeFrode Berg i Facebook-video: – Det har vært tøft og ventetida lang21:51NorgeAnita Berg: – Kjempegodt å høre stemmen hans21:39Verden15-åring uten armer og bein brutalt behandlet av politiet i video21:13PengerVeksel-spøkelset: Kronestykket kan forsvinne20:59VerdenDemokratene vurderer å se på Trumps tvitring i riksrettssaken20:46PengerOver 6.000 bedrifter i Norge har gått konkurs det siste året20:35NorgeMystisk stein i Odda avslører dato for «Ragnarok»19:51SportHistorisk kveld for Finland – til EM etter seier over Liechtenstein19:51SportSørloth-dobbel etter hasteinnhopp mot Færøyene19:25ReiseNå kan norske tog få to etasjer19:09PolitikkBill Clinton til Trump: Gjør jobben din!18:42NorgeSøreide: Det ble klart at Litauen var eneste mulighet i Frode Berg-saken18:04VerdenTidligere Trump-rådgiver Roger Stone kjent skyldig på alle punkter18:02SportHaaland stoppet av vondt kne, norsk 4-0 over Færøyene17:56NorgeManshaus gikk rettens vei for å beholde kontrollen over formuen – tapte17:45NorgeNRK vil ikke beklage til Treholt: – Viktig å beskrive handlingsmønsteret16:50NorgeHøyesterett forkaster Svein Ludvigsens anke16:30NorgeGratis-taxi skal ta Oslo-kvinner trygt hjem fra julebord15:55SportTror Ødegaard kan rekke Real-kampen15:54PolitikkFølte seg truet av Trump under høringen15:15VerdenTyrkia utviser 40.000 flyktninger fra Istanbul15:07NorgeKirkenes-ordfører om Berg-utveksling: – En gledens dag15:06MotorSkal investere 60 milliarder euro i elbiler14:11PengerEquinor kjøper inspeksjonstjenester for 3,5 milliarder kroner14:02PolitikkValg i Hviterussland uten reell opposisjon14:01VerdenPalestinere sier at Israel bombet feil manns familie13:52VerdenFrode Berg løslatt i Litauen13:42KulturHelsesista får dialektpris13:11SportKlæbos erkerival regjerte i langrennsåpning13:10NorgeStøttegruppen for Frode Berg: – Dette er norgeshistorie12:56PolitikkTrumps rådgiver frykter ikke å bli latt i stikken12:56SportSvømmer forklarer smadret dopingprøve for hele verden12:50NyheterSpiondømte Treholt tar kraftig oppgjør med NRKs «gråtehistorie»12:39KulturPressestøtten til Morgenbladet mer enn doblet12:38ReiseGuvernør i Indonesia: Fattige turister ikke er velkomne12:22ReiseInternasjonal rangering: Billig parkering gjør Oslo til en god by for bilister12:03NorgeOscar André Ocampo Overn (15) bisettes11:41VerdenSnøkaos i Frankrike – 300.000 boliger uten strøm11:39VerdenMoskva vil gjengjelde Litauens benådning av spiondømte russere11:26ReiseOrdfører: – Vi har ødelagt Venezia10:55NorgeNy ordning gjør det enklere å melde flytting10:53VerdenNær en halv million drevet på flukt av flom i Sør-Sudan10:44VerdenRoper varsku om stigende havnivå10:09VerdenHamas ikke lenger skyteskive for Israel09:55NorgeHalvparten av norske teologer jobber ikke som prester09:38NorgeHovedtillitsvalgt: – Nav er i hardt vær09:35ReiseNytt cruiseskip bidrar til 100.000 nye cruiseturister til Bergen09:07SportLippi gir seg som landslagssjef i Kina – igjen08:48PengerSiv skroter forslag til innstramming i boliglån08:30SportThorsby skynder seg langsomt mot fast plass08:21PengerSveriges SSB med omfattende feil i arbeidsledighetsstatistikk – norske Evry får skylda08:12NorgeSjøvegan-drapet ankes til Høyesterett08:11Helse og livsstilZikasmitte i Europa før første gang08:09NorgeRegjeringen gjør ingen endringer i boliglånsforskriften07:48SportSterling reagerer på Gomez-buing07:33Norge500 gater og veier i Norge har fått nye navn07:23KulturOslo kommune vil ha NRKs hovedkontor på Økern07:20SportFotball: 1. divisjon oppsummert i tall07:02PolitikkSD største parti i Sverige på måling06:59VerdenLitauens president har benådet to spiondømte russere06:39SportKing om målrekorden: – Han tar meg nok igjen ganske kjapt06:15NorgeKvinne siktet for drap og drapsforsøk i Oslo06:10NorgeDette skjer i dag06:09NorgeDette skjedde i natt05:54NorgeKripos har hentet hjem overgrepstiltalt nordmann05:36VerdenTo palestinere såret i israelske luftangrep mot Gazastripen05:30PolitikkRødt vil bruke 5,3 milliarder kroner mot familiefattigdom05:00VerdenTrump: Riksrettsprosessen veldig tøft for familien04:12PengerWarrens skatteforslag får kritikk03:46NorgeForsvarsansatte siktet for grovt underslag av våpen03:10NorgeAnsatte mener styret må gå om det blir kutt på Politihøgskolen03:01VerdenStoltenberg frykter IS-fanger kan slippe fri01:42VerdenTo elever drept i skyting på skole i California01:22PengerMDG vil øke bensinavgiften med fem kroner literen00:59VerdenNær 14 millioner amerikanere så riksrettshøringen00:14SportRonaldo-trippel bidro til at EM-sluttspillet er nesten i boks for Portugal00:04VerdenTrump ber høyesterett gripe inn for å stanse skatteinnsyn23:42NorgeDatter meldte faren til barnevernet etter funn av nakenbilder23:22VerdenPompeo: Europa må hente hjem sine IS-krigere22:08VerdenPelosi: – Militærhjelpen til Ukraina brukt som en bestikkelse20:55VerdenBle fanget i sovjetisk bunker - overlevde på uhyggelig vis20:33SportTyrkia og Frankrike klare for fotball-EM20:26NorgeKvinne siktet for drap i Oslo20:17PengerNav-ofre får penger på konto fra neste uke19:49PengerSwire Seabed i Bergen legges ned – 151 mister jobben19:18PengerUSA truer Verdens handelsorganisasjon – anklager Norge18:46Helse og livsstilFant levende slektning av utdødd gigant-ape18:39NorgeKrigshelten Åge Aulie er død – 85 år gammel18:13KulturNytt konsept skulle erstatte nobelkonserten – nå er det avlyst17:37VerdenElever drept - flere såret i skyting på skole i California17:15ReiseItalia erklærer unntakstilstand i Venezia
Populært