3 milliarder fugler har forsvunnet i USA og Canada siden 1970

I 1970 var det rundt 10,1 milliarder fugler i USA og Canada. Nå er det rundt 7,2 milliarder fugler igjen. Nedgangen tilsvarer et fall på 29 prosent de siste 50 årene. Bildet viser en prærielerketrupial. Illustrasjonsfoto: David Zalubowski / AP / NTB scanpix
I 1970 var det rundt 10,1 milliarder fugler i USA og Canada. Nå er det rundt 7,2 milliarder fugler igjen. Nedgangen tilsvarer et fall på 29 prosent de siste 50 årene. Bildet viser en prærielerketrupial. Illustrasjonsfoto: David Zalubowski / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I løpet av de siste 50 åra har én av fire nordamerikanske fugler blitt borte. – Det går til helvete, sier norsk professor.

1. september 1914 døde en due ved navn Martha i Cincinnati Zoo i USA.

Hun var det aller siste eksemplaret av arten vandredue, og med dødsfallet i 1914 var altså arten utryddet. Årsaken var i all hovedsak intens jakt.

Hendelsen var nærmest ufattelig.

For bare et århundre eller to tidligere hadde vandredua vært den mest tallrike fuglen i USA – kanskje i hele verden – med en bestand på milliarder av individer.

Historien om vandreduas undergang er en påminnelse om noe få av oss er bevisst: Nemlig at svært vanlige arter også kan være i fare.

Denne uka fikk vi nok en bekreftelse på dette, i form av en ny undersøkelse av fuglebestandene i Nord-Amerika.

Én av fire forsvunnet

Kenneth Rosenberg fra Cornell University og kollegaer fra USA og Canada har samlet inn en rekke registreringer over bestandene til 529 fuglearter i Nord-Amerika, fra 1970 og fram til nå. I tillegg har de brukt data fra 143 værradarer, i tiåret mellom 2007 og 2017.

Til sammen tegner dataene et dystert bilde.

Det finnes nesten 3 milliarder færre fugler i Nord-Amerika i dag, sammenlignet med 1970. Det tilsvarer en reduksjon i bestandene på 29 prosent. Over én av fire fugler er altså borte.

Dataene fra værradarene bekrefter tendensen.

Disse instrumentene kan registrere trekkfugler som passerer foran radaren om natta. Slike passeringer gikk ned med nesten 14 prosent på ti år.

Les også: Vi vet for lite om insektene som forsvinner

Vanlige og viktige

Det spesielle i arbeidet til Rosenberg og co, er at de ikke konsentrerte seg om truede arter og utryddelse, slik de fleste tidligere undersøkelser.

Derimot så forskerne på det samlede antallet fugler. Dermed får vi også et bilde av utviklinga i svært vanlige arter. Og det er viktig.

De vanlige artene spiller ofte avgjørende roller i økosystemene. De er for eksempel viktig mat for andre dyr, eller de holder skadeinsekter i sjakk. Fordi det er så mange av dem, gjør de også en stor jobb i økosystemet. Blir de mye færre, kan konsekvensene bli store. Også for oss. For vi er også avhengig av godene økosystemene gir oss.

Rosenbergs studie viser nettopp at mange vanlige arter går dramatisk tilbake. Mest utsatt var fugler som lever i graslandskaper, for eksempel flere spurvearter. Over halvparten av disse fuglene var forsvunnet, sammenlignet med 1970. Kystfugler var også en gruppe med stor nedgang.

Våtmarksfugler, i hovedsak andefugler, hadde derimot en viss fremgang. Dette har trolig sammenheng med at det er innført vernetiltak i mange amerikanske våtmarksområder, blant annet for å sikre gode bestander for jakt.

Les også: Insektene dør, men det finnes en vakker og velduftende løsning

– Imponerende arbeid

– Dette er et imponerende arbeid, med et stort og veldig godt datamateriale, sier professor Svein Dale fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU.

Han er ikke i tvil om at resultatene i studien er riktige. De stemmer dessuten svært godt overens med en lignende undersøkelse fra Europa, publisert i 2015. Også her var det de vanlige fuglene som gikk mest tilbake.

– Parallelle funn i alle deler av verden viser at jordas økosystemer er i ferd med å kollapse. Det går til helvete for naturen i et stadig høyere tempo, sier Dale til forskning.no.

Les også:

Urovekkende tendens

Også studier fra Norge viser dramatiske endringer i fuglesamfunnene. Og i tillegg finnes det tegn på at tapet av individer ikke bare gjelder fugler. Studier på insekter og andre grupper viser samme urovekkende tendens.

– I Norge skjer det store endringer i fjell-økosystemene fordi mange fuglearter går raskt tilbake, forteller professor Bern-Erik Sæther fra Centre for Biodiversity Dynamics ved NTNU.

– Det finnes selvfølgelig også naturlige svingninger, men dette er en nedadgående trend i et omfang som vi aldri har opplevd i moderne tid.

Les også:

Enorm arealbruk

Både Sæther og Dale mener at menneskenes intense bruk av kloden trolig er mye av årsaken til at det blir færre fugler.

– Vi bruker stadig større arealer, og det finnes stadig færre upåvirkede områder, sier Dale.

I tillegg spiller trolig andre faktorer inn, som bruk av giftige sprøytemidler i landbruket og nedgang i bestander av ulike insekter.

– Det er trolig snakk om en cocktail av ulike inngrep som vi ikke vet omfanget av, sier Sæther.

Han mener vi vet skremmende lite, både om årsakene til og konsekvensene av den dramatiske reduksjonen i antallet arter.

Les også:

Stor effekt i økosystemene

Hva skjer når det blir dramatisk færre av en tidligere tallrik art som spiller en nøkkelrolle i et økosystem?

– Vi aner ikke, sier Sæther.

Skal vi dømme ut fra det vi vet om sjeldne arter, ser det imidlertid ikke så lyst ut.

– Vi har sett at når sjeldne arter blir borte fra et økosystem, så er effektene på økosystemet langt større enn man skulle tro.

Dessuten er det å være vanlig ingen garanti for artens framtid. Forskning har vist at arter kan forsvinne mye fortere enn man skulle forvente. Som den amerikanske vandredua.

Og før eller senere, vil forsvinningene og endringene ramme oss.

– Vi er en del av naturen, det må vi aldri glemme. Vi er avhengig av at økosystemene rundt oss gir oss det vi trenger som art, sier Sæther.

Han mener det har vært altfor lite fokus på disse problemene i naturen. Det har ikke vært politisk vilje, verken til å skaffe kunnskap om eller gjøre noe med truslene mot det biologiske mangfoldet.

– Jeg synes det er skremmende at et så viktig fenomen med potensielt alvorlige konsekvenser er så lite forstått. Norge burde vært en pådriver for å finne løsninger.

(Saken fortsetter under)

Gulbrynkjernebiteren holder til i barskoger i Nord-Amerika. De er en av artene i studien til Kenneth Rosenberg og kollegaene. Foto: Jay McGowan, Macaulay Library at Cornell Lab of Ornithology
Gulbrynkjernebiteren holder til i barskoger i Nord-Amerika. De er en av artene i studien til Kenneth Rosenberg og kollegaene. Foto: Jay McGowan, Macaulay Library at Cornell Lab of Ornithology

Skuffende innsats

Dale fra NMBU mener også det er på høy tid at folk og politikere våkner.

– Den naturforvaltningen vi har gjort hittil har vært brannslukking for å hindre at sjeldne arter dør ut. Men skal vi sikre fungerende økosystemer, må vi satse i en helt annen skala.

– Vi må gjøre dramatiske endringer i vår bruk av naturressurser over hele kloden, sier Dale.

Han er imidlertid skuffet over innsatsen så langt.

– Mantraet om økt vekst lever i beste velgående. Men økt vekst er ødeleggelse av natur. Vi må i stedet bruke mindre ressurser, energi og areal. Skoghogst og utbygging av bygninger og veier spiser også av naturen. Vi kan ikke fortsette sånn.

Les også:

For mange mennesker

Jordbruket bør legges om fra monokulturer og stor bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, til mer varierte landskaper der fugler og andre dyr kan finne frø, insekter og gjemmesteder. Men samtidig kan dette faktisk føre til enda større arealbruk.

– Det er et dilemma, sier Dale.

Han mener den langsiktige løsningen for kloden rett og slett må være at vi blir færre. Ser vi bort fra rotter og mus, er mennesket helt klart det mest tallrike pattedyret på kloden. Målt i ren masse, utgjør menneskene og våre husdyr 96 prosent av alle pattedyr, ifølge en studie publisert i tidsskriftet PNAS i 2018.

– Mesteparten av kloden er sterkt påvirket. Jorda befolkes av mennesker og husdyr, og vi har langt overskredet klodens bærenivå. Vi må reversere denne utviklinga for at ikke store deler av det biologiske mangfoldet skal gå tapt.

Trenger politiske løsninger

Både Dale og Sæther mener vi trenger langsiktige politiske løsninger, både for å skaffe oss kunnskap om situasjonen og å finne mulige løsninger på problemene.

– Skal noe monne, så må det bestemmes av politikerne og gjelde i både Norge og andre land, sier Dale.

Ingen av de to forskerne tror du og jeg kan gjøre stort som enkeltpersoner.

– Dette er et typisk eksempel på at det å få til bærekraftig utvikling krever overordnet planlegging og langsiktighet, sier Sæther.

– Hver enkelt kan ikke gjøre det. Men det at vi bryr oss og stiller krav til politikere er viktig.

Dale stemmer i:

– Det å stemme på politikere som tør å ta tak på en drastisk måte – det er det eneste som hjelper i det lange løp.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
10:04 Thingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45 Pizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29 SOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29 Pence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55 DUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53 18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41 Hovland satte PGA-rekord08:28 Lastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14 Får kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08 Faren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56 Senterpartiet klatrer videre på ny måling07:45 – Færre farlige islamister i Tyskland07:39 Politiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10 15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07 Skittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07 Brexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00 Justin Trudeaus glorie har bleknet06:53 Russland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48 De norske alpinstjernene savner Svindal06:10 Kallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09 Folkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00 NAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50 Dette skjer i dag05:41 Dette skjedde i natt05:30 NHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19 Trailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17 Kraftig smell i sentrale Stockholm05:15 Prognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13 Kraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52 Del av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15 35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11 Frontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47 Studie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25 Trusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37 Straffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18 Bokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15 Mann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03 Tusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30 NVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20 Catalonias leder: Volden må stoppe01:00 Erdogan møter Putin i neste uke00:58 Økokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31 Trump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02 Mnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53 SDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35 Skole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50 Waras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01 Hegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39 Kvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35 Italiensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27 Tverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58 Mann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37 Sønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46 Sky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34 SOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29 Kan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02 NASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29 Trump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14 Johnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51 Litauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46 Corbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45 Elleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43 Thingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28 Tidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24 Mann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23 Alle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06 Mennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50 EUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19 Ny gullstøvel til Messi16:00 Vy går til søksmål mot Vy15:50 Drapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49 Catalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44 Den norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32 Over 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok
Siste nytt
10:04SportThingnes Bø pådro seg lårskade i fall09:46Penger11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt09:45PengerPizzakjeden Domino's vil forlate Norge09:29VerdenSOHR: 300.000 på flukt etter Tyrkias angrep09:29VerdenPence og Pompeo skal forsøke å overtale Erdogan08:55PolitikkDUP sier de ikke kan støtte Johnsons brexitavtale08:53Motor18 elbiler per ladepunkt i Norge08:41SportHovland satte PGA-rekord08:28NorgeLastebil mistet dekk på E6 - traff flere biler08:14PengerFår kjeft for å stole på Posten: – Han aner ikke hva som skjer08:08VerdenFaren til offer for skoleskyting får oppreisning07:56PolitikkSenterpartiet klatrer videre på ny måling07:45Verden– Færre farlige islamister i Tyskland07:39NorgePolitiet snevrer inn tidsrommet i Hagen-saken07:10Norge15 ambassadører fikk passord frastjålet07:07VerdenSkittkasting og drama under møte i Det hvite hus07:07VerdenBrexitforhandlingene fortsatte i de sene nattetimer07:00PolitikkJustin Trudeaus glorie har bleknet06:53VerdenRussland om europeiske land: – Har halen mellom beina og er redde for Washington06:48SportDe norske alpinstjernene savner Svindal06:10PolitikkKallmyr vil ikke stille seg i veien for utlevering av IS-fanger06:09VerdenFolkevalgte bortvist etter tilrop mot Hongkongs leder06:00PengerNAV-rapport: Nye AAP-regler har ført til at flere går på sosialstønad05:50NorgeDette skjer i dag05:41NorgeDette skjedde i natt05:30PengerNHO ser fremtidsmuligheter i maritime næringer05:19NorgeTrailer sperrer E6 i sør for Soknedal i Trøndelag05:17VerdenKraftig smell i sentrale Stockholm05:15PengerPrognose: Økende arbeidsledighet og lav boligprisvekst framover05:13VerdenKraftig jordskjelv rammet Filippinene04:52PengerDel av handelsavtale mellom USA og Kina blir formalisert04:15Verden35 pilegrimer omkom i bussulykke i Saudi-Arabia04:11VerdenFrontex: Økning i antall ulovlige grensepasseringer til EU03:47Helse og livsstilStudie: Eldre får det bedre når de trapper ned medisinbruken03:25VerdenTrusselen fra høyreekstreme øker i Australia02:37PengerStraffetoll fra EU på Boeing-fly kan gi Norwegian kjemperegning02:18SportBokser døde fire dager etter knockout i kamp02:15NorgeMann med machete pågrepet for innbrudd og trusler02:03VerdenTusenvis protesterte mot straff for sexundervisning i Polen01:30NorgeNVE: Klimaendringer vil gi kraftig vekst i norsk vannkraft01:20VerdenCatalonias leder: Volden må stoppe01:00VerdenErdogan møter Putin i neste uke00:58PengerØkokrim sikter Bitcoins Norge-sjefen i Stavanger00:31VerdenTrump i brev til Erdogan: – Ikke gjør noe dumt00:02VerdenMnuchin: Tyrkia kan vente seg flere sanksjoner23:53VerdenSDF-lederen sier USA har brutt sine løfter i Syria23:35NorgeSkole-app ga ut hemmelige opplysninger igjen – nå på Østlandet22:50NorgeWaras samboer kan bli etterforsket ytterligere22:01SportHegerberg tangerte målrekorden i mesterligaen og ble gratulert av Mittag21:39NorgeKvinne (59) dømt til ett års fengsel for grov hvitvasking og heleri21:35ReiseItaliensk landsby lei av at turister havner på villspor21:27PolitikkTverrpolitisk fordømmelse av tilbaketrekkingen fra Syria vedtatt i Washington20:58NorgeMann i 30-årene alvorlig skadd i trafikkulykke i Oslo20:37NorgeSønn hadde falt og blødde – far tatt for å ha kjørt i 137 kilometer i timen19:46SportSky Sports: Pogba og de Gea mister Liverpool-kampen19:34VerdenSOHR: Syriske og russiske styrker rykker inn i grenseby19:29Helse og livsstilKan bli ofret av KrF i regjering: – Vet ikke jeg hvordan jeg skal klare meg19:02VerdenNASA-forsker: – Vi fant liv på Mars på 70-tallet18:29PolitikkTrump: USA forhandler med Tyrkia i Syria-konflikten18:14VerdenJohnson: – Ingen gjennombrudd ennå17:51NorgeLitauiske medier: Utvekslingsavtale på plass for Frode Berg17:46PolitikkCorbyn: – Labour vil trolig stemme mot Johnsons avtale17:45NorgeElleve års fengsel for drapsforsøk på sju personer i Oslo17:43SportThingnes Bø fikk fair play-pris: – Stort17:28NorgeTidligere voldtektsdømt danser må møte i retten igjen17:24NorgeMann dømt til ti og et halvt års fengsel for seksuelle overgrep17:23NorgeAlle de pågrepne i voldtektssaken i Hønefoss løslates17:06VerdenMennene feiret voldtekt med «high five» og klem16:50PolitikkEUs president: – Brexit kan være avklart om sju-åtte timer16:19SportNy gullstøvel til Messi16:00PengerVy går til søksmål mot Vy15:50NorgeDrapsdømt mann vil prøveløslates – opp til domstol å avgjøre15:49VerdenCatalonia: Tusenvis har sluttet seg til protestmarsjer15:44PengerDen norske kronen svakest mot euro siden finanskrisen15:32PengerOver 500 gårder kan ryke: – Dette kunne vært unngått15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet14:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie funnet i kjeller etter ni år – ventet på dommedag12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok
Populært