3 milliarder fugler har forsvunnet i USA og Canada siden 1970

I 1970 var det rundt 10,1 milliarder fugler i USA og Canada. Nå er det rundt 7,2 milliarder fugler igjen. Nedgangen tilsvarer et fall på 29 prosent de siste 50 årene. Bildet viser en prærielerketrupial. Illustrasjonsfoto: David Zalubowski / AP / NTB scanpix
I 1970 var det rundt 10,1 milliarder fugler i USA og Canada. Nå er det rundt 7,2 milliarder fugler igjen. Nedgangen tilsvarer et fall på 29 prosent de siste 50 årene. Bildet viser en prærielerketrupial. Illustrasjonsfoto: David Zalubowski / AP / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

I løpet av de siste 50 åra har én av fire nordamerikanske fugler blitt borte. – Det går til helvete, sier norsk professor.

1. september 1914 døde en due ved navn Martha i Cincinnati Zoo i USA.

Hun var det aller siste eksemplaret av arten vandredue, og med dødsfallet i 1914 var altså arten utryddet. Årsaken var i all hovedsak intens jakt.

Hendelsen var nærmest ufattelig.

For bare et århundre eller to tidligere hadde vandredua vært den mest tallrike fuglen i USA – kanskje i hele verden – med en bestand på milliarder av individer.

Historien om vandreduas undergang er en påminnelse om noe få av oss er bevisst: Nemlig at svært vanlige arter også kan være i fare.

Denne uka fikk vi nok en bekreftelse på dette, i form av en ny undersøkelse av fuglebestandene i Nord-Amerika.

Én av fire forsvunnet

Kenneth Rosenberg fra Cornell University og kollegaer fra USA og Canada har samlet inn en rekke registreringer over bestandene til 529 fuglearter i Nord-Amerika, fra 1970 og fram til nå. I tillegg har de brukt data fra 143 værradarer, i tiåret mellom 2007 og 2017.

Til sammen tegner dataene et dystert bilde.

Det finnes nesten 3 milliarder færre fugler i Nord-Amerika i dag, sammenlignet med 1970. Det tilsvarer en reduksjon i bestandene på 29 prosent. Over én av fire fugler er altså borte.

Dataene fra værradarene bekrefter tendensen.

Disse instrumentene kan registrere trekkfugler som passerer foran radaren om natta. Slike passeringer gikk ned med nesten 14 prosent på ti år.

Les også: Vi vet for lite om insektene som forsvinner

Vanlige og viktige

Det spesielle i arbeidet til Rosenberg og co, er at de ikke konsentrerte seg om truede arter og utryddelse, slik de fleste tidligere undersøkelser.

Derimot så forskerne på det samlede antallet fugler. Dermed får vi også et bilde av utviklinga i svært vanlige arter. Og det er viktig.

De vanlige artene spiller ofte avgjørende roller i økosystemene. De er for eksempel viktig mat for andre dyr, eller de holder skadeinsekter i sjakk. Fordi det er så mange av dem, gjør de også en stor jobb i økosystemet. Blir de mye færre, kan konsekvensene bli store. Også for oss. For vi er også avhengig av godene økosystemene gir oss.

Rosenbergs studie viser nettopp at mange vanlige arter går dramatisk tilbake. Mest utsatt var fugler som lever i graslandskaper, for eksempel flere spurvearter. Over halvparten av disse fuglene var forsvunnet, sammenlignet med 1970. Kystfugler var også en gruppe med stor nedgang.

Våtmarksfugler, i hovedsak andefugler, hadde derimot en viss fremgang. Dette har trolig sammenheng med at det er innført vernetiltak i mange amerikanske våtmarksområder, blant annet for å sikre gode bestander for jakt.

Les også: Insektene dør, men det finnes en vakker og velduftende løsning

– Imponerende arbeid

– Dette er et imponerende arbeid, med et stort og veldig godt datamateriale, sier professor Svein Dale fra Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning ved NMBU.

Han er ikke i tvil om at resultatene i studien er riktige. De stemmer dessuten svært godt overens med en lignende undersøkelse fra Europa, publisert i 2015. Også her var det de vanlige fuglene som gikk mest tilbake.

– Parallelle funn i alle deler av verden viser at jordas økosystemer er i ferd med å kollapse. Det går til helvete for naturen i et stadig høyere tempo, sier Dale til forskning.no.

Les også:

Urovekkende tendens

Også studier fra Norge viser dramatiske endringer i fuglesamfunnene. Og i tillegg finnes det tegn på at tapet av individer ikke bare gjelder fugler. Studier på insekter og andre grupper viser samme urovekkende tendens.

– I Norge skjer det store endringer i fjell-økosystemene fordi mange fuglearter går raskt tilbake, forteller professor Bern-Erik Sæther fra Centre for Biodiversity Dynamics ved NTNU.

– Det finnes selvfølgelig også naturlige svingninger, men dette er en nedadgående trend i et omfang som vi aldri har opplevd i moderne tid.

Les også:

Enorm arealbruk

Både Sæther og Dale mener at menneskenes intense bruk av kloden trolig er mye av årsaken til at det blir færre fugler.

– Vi bruker stadig større arealer, og det finnes stadig færre upåvirkede områder, sier Dale.

I tillegg spiller trolig andre faktorer inn, som bruk av giftige sprøytemidler i landbruket og nedgang i bestander av ulike insekter.

– Det er trolig snakk om en cocktail av ulike inngrep som vi ikke vet omfanget av, sier Sæther.

Han mener vi vet skremmende lite, både om årsakene til og konsekvensene av den dramatiske reduksjonen i antallet arter.

Les også:

Stor effekt i økosystemene

Hva skjer når det blir dramatisk færre av en tidligere tallrik art som spiller en nøkkelrolle i et økosystem?

– Vi aner ikke, sier Sæther.

Skal vi dømme ut fra det vi vet om sjeldne arter, ser det imidlertid ikke så lyst ut.

– Vi har sett at når sjeldne arter blir borte fra et økosystem, så er effektene på økosystemet langt større enn man skulle tro.

Dessuten er det å være vanlig ingen garanti for artens framtid. Forskning har vist at arter kan forsvinne mye fortere enn man skulle forvente. Som den amerikanske vandredua.

Og før eller senere, vil forsvinningene og endringene ramme oss.

– Vi er en del av naturen, det må vi aldri glemme. Vi er avhengig av at økosystemene rundt oss gir oss det vi trenger som art, sier Sæther.

Han mener det har vært altfor lite fokus på disse problemene i naturen. Det har ikke vært politisk vilje, verken til å skaffe kunnskap om eller gjøre noe med truslene mot det biologiske mangfoldet.

– Jeg synes det er skremmende at et så viktig fenomen med potensielt alvorlige konsekvenser er så lite forstått. Norge burde vært en pådriver for å finne løsninger.

(Saken fortsetter under)

Gulbrynkjernebiteren holder til i barskoger i Nord-Amerika. De er en av artene i studien til Kenneth Rosenberg og kollegaene. Foto: Jay McGowan, Macaulay Library at Cornell Lab of Ornithology
Gulbrynkjernebiteren holder til i barskoger i Nord-Amerika. De er en av artene i studien til Kenneth Rosenberg og kollegaene. Foto: Jay McGowan, Macaulay Library at Cornell Lab of Ornithology

Skuffende innsats

Dale fra NMBU mener også det er på høy tid at folk og politikere våkner.

– Den naturforvaltningen vi har gjort hittil har vært brannslukking for å hindre at sjeldne arter dør ut. Men skal vi sikre fungerende økosystemer, må vi satse i en helt annen skala.

– Vi må gjøre dramatiske endringer i vår bruk av naturressurser over hele kloden, sier Dale.

Han er imidlertid skuffet over innsatsen så langt.

– Mantraet om økt vekst lever i beste velgående. Men økt vekst er ødeleggelse av natur. Vi må i stedet bruke mindre ressurser, energi og areal. Skoghogst og utbygging av bygninger og veier spiser også av naturen. Vi kan ikke fortsette sånn.

Les også:

For mange mennesker

Jordbruket bør legges om fra monokulturer og stor bruk av sprøytemidler og kunstgjødsel, til mer varierte landskaper der fugler og andre dyr kan finne frø, insekter og gjemmesteder. Men samtidig kan dette faktisk føre til enda større arealbruk.

– Det er et dilemma, sier Dale.

Han mener den langsiktige løsningen for kloden rett og slett må være at vi blir færre. Ser vi bort fra rotter og mus, er mennesket helt klart det mest tallrike pattedyret på kloden. Målt i ren masse, utgjør menneskene og våre husdyr 96 prosent av alle pattedyr, ifølge en studie publisert i tidsskriftet PNAS i 2018.

– Mesteparten av kloden er sterkt påvirket. Jorda befolkes av mennesker og husdyr, og vi har langt overskredet klodens bærenivå. Vi må reversere denne utviklinga for at ikke store deler av det biologiske mangfoldet skal gå tapt.

Trenger politiske løsninger

Både Dale og Sæther mener vi trenger langsiktige politiske løsninger, både for å skaffe oss kunnskap om situasjonen og å finne mulige løsninger på problemene.

– Skal noe monne, så må det bestemmes av politikerne og gjelde i både Norge og andre land, sier Dale.

Ingen av de to forskerne tror du og jeg kan gjøre stort som enkeltpersoner.

– Dette er et typisk eksempel på at det å få til bærekraftig utvikling krever overordnet planlegging og langsiktighet, sier Sæther.

– Hver enkelt kan ikke gjøre det. Men det at vi bryr oss og stiller krav til politikere er viktig.

Dale stemmer i:

– Det å stemme på politikere som tør å ta tak på en drastisk måte – det er det eneste som hjelper i det lange løp.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden
15:08 17 års fengsel for Sjøvegan-drapet i 199814:38 Kraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31 Vil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30 Ektepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25 Statsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01 Erdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00 Sky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48 2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47 IOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02 FIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02 Toppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48 Familie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40 Meteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18 NFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17 Stemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55 Økokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38 Kallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36 Fire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27 Visste du at også refleksene går ut på dato?11:25 20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24 Kallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44 Krav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43 Seks kommuner fortsatt uten ordfører10:35 Melkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35 Hegerberg inn i Guinness rekordbok10:21 Solskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20 Fengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58 Tilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36 Ocasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35 Huawei rapporterer om kraftig vekst08:51 – Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51 Fastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48 Warren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21 Sterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02 Terrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43 Havneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21 Direkte: Følg spørretimen på Stortinget06:47 Ny klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47 Normann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35 Hongkongs leder avbrøt tale06:29 Starter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25 EU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22 Fellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13 Veidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00 Frode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53 Dette skjer i dag05:43 Warren ble angrepet fra alle kanter05:42 Dette skjedde i natt05:30 Hyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15 Biden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58 Wild tapte uten Zuccarello på isen04:42 Bare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17 Kina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13 Borten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42 74 omkom i tyfonen i Japan02:59 Flere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26 Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24 Demokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25 NVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16 Erdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10 Innbytterne berget Norge på overtid00:58 Canada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54 Leger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50 Erdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46 Landslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26 Ny undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01 Sørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39 SOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36 Sverige hadde Spania i kne23:08 Politiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48 Sverige hadde Spania i kne22:44 Innbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22 De sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21 Ny smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10 Nye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59 Fox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42 Demokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29 – En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16 Byggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04 23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58 Tyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54 – Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29 Øredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22 Kallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10 Utkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10 Demonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07 Pence drar til Tyrkia på kort varsel18:34 Soldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33 Flere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14 Henrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03 Gutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47 Aftenposten trekker journalister ut av Syria17:06 Follo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04 Mann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35 IMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35 Lekkasje ved Tine Meierier15:28 Kvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27 Bulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07 XXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05 Spania venter flere rasende protester i Barcelona
Siste nytt
15:08Norge17 års fengsel for Sjøvegan-drapet i 199814:38VerdenKraftig jordskjelv har rammet Filippinene14:31SportVil flytte El Clásico grunnet uro i Barcelona14:30NorgeEktepar tiltalt: Norges største beslag av overgrepsmateriale14:25VerdenStatsministeren var opprørt – nå kan sannheten om ubåten være avslørt14:01VerdenErdogan vil likevel møte Pence i Ankara14:00KulturSky lanserer brexitfri nyhetskanal13:48Norge2.000 allierte soldater trener i Indre Troms neste år13:47SportIOC vil flytte maraton fra Tokyo13:02SportFIFA-presidenten skuffet over tomme tribuner13:02NorgeToppledelsen ved BI har mottatt anonyme trusler12:48VerdenFamilie ventet på dommedag - bodde i kjelleren i ni år12:40NorgeMeteorolog: – Det er et ordentlig høstvær12:18SportNFF jobber med tiltak mot vold og trusler12:17PolitikkStemte for å utrede alternativer til EØS-avtalen11:55PengerØkokrim starter etterforskning mot Bitcoins Norge11:38PolitikkKallmyr presset om utlevering av IS-krigere11:36SportFire personer pågrepet i Bulgaria etter rasisme-episoden11:27MotorVisste du at også refleksene går ut på dato?11:25Verden20 barn såret i bombeangrep i Afghanistan11:24PolitikkKallmyr og Vedum i full krasj om politipenger10:44PengerKrav om erstatning etter SAS-streiken avslått10:43PolitikkSeks kommuner fortsatt uten ordfører10:35PengerMelkeproduksjonen skal ned med 100 millioner liter10:35SportHegerberg inn i Guinness rekordbok10:21SportSolskjærs kamp mot klokka etter nye skader10:20NorgeFengslingsmøtene i voldtektssaken på Hønefoss utsatt09:58NorgeTilbakeviser elendige anketall: – Gir et uriktig bilde09:36PolitikkOcasio-Cortez og Omar slutter opp om Sanders09:35PengerHuawei rapporterer om kraftig vekst08:51Penger– Fergeselskapenes betalingsordning bryter loven08:51Helse og livsstilFastlege om hyppig helsesjekk: Kan virke mot sin hensikt08:48VerdenWarren vil ha amerikansk tilbaketrekning fra Midtøsten08:21Helse og livsstilSterk økning i sykdomstilfeller etter smitte av flåttvirus08:02NorgeTerrorsiktede norskkurdere løslatt i Tyrkia07:43VerdenHavneområde i Malmö avsperret etter bombealarm07:21PolitikkDirekte: Følg spørretimen på Stortinget06:47VerdenNy klimatrussel: Hunder har dødd, frykter for menneskeliv06:47SportNormann: – Vi har noe i EM å gjøre06:35VerdenHongkongs leder avbrøt tale06:29SportStarter kartleggingen av nasjonsligamotstanderne06:25VerdenEU håper å våkne til brexitgjennombrudd06:22NorgeFellesforbundet stemmer over EØS-avtalen06:13PengerVeidirektøren: Kompetanseflukt gjør situasjonen kritisk06:00VerdenFrode Bergs kone: Tynnslitt håp om rask løsning05:53NorgeDette skjer i dag05:43VerdenWarren ble angrepet fra alle kanter05:42NorgeDette skjedde i natt05:30KulturHyller Mette-Marits bokinnsats: – Fabelaktig!05:15VerdenBiden forsvarte sønnen under TV-debatt04:58SportWild tapte uten Zuccarello på isen04:42PolitikkBare 9 av 46 borgerlige ordførere er kvinner04:17VerdenKina ber USA slutte å blande seg i Hongkongs politikk04:13NorgeBorten Moe blir plattformsjef på Draugen03:42Verden74 omkom i tyfonen i Japan02:59NorgeFlere evakuert fra brann i leilighetsbygg på Askerjordet02:26VerdenPence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus02:24VerdenDemokratene holder ikke formell avstemning om riksrettsetterforskning01:25NorgeNVE-analyse: Motstand i folket kan føre til stans i norsk vindkraftutbygging01:16VerdenErdogan: Tyrkisk soldat drept av syriske styrker i Manbij01:10SportInnbytterne berget Norge på overtid00:58VerdenCanada stanser våpeneksport til Tyrkia00:54NorgeLeger frykter for beredskap – ustabil ambulanseflytjeneste00:50VerdenErdogan: Tyrkia vil ikke erklære våpenhvile i Syria00:46SportLandslagsledelsen om UEFA-reaksjon mot rumensk rasisme: Null straff00:26PolitikkNy undersøkelse: Kontantstøtte mest brukt av vårbarn på vent00:01SportSørloth gir ikke opp før sjansen er null23:39VerdenSOHR: To syriske soldater drept av tyrkiskvennlige opprørere23:36SportSverige hadde Spania i kne23:08NorgePolitiet rykket ut til melding om bråk – viste seg å være ivrige landskamp-supportere22:48SportSverige hadde Spania i kne22:44SportInnbytterne berget Norge på overtid, Sørloth nikket inn 1-1 i Romania22:22NorgeDe sju voldtektssiktede i Hønefoss fremstilles trolig for varetektsfengsling onsdag22:21SportNy smell for Solskjær, United-keeperen ut med skade22:10VerdenNye protester i Barcelona etter fengselsdommer mot politikere21:59VerdenFox News: Nærkontakt mellom amerikanske styrker og tyrkiskstøttede opprørere i Syria21:42VerdenDemokratene vurderer formell avstemning om riksrettsetterforskning21:29Norge– En forverring av forholdene i IS-leirer hvor nordmenn holdes21:16VerdenByggesteiner for primitivt liv funnet i is fra Saturn-måne21:04Norge23-åring tiltalt for grov vold på hotellrom20:58VerdenTyrkia fortsetter offensiven i Syria20:54Norge– Kjørte over seg selv i trafikkulykke20:29SportØredøvende tribunelyd fra barna i Bucuresti20:22PolitikkKallmyr slår opp telt for å forhindre flyktningstrøm til Norge19:10PolitikkUtkast til brexitavtale nærmer seg, melder flere medier19:10NorgeDemonstrasjon mot Turkish Airlines på Gardermoen19:07VerdenPence drar til Tyrkia på kort varsel18:34VerdenSoldater er sinte og frustrerte etter Trump-avgjørelse: – Jeg skammer meg18:33PolitikkFlere i Venstre vil ha Sveinung Rotevatn som ny partileder18:14SportHenrik Ingebrigtsen opererte sin trøblete tå18:03NorgeGutt (2) sendt til sykehus etter alvorlig trafikkulykke17:47NorgeAftenposten trekker journalister ut av Syria17:06SportFollo-spiller utestenges i sju kamper etter å ha skallet motstander17:04NorgeMann forstyrret isbjørn – fikk 15.000 kroner i bot15:35PengerIMF venter laveste vekst siden finanskrisen15:35NorgeLekkasje ved Tine Meierier15:28KulturKvinnelig imam tildeles menneskerettighetspris i Oslo15:27SportBulgarias fotballpresident går av etter «rasismekampen»15:07PengerXXL vil hente 500 millioner kroner i emisjoner15:05VerdenSpania venter flere rasende protester i Barcelona
Populært