EU jakter på nye inntekter

EUs budsjettkommissær Günther Oettinger i diskusjon med kolleger på EUs finansministermøte i Brussel tirsdag.
EUs budsjettkommissær Günther Oettinger i diskusjon med kolleger på EUs finansministermøte i Brussel tirsdag. Foto: Francisco Seco / AP

En avgift på plastavfall? Tobinskatt? En europeisk CO2-avgift? EU har desperat behov for nye inntektskilder som kan fylle budsjettkassen når britene går ut.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Et hull i budsjettene på 12–14 milliarder euro hvert eneste år. Det er konsekvensen når Storbritannia forlater EU.

Nå er diskusjonen i gang for fullt om hvordan EUs gjenværende medlemsland skal veie opp. De har to alternativer: enten øke sine egne nasjonale bidrag til EU eller finne andre inntektskilder der pengene overføres direkte til EUs felleskasse.

Det siste alternativet var tirsdag tema på EUs finansministermøte i Brussel. Der var spørsmålet om tida nå er inne for å tenke nytt i jakten på kilder til «egne ressurser» for EU i framtida.

Tre forslag

EU-kommisjonen kom med sitt innspill til diskusjonen allerede da skissen til nytt langtidsbudsjett for perioden 2021–2027 ble lagt fram i mai i fjor.

Der gikk EU-kommisjonen inn for:

* at EU skal få inntektene fra en ny avgift på plastavfall

* at EU skal få 20 prosent av inntektene fra salg av klimakvoter

* at EU skal få deler av inntektene fra en ny europeisk selskapsskatt

Men medlemslandene er skeptiske. I diskusjonene så langt har ingen av de tre alternativene fått tilstrekkelig støtte til å kunne bli vedtatt.

Plastavgift kan få støtte

Forslaget om å gi EU deler av inntektene fra en felles europeisk selskapsskatt har møtt så sterke motforestillinger at det nå regnes som dødt.

Meningene har vært mer delte om inntektene fra salg av klimakvoter, men heller ikke her er det ventet noe gjennombrudd.

Dermed gjenstår plastavgiften som det eneste av EU-kommisjonens alternativer som fortsatt diskuteres seriøst.

EU-kommisjonens forslag har vært at det skal innføres en avgift på 80 cent per kilo plastavfall som ikke resirkuleres. Det vil gi EU inntekter på anslagsvis 6,6 milliarder euro per år.

Nye ideer

Men også andre alternativer har vært oppe. På tirsdagens møte var målet å sjekke om det kan være stemning for å gå videre med noen av disse.

Meningene er fortsatt delte, lød oppsummeringen etterpå. Blant forslagene som er blitt nevnt, er:

* en avgift på finanstransaksjoner, også kjent som tobinskatt

* en europeisk CO2-avgift

* en flyavgift, enten i form av en avgift på flydrivstoff eller i form av en flyseteavgift

* en ny skatt for internettselskaper

* en avgift på engangsplast

* en klimaavgift på importvarer fra land med høye utslipp

* inntekter fra EUs nye turistgebyr, kalt ETIAS

Hastverk

EU-kommisjonen har sagt seg positiv til å vurdere slike nye ideer.

– Vi er åpne for å utforske ethvert nytt forslag fra dere, sa EUs budsjettkommissær Günther Oettinger på finansministermøtet.

Men det haster, advarte han. EUs mål er nemlig å få en enighet på plass om det nye langtidsbudsjettet innen utgangen av året. Skal det skje, må en beslutning om de nye inntektskildene ifølge Oettinger være på plass senest i september–oktober for at det skal la seg gjøre å utarbeide detaljerte lovforslag i tide.

Det er langt fra gitt at medlemslandene vil klare å nå enighet. Flere av ideene som diskuteres, har vært oppe også før – for så å bli skutt ned igjen.

Mer fra ABC Nyheter
Siste fra forsiden